Mira Issa Bloch Opstillingsgrundlag

HVIS DET ER MIG DER SKAL LEDE ALTERNATIVET - SÅ ER DET DETTE DU FÅR - OG MEGET MERE.

Vi er trådt ind i et nyt kapitel, og Alternativet skal nu vælge den rette leder, der kan lede Alternativet. Jeg stiller mig hermed gerne i spidsen for næste step, såfremt jeg får tillid og opbakning. I Alternativet siger vi som parti, at vi vil tage magten, for at give den tilbage igen til alle borgerne i Danmark. Hvis jeg får magten som politisk leder, vil jeg give den tilbage til hele Alternativet. Vi har det skønne motto, at flere ved mere og det er noget jeg tror på og mener vi skal udfolde noget mere.

Sådan vil jeg lede: Jeg vil som en politisk leder, inspirere, sætte retning og gå forrest. Jeg vil tage ansvar for at skabe en velfungerende organisation med maximalt meningsfuld medlemsinddragelse. Dette vil jeg gøre i samarbejde med hele Alternativet. Det er ikke mig der skal bestemme, men det er mig som skal stå i spisen for det vi sammen bestemmer og udtænke strategier både alene og sammen med jer, i forhold til at nå vores mål. Særligt to af sigtepunkterne som blev besluttet i POFO i august, ser jeg som meget vigtige og meget afgørende for Alternativets fremtid. Det er de sigtepunkter der siger, at Alternativet insisterer på behovet for en Radikal og løsningsorienteret tilgang og at vi vil have modet til at sige det nødvendige – også når det opleves som upopulært eller kontroversielt. Jeg vil som leder gå forrest og endnu tydeligere sige, at vi ikke accepterer den ubalance, vi har på så mange planer. Jeg vil endnu tydeligere sige, at vi er klar til at handle nu. Vi skal fortsat være det modige parti.

Vores parti: Jeg mener at Alternativet er og forsat skal være et forandrings- og ”first mover” parti. Vi skal forandre på mange planer og på mange politiske områder. Vi skal langt fra kun være grønne, men vi skal bestemt være MEST MULIGT grønne. Alternativet skal være det parti, der evner at have det store overblik og sætte dagsordener på alle de områder, der er brug for det. Strategi og konkret handling skal fylde meget mere. Vi er det eneste parti, som fuldt ud har forstået, at den tid vi står i, kalder på en omvæltning af mange dele af samfundet. Vi har ikke kun forstået det, vi er også en del af den politik med de løsninger og den vilje og det mod der skal til for at forandre. Vi skal tage denne opgave på os.

Politik: Vi har i Alternativet et fuldstændig fantastik fundament. Et fundament baseret på vores værdier – manifest – debatdogmer – politiske sigtepunkter - fuldt finansieret finanslovsforslag - vores politik og meget mere. Jeg bliver meget stolt og glad, når jeg læser det. Derfor er er jeg også meget optimistisk på Alternativets fremtid. Jeg har taget det meste til mig og jeg praktiserer, udleverer og videreformidler værdierne og politikken på bedstevis hver eneste dag.
Alternativet er og skal forsat være det parti, som har det grønne højest på dagsordenen. Det skal vi, fordi det er det vigtigste. Jeg mener, vi skal erkende og acceptere at grøn omstilling nok kommer til at koste på vores levestandarter. Vi skal dog sikre, at det bliver uden social slagside. Det skal være de rigeste og forurenerne, der betaler. Det kan vi sikre med klimaafgifter, klimabidrag og klima bonus og en omfordeling, afgifter på drivhusgasser samt ved at gøre varer produceret med olie og kul dyrere. Vi skal derudover forhøje bundfradraget og have progressive flyafgifter. Vi skal derudover have gang i de grønne obligationer, og så skal det altid være billigst at tage det gode, grønne valg.
Mit mål er også, at vi i Alternativet skal forandre Danmark til et land, som ikke skaber stress, racisme depression, fattigdom, meningsløshed, ensomhed, børn med diagnoser, præstationskultur, hjemløse, ofre af jobcentre, psykisksyge og meget mere. Jeg er faktisk uforstående overfor, at vi som samfund bare kører derudad i en rille, der bare bliver dybere og dybere og gør flere og flere mennesker ensomme, syge, sårbare og ulykkelige. Det er som om, at vi som samfund har accepteret den præmis, at vores samfund på mange områder er meget dysfunktionelt. Vi bruger mange penge på at symptombehandle, i stedet for at tage fat om roden. Vi skal i Alternativet gøre op med den måde vi driver vores samfund på og lave en ny og endnu tydeligere vision for, hvordan vi kan få Danmark i balance. Jeg vil, som politisk leder, stå i spisen for at Alternativet sætter al den rigtige politik, vi allerede har og som styrker vores trivsel og meget mere i spil og at vi videre udvikler på området.

