Udvikling af konkrete politiske forslag   Forslag under udvikling


Kategoridefinition for Forslag under udvikling (1)
Minimering af energiforbrug i boliger (5)
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer (9)
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig (14)
Fleksjob ordning (4)
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU (3)
Lige forhold for religion (4)
Fokus på Cykeltyverier (3)
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms (1)
E-learning i folkeskolen (5)
Bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse (2)
Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter (4)
Fair skat - Alle der vil handle med det offentlige skal betale skat af hele deres fortjeneste (12)
Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed' (15)
Skattefradrag for privat husning af hjemløse borgere (maks. 4 hjemløse pr. hustand, dispensation kan gives) (1)
Et moderne partnerskab (5)
Mulighed for flere end to juridiske forældre (4)
Klogere brug af ressourcerne - Overblik og oprydning i økonomi og indsatser (3)
Klogere brug af ressourcerne - Støtte til civilsamfundsindsatser og brugerorganisationer (3)
Afskaf straf og kriminalisering - fritagelse for tvang og sanktioner (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - socialt frikort (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - hjemløsekort (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - Gadepsykolog (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - personlige budgetter på op til 50.000 kr (3)
Bedre boligindsats - sikre bosteder til forfulgte hjemløse (3)
Bedre boligindsats - fra bænk til bolig (3)
Papirløst "ægteskab" (19)
Fleksjob og iværksætteri (14)
Sæt museerne fri (3)
Fremtidens scenekunst i Danmark (4)