Medlemsdemokrati og politik

Jeg kunne godt tænke mig at høre kandidaters holdning til de politiske beslutningsprocesser i Alternativet.

  1. Hvordan ser du medlemmers rolle i udvikling af politik?
  2. Hvordan ser du medlemmers rolle og eventuelle mandat i forhold til beslutningen af politik?
  3. Hvordan ser du på det Politiske Katalog (også beskrevet side 7 her)?

Ping @JosephineFock @anon4001482 @saschafaxe @idterapeut @fogedrasmus

7 Synes om

Kære Thomas,

Gode spørgsmål!

Selvom det er tre korte spørgsmål, så er det også tre vilde spørgsmål, så jeg håber, du kan bære over med grundigheden af mit svar.

Som du ved, har jeg arbejdet med dette da jeg var ansat i Alternativet, så der er mange perspektiver og detaljer jeg har indsigt i, jeg ikke tager med her. Ellers bliver det for detaljeret. Det er tænkt som det udgangspunkt, og jeg er som altid åben for dialog!

1: Jeg mener, det er vigtigt, at medlemmerne har en vigtig rolle i udviklingen af vores politik. Erfaringsmæssigt ved jeg, at den politikudvikling tager ufattelig meget tid og kræfter. Jeg har næsegrus beundring for, de medlemmer som har lagt mange kræfter i vores politikudvikling gennem al den tid vi har eksisteret. De har i den grad knoklet, lyttet, opgivet deres egne kæpheste, lyttet endnu mere og knoklet igen.

Den rolle synes jeg stadig medlemmerne skal have.

For mig er der tre punkter vi skal være opmærksomme på i denne vægtning af udvikling af politik.

A: Jeg mener det er vigtigt at der er en stærk kobling til viden og ekspertise på området. Det har vi i mange tilfælde været super gode til, og jeg mener det er rigtig vigtigt at holde fast i at der undervejs i processen skal inddrages fagfolk, hentes erfaringer fra andre lande osv.
B: Jeg har gennem årene observeret at der er politikområder, som ikke er naturligt interesse for hos vores medlemmer eller områder som ikke kan trække nok folk med ressourcer til at gennemføre politikudviklingen (det kan være både fordi området er komplekst, uoverskueligt eller fx især handler om mindre ressourcestærke borgeres problemstillinger). Jeg mener ikke, at vi så blot skal lade de områder ligge. Vi skal huske at vores politikere også er medlemmer, hvad enten de er folkevalgte eller kandidater. Fx Torsten har været instrumentel i udviklingen af en hjemløsepolitik, og det synes jeg er vigtigt. Derfor skal vi frisætte vores politikere til også at kunne igangsætte politikudvikling.
C: Verden udvikler sig indimellem hurtigere end vi kan nå at gennemføre en grundig medlemsbaseret politikudvikling. I de tilfælde mener jeg at det med udgangspunkt i al anden eksisterende politik er vigtigt, at vores politikere kan mene noget og deltage i det lovgivende arbejde. Det er svært at sige noget som helt dækker dette område, da det kan være alt fra mindre områder til helt store sager. Medlemsmandatet kunne sagtens bruges i en række af tilfælde af dette. Det er vigtigt at huske, at hvis en gruppe så politikudvikler på området efterfølgende at de får adgang til det som er blevet sagt og ment. Desuden er det vigtigt, at hvis medlemsdemokratiet beslutter noget andet, så vil de folkevalgte efterfølgende skulle føre den politik.

2: Jeg har stor respekt for den måde det køre på i dag. Jeg mener dog også at vi fortsat skal udvikle vores måder til at lade medlemmerne komme til orde og være med i beslutningen. Fx gennem medlemsmandat.

Erfaringsmæssigt kan jeg se, at de mange gode kræfter der er blevet lagt i at inddrage medlemmerne rundt om i landet i Politisk Forums arbejde ikke får så stor medlemsopbakning. Det er ofte de samme som dukker op til disse møder.

På den måde kan der opstå uoverensstemmelse mellem det demokratiske og det at dem med mest tid og højest røst får størst indflydelse. Vi har prøvet gode digitale værktøjer af. Med forskelligt resultat. Igen bliver billedet dog lidt det samme. Tid, det at have ordet i sin magt og det at have digitale kompetencer spiller ind. Vi har en lang tradition for et relationelt demokrati, og finder tryghed i det fysiske møde og den type processer. I andre dele af verden er det digitale blevet den tryghed. Den har vi endnu ikke opnået. For mig betyder det ikke at vi skal tilsidesætte det digitale. Ingenlunde. Det betyder vi skal være opmærksomme på den bias der kan opstå med de forskellige metoder. Og det betyder at vi stadig skal blive ved med at udvikle metoder, afprøve nye ting og gøre det til et felt hvor vi sammen opbygger kompetencer og tryghed - både digitalt og mellemmenneskeligt.

Derfor glædes jeg over at den digitale afstemning til vores ekstraordinære landsmøde den 13/1 havde så stor opbakning, og at den har fået meget stor ros for at være super nem og velfungerende. Og derfor mener jeg også at medlemsmandat kan være en god måde til, udover at tage hurtige politiske beslutninger, at træne os medlemmer i at forholde os digitalt til demokratiske processer og se det som en mulighed for langt mere direkte indflydelse.

3: Jeg ser side 7, som en ret klar beskrivelse af, hvordan vi beslutter politik i Alternativet. Jeg mener, mener tredelingen i det politiske pt. er en rigtig god måde at arbejde på. Jeg er klar over at det kan give nogle skæringspunkter, hvor fx medlemmer føler sig overhørt, hvis politikerne vælger noget andet. Dette skal vi være opmærksom på og vi bør overveje, hvordan vi kan skabe en tydelighed som dette mindskes. Over tid kan det også være et spørgsmål om, hvorvidt det er noget andet vil skal gøre.

For mig at se er det en øvelse for alle uanset, hvor i organisationen man er. Øvelse i nye måder at samarbejde på, øvelse i at ‘indordne’ sig, øvelse i at anerkende andres mandat osv. Jo mere øvede vi bliver, jo lettere bliver det. Og jo lettere vil det være når vi en dag finder andre måder at gøre det på.

Med tredeling mener jeg mellem det visionære og de overordnede ramme, som Politisk Forum står for. Forslagene i kataloget som alle medlemmer er med i og så det daglige poltiske råderum til de folkevalgte.

Endnu engang tak for spørgsmålene @huulbaek

3 Synes om

Hej Thomas

Tak for spørgsmålene!

Jeg synes, medlemmerne skal spille en helt afgørende rolle i udviklingen af vores politik. Jeg synes endvidere, det er vigtigt, at det bliver et samarbejde mellem medlemmer, politikere og medarbejdere. Det er vigtigt, at Alternativet er et fælles projekt, og vi skal ikke dele os op - tværtimod.

Jeg mener, vi har et stort behov for at få taget stilling til, hvordan beslutningerne om politkken skal deles mellem medlemmerne og politikerne. Lige nu har medlemmerne kun afgørende indflydelse på visionerne, med mindre man tager konkrete forslag op på et landsmøde. Det gør det svært for medlemmerne at få vedtaget konkrete forslag som bindende politik for Alternativet.

Jeg synes, det vigtigt at finde en balance, hvor politikken bestemmes af medlemmerne uden at de folkevalgte bliver bundet for meget. Måske skal Politisk Forum have flere opgaver, måske skal vi udvikle en helt ny struktur. Det er ikke noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden, men der behov for, at vi tager hul på diskussionen.

Jeg synes ikke, metoden med Politisk Katalog virker. Det er uoverskueligt som folkevalgt at finde relevante forslag. Samtidig er det så uforpligtende, at det ikke er attraktivt nok at bruge tid på at udvikle forslagene.

Mvh Rasmus

4 Synes om

Kære Thomas

Tak for spørgsmålene.

1. Helt overordnet set, så er den grønne omstilling et kæmpe projekt - det er en kulturforandring, der skal til hos os alle. Derfor skal alle involveres! Ikke kun medlemmer i Alternativet, men alle danskere. Og Alternativet skal være den motor der driver, at folk bliver engageret og involveret, så de selv kan se sig i løsningerne.

Derfor mener jeg selvfølgelig klart, at medlemmerne skal være med til at udvikle politiken. Medlemmerne er for mig krumtappen i det hele. Partiet skal skabe rammerne for løsningerne, og medlemmer skal være med til at udvikle politikken og forslagene. Men samtidig skal vi ikke bare ubekymret fortsætte med sige at “flere ved mere”, for det er ikke sikkert at de altid gør det. Jeg ved, der har været udfordringer på nogle områder, hvor flere ikke nødvendigvis ved mere, og hvor vi er nødt til at få faglig bistand, fordi problemstillingerne er så komplekse.
Derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi fik udviklet en ny form for politiske laboratorier, hvor der er altid var et samspil mellem relevante parter: fagpersoner, borgere, organisationer etc. Jeg har ikke den gyldne løsning på, hvorledes vi gør det konkret.
Det er samtidig vigtigt at alle de konkrete løsninger, som medlemmer oplever i deres hverdag - om det er på Friland eller andre steder - bliver taget med som inspiration og viden til løsninger.

2. Jeg mener at medlemmerne skal være med til at beslutte de overordnede rammer og visioner for vores politik. Samtidig mener jeg, at medlemmerne skal være med til at beslutte den konkrete politik. Det skal dog indtænkes sammen med det handlerum, vi er nødt til at give vores parlamentarisk valgte i forhold til at komme med konkrete løsningsforslag. Og det samspil mener jeg ikke vi har fundet den endelige løsning på. Det kunne være fantastisk, hvis alle ville deltage i demokratiske samtaler og afstemninger på f.eks. Dialog. Men der er vi slet ikke endnu. Så hvordan det endelige samspil skal være i form af beslutninger, håber jeg meget at vi kan arbejde videre med. Heller ikke her har jeg den gyldne løsning.
Jeg tror, at det er enormt vigtigt for Alternativet, at vi diskuterer politik sammen - alle sammen. Og det gør vi ikke særligt meget pt. og det savner jeg meget.

3. Jeg ser det som det bedst mulige, da vi besluttede det.
Men overhovedet ikke demokratisk og involverende nok og uden en ordentlig sikring af fagligheden. Jeg ville sådan ønske at vi kunne få afbureaukratiseret vores beslutningsprocesser samtidig med at de skal være demokratisk involverende.

Dine tre spørgsmål er meget relevante og vigtige for Alternativet. Og jeg håber at vi får mulighed for at eksperimentere med flere forskellige demokratiske beslutningsprocesser, for at se, hvad der fungerer bedst. Også på det punkt kunne jeg godt tænke mig, at vi er dem der tør gå forrest. Vi skal turde eksperimentere, så vi hele tiden udvikler os.

Kh Josephine

5 Synes om