Sidste dagsorden jeg vil nævne er, at jeg mener Alternativets 3 bundlinjer skal blive til 4. Vi skal udover den grønne, sociale og økonomiske bundlinje også have en demokratisk bundlinje. Vi kan derved hele tiden være opmærksomme på om det, vi mener og beslutter, også er besluttet på den bedste mulige demokratiske vis. Vi skal generelt organisere os så vi sikre en god demokratisk bundlinje i vores parti.

Mine personlige politiske mærkesager: Alt på den grønne dagsorden – Dyrevelfærd – Biodiversitet Et Danmark i balance - Mindre økonomisk ulighed – Mindre stress og ensomhed – Mindre præsentations kultur – Mindre fokus på karakter – Minimums normeringer. Et Danmark med mere kærlighed, tid og nærvær – Fokus på at være, frem for at gøre – Gå fra kontrol til tillidssamfund – 5G på pause – Fra systemsamfund til relations samfund – Nye tilgange og flere penge til sociale områder - En demokratisk bundlinje – Kærlig integration - Retten til ikke at blive overvåget - Retssikkerhed - Kontanthjælp uden modkrav – Mere hjælp til Kriminelle - Hjemløse/Housing first – Mindre vold.

Medlemsinddragelse og organisation: Det, at være et meget medlemsinddragende parti, er noget der ligger dybt i mit og Alternativets DNA. Min oplevelse er at vi har arbejdet meget målbevidst på at skabe de optimale betingelser herfor. Alt taget i betragtning og i forhold til at vi er et nyt parti, så syntes jeg at vi har gjort det godt. Men vi kan og skal dog blive meget bedre. Hvis jeg bliver politisk leder, vil jeg som noget af det første sætte en proces i gang, hvor jeg vil høre alle medlemmer om, hvad de mener der skal til, for at de oplever en organisation med maksimal meningsfuld medlemsindflydelse. Det er nemlig vigtigt, at vi i højere grad får en organisation, hvor der ikke er langt fra top til bund og hvor vi har mere gennemsigtighed og medlemsinddragelse.

Her er nogen af mine konkrete bud på, hvordan vi udvikler vores organisation og medlemsinddragelse. Landsmøder skal i højere grad handle om at høre medlemmernes mening, og give mulighed for at de er med til at sætte en retning. Vi skal i højere grad bruge digital afstemning, hvor alle medlemmer får lov at give deres stemme til kende. Vi skal også selv have et borgerting, hvor medlemmer fra Alternativet sidder. På den grønne gang skal vi i samspil med medlemmer, foreninger og de mennesker politikken berører, køre månedlige skiftende politiske temaer. MF´ere skal desuden både have deres egen dagsorden, med den politik de sætter fokus på og de skal inden for deres politiske ordførerskaber, også sætte fokus på det, flertallet af medlemmerne finder mest vigtigt. Til sidst men ikke mindst skal de folkevalgte skal stille mange flere politiske forslag.

Jeg vil gå forrest som et godt eksempel: Vi skal være den forandring vi ønsker. Det er ikke alene det vi siger, men i højere grad det vi gør, som har betydning og som kan inspirere andre. Det er vi rigtig gode til i Alternativet. Vi har gjort det med vores værdier, debatdogmer, vores fokus på mindre forbrug, vores ønske om at være mere end at gøre, flyrejser, oksekød, klima, og meget mere.

Forandring kommer indefra og forandring er ikke altid nemt. Vi skal forandre os og vores handlinger i hver vores tempo, nogen starter et sted, andre et andet. Vi skal tilgive os selv for at fejle og ikke være perfekte. I Alternativet skal vi ikke sige, hvad andre skal og vi skal ikke kritisere andre, for det de gør. Vi skal fortælle hvad vi selv gør og vi skal vise at vi gør det og sådan kan vi smitte andre. Når vi snakker om bevægelsen i Alternativet, er det i høj grad det, som det handler om for mig. Vi er nogle, som har samlet os i Alternativet, som vil noget andet og vi vil ikke bare noget andet, vi gør også noget andet. Det sætter en bevægelse i gang, som skaber den forandring, der er nødvendig.

Mit møde med andre mennesker: som politisk leder, vil en kærlig tilgang til opgaven og andre mennesker være vigtigst. Jeg vil møde alle mennesker og politiske opgaver det bedste jeg kan med kærlighed, ligeværd, åbenhed og respekt. Når mennesker ikke er så venlige, vil jeg forsøge at se igennem det og se det smukke menneske der gemmer sig bag. Jeg er bevidst om, at der næsten altid er en årsag bagved, når mennesker bliver onde eller ubehagelige. Jeg er generelt meget åben, positiv og god til at skabe relationer og en god stemning omkring mig. Jeg kan dog også være meget skarp, tydelig og fast i min kommunikation. Begge dele har jeg stor glæde af i mit byrådsarbejde. Dem ”ingen” kan lide eller ikke taler med, taler jeg med. Den der står alene og er usikker i flokken, fanger ofte min opmærksomhed og jeg går hen til vedkommende og inkluderer dem. Jeg er god til at tale med mennesker og meget lyttende og inkluderende.

Jeg er ikke en sort/hvid person. Jeg bruger sjældent ord som aldrig og altid. Jeg kan lide at se tingene fra mange vinkler og ser vigtigheden i, at vi i Alternativet altid ser på fordele og ulemper ved alt vores politik. Jeg er meget ærlig og åben og jeg tør tale om de svære ting. Jeg er tro mod mig selv og mine og Alternativets værdier og holdninger. Jeg siger, hvad jeg mener og lytter på, hvad andre mener. Min måde at se tingene på og mine holdninger er et tilbud til andre, som de kan tage til sig. Jeg stiller ikke hårdt mod hårdt. Chancen for at andre lytter på hvad jeg siger er større, når de kan se, at der er overensstemmelse mellem mine ord og handlinger.

Mit politiske liv: Jeg er opvokset i en familie, hvor min far var kommunal borgerlig politiker i 28 år. Jeg sidder nu med min storebror i Skanderborg byråd, som sidder på 14 år. Jeg har som voksen altid haft en drøm om at blive politiker, men først da Alternativet kom, var der det parti, hvor jeg hørte hjemme. Jeg er i byrådet for person for et demokrati udvalg og sidder derudover i socialudvalget og K.S.B. Jeg har skabt gode resultater både de konkrete, men ikke mindst dem mellem linjerne. Jeg har sagt biodiversitet så mange gange i byrådsalen at det kom med i nytårs quizzen. Jeg har fået ros af en fra blå blok i forhold til at jeg aldrig taler dårligt til og om andre. Jeg har bidraget til en klimapulje, mere biodiversitet forbedring af vandkvaliteten, bæredygtig varmeplan, plan om flere vindmøller, kultur på recept, mere åbningstid og visiteret tilbud i psykiatrien og meget mere.
Om mig: Jeg er 49 år og et aktivt, nysgerrigt og et livsglad menneske. Jeg er mor til 3. Jeg er uddannet socialpædagog, psykoterapeut, projektleder og har kursus i ledelse fra vækstcentret, hvor blandt andet Sten Hildebrandt var underviser. Jeg har arbejdet såvel professionelt som frivilligt med mennesker på kanten i mange år. Jeg er en god igangsætter og har de sidste år lavet stop madspil fællesspisning og været igangsætter af projektet levefælleskabet Perma. Jeg har de sidste 4 år boet i Skanderborg, før det boede jeg 8 år i øko levefælleskabet Hertha. I min fritid løber, vinterbader, mediterer og danser jeg.

Jeg har et stor overblik, er hurtig til at lære og kan rumme rigtig mange bolde i luften. Er en ildsjæl Og 100 % dedikeret til Alternativet – jeg bruger næsten alt min tid, som politiker. Jeg er stærk i relationer og kan samarbejde godt med de fleste. Har et stort psykisk overskud, et godt humør og er god til at skabe en god stemning omkring mig. Jeg har et hav af gode ideer og er god til at handle på dem. Jeg inddrager og samarbejder og lytter til andre. Jeg praktiserer åbenhed og gennemsigtighed i mit politiske arbejde. Jeg har en klar vision for Alternativet og er tydelig og handleorienteret og får ting til at ske. Jeg er god til at brænde igennem i medierne og Modig til at handle!

Strategi og handling for at nå vores mål: Jeg har løbende i teksten været inde på Alternativets mål, strategi og handling. Her er en kort opsummering. Essensen af vores mål er et Danmark i balance, et Danmark hvor alle 3 bundlinjer bliver tilgodeset. Overordnet strategi for at nå i mål er: Flere ved mere Mere medlemsinddragelse - Stå på vores fantastiske fundament, men hele tiden være i udvikling - Alt vores politik skal i spil – vi skal selv være den forandring, vi vil se - ”First mover” parti - insistere på behovet for en Radikal og løsningsorienteret tilgang– sige det nødvendig - sige at vi er klar til at handle nu - Samarbejde med de andre partier, men være tydelig i forhold til, hvad der mangler i de kompromiser vi indgår. Folkevalget skal stille flere politiske forslag.

10 Synes om

Tak fordi du læste dem :slight_smile:

1 Synes om

Hej. Kunne godt tænke mig at høre, om der er noget fra de andre kandidater, hvor du tænker , bare jeg også havde tænkt på det. Og tage med vidre hvis, du bliver valgt som leder?
Mvh. Jeanette Dahl

1 Synes om

Hej Jeanette.
Jeg syntes overordnet set at der bliver sagt utrolig mange kloge og vigtige ting af os alle 6. Jeg kan særligt godt lide Sasja formulering om livet i centrum. Jeg kan også godt lide når Josefine siger hun vil rundt i hele Danmark… det siger jeg så også selv at jeg vil.
Kærligs Mira

3 Synes om

Mange tak for svar

Kære Mira,

Tak fordi du stiller op.

Jeg har tre spørgsmål, jeg gerne vil høre dine mening om.

Carbon fee and dividend er en model med C02-afgift der betales tilbage til borgerne med samme beløb til alle. Hvad tænker du om denne model?

Alternativet ønsker radikale forandringer af vores samfund, herunder en forandring af rammerne for vores finansielle system. Kan de radikale forandringer rummes indenfor rammerne af EU’s bankunion?

Albanien og Nordmakedonien fik et foreløbigt nej til at indlede optagelsesforhandlinger med EU sidste år. Danmark støttede det nej. Hvad tænker du om den holdning?

Håber spørgsmålene giver mening.

Bedste hilsner,
Jan K

Kære Mira

Værdimæssigt og politisk føler jeg mig helt tryg, hvis du skulle blive valgt som my politisk leder.

Når jeg overvejer dit kandidatur, så er der mest en ting, jeg føler mig utryg ved.

Der er stor forskel på at stå med et lederansvar for projekter eller som solo-byrådsmedlem, og så det ret store og strategiske lederansvar, som ligger i rollen som politisk leder.

Føler du dig selv tryg ved at påtage dig det ansvar?

Og kan du hjælpe mig lidt og begrunde, hvad der gør, at du ser dig istand til at tackle det ansvar?

Kh

Troels

3 Synes om

Hej Troels

Tak for dit rigtig gode spørgsmål. Jeg tror der er flere der kan tænke det, som du gør. Jeg vil derfor gerne bruge noget tid på at give dig et godt svar, så du får det ikke lige nu.

Jeg vil dog sige ja - at jeg dybest inde følger mig tryg og tror på at jeg kan gøre det rigtig godt. Dele af mit ego kan så undre sig og sætte lidt spørgsmål indimellem. Uddybning følger !

Knus Mira :slight_smile:

2 Synes om