Udvikling af konkrete politiske forslag   Forslag under udvikling


Kategoridefinition for Forslag under udvikling (1)
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU (3)
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig (13)
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer (7)
Lige forhold for religion (4)
Fokus på Cykeltyverier (3)
Fleksjob ordning (3)
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms (1)
E-learning i folkeskolen (5)
Bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse (2)
Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter (4)
Fair skat - Alle der vil handle med det offentlige skal betale skat af hele deres fortjeneste (12)
Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed' (15)
Skattefradrag for privat husning af hjemløse borgere (maks. 4 hjemløse pr. hustand, dispensation kan gives) (1)
Et moderne partnerskab (5)
Mulighed for flere end to juridiske forældre (4)
Klogere brug af ressourcerne - Overblik og oprydning i økonomi og indsatser (3)
Klogere brug af ressourcerne - Støtte til civilsamfundsindsatser og brugerorganisationer (3)
Afskaf straf og kriminalisering - fritagelse for tvang og sanktioner (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - socialt frikort (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - hjemløsekort (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - Gadepsykolog (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - personlige budgetter på op til 50.000 kr (3)
Bedre boligindsats - sikre bosteder til forfulgte hjemløse (3)
Bedre boligindsats - fra bænk til bolig (3)
Papirløst "ægteskab" (19)
Fleksjob og iværksætteri (14)
Sæt museerne fri (3)
Fremtidens scenekunst i Danmark (4)
Ligestilling og mangfoldighed i kunst og kultur (4)