Byg på land, ikke i vand

Forslagets tekst

ØNSKEØEN
Billige boliger, CO2-neutral, bilfri, god arkitektur, oplevelsesrig, natur, dyreliv, lys, luft, farver, blandet bolig og erhverv, adgang til havet, tæt på storby, selvforsynende, marina, badestrand. Plads til 35.000 indbyggere. Det lyder skønt, ikke sandt !
Nej, det er ikke Lynetteholmen !!
“Modstanderne af Lynetteholmen har ikke har nogle alternativer” .
Den remse må man igen og igen høre fra tilhængere af Lynetteholmen.
Det skal der hermed rådes bod på. Min præmis er : Byg på land, ikke i vand, , Brug overskudsjord , hvor der er mest brug for den. Byg udenfor Københavns Kommune (Dragør og Tårnby). Følg fingerplanen og vær åben for nye idéer.
Saltholm (et alternativ)
I stedet for sølle 2,8 km2 tætpakket byggeri på en kunstig ø I Københavns indsejling vil der kunne laves en fantastisk 16 km2 Ønske-Ø midt I Øresund.
På længere sigt kan Saltholm blive en perle af et oplevelsescenter
Volumen af fyld-materiale, der skal til for at danne Lynetteholmen vil udgøre omkring 50 mio. m3 er jeg blevet fortalt (!)
Hvis den mængde jord blev jævnt fordelt på Saltholm, så vil øen hæve sig 3 meter over nuværende højde.
Her kræves ikke tonsvis af stål til spunsvægge.
Der skal ikke dumpes mudder Køge Bugt.
På Saltholm er der fast undergrund, så i princippet kan der bygges allerede fra I morgen. En stor del af Slotsholmen er jo bygget med bryozokalk fra Saltholm.
Der er allerede stærke kræfter på begge sider af Øresund, som taler varmt om en metro-linje mellem Amager og Malmø.
Hvis man borer tunnelrøret langt nok nede, vil det for størstedelen være igennem

Udfordring forslaget skal løse

Lynetteholmen

Potentielle ulemper ved forslaget

At det ikke er er kommet før…

Hvordan forslaget er udarbejdet

Sendt til Kim Hjerrild. Eget fodarbejde… interviews med medlemmer af Saltholmlauget. Sendt som læserbrev. slået op på Facebook… diskuteret med fagfolk

Hvem har været inddraget

Saltholmslauget, Landskabsarkitekter og byplanlæggere

Forslagsstillere

  1. Jan Schumann

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Hej, tak for forslaget! Det slutter imidlertid uden punktum, så jeg er usikker på, om det hele er kommet med?

Du har fuldstændig ret… der mangler en del af afslutningen. Jeg prøver at sende igen.

ØNSKEØEN
Billige boliger, CO2-neutral, bilfri, god arkitektur, oplevelsesrig, natur, dyreliv, lys, luft, farver, blandet bolig og erhverv, adgang til havet, tæt på storby, selvforsynende, marina, badestrand. Plads til 35.000 indbyggere. Det lyder skønt, ikke sandt !
Nej, det er ikke Lynetteholmen !!
“Modstanderne af Lynetteholmen har ikke har nogle alternativer”
Den remse må man igen og igen høre fra tilhængere af Lynetteholmen.
Det skal der hermed rådes bod på.
Min præmis er : Byg på land, ikke i vand, , Brug overskudsjord , hvor der er mest brug for den. Byg udenfor Københavns Kommune (Dragør og Tårnby). Følg fingerplanen og vær åben for nye idéer.
Saltholm (et alternativ)
I stedet for sølle 2,8 km2 tætpakket byggeri på en kunstig ø I Københavns indsejling vil der kunne laves en fantastisk 16 km2 Ønske-Ø midt I Øresund.
På længere sigt kan Saltholm blive en perle af et oplevelsescenter
Volumen af fyld-materiale, der skal til for at danne Lynetteholmen vil udgøre omkring 50 mio. m3 er jeg blevet fortalt (!)
Hvis den mængde jord blev jævnt fordelt på Saltholm, så vil øen hæve sig 3 meter over nuværende højde.
Her kræves ikke tonsvis af stål til spunsvægge.
Der skal ikke dumpes mudder I Køge Bugt…
På Saltholm er der fast undergrund, så i princippet kan der bygges allerede fra I morgen. En stor del af Slotsholmen er jo bygget med bryozokalk fra Saltholm.
Der er allerede stærke kræfter på begge sider af Øresund, som taler varmt om en metro-linje mellem Amager og Malmø.
Hvis man borer tunnelrøret langt nok nede, vil det for størstedelen være igennem kalk, som egner sig glimrende som byggemateriale til diger og andet byggeri. Kalken vil kunne kunne anvendes på Saltholm og andre steder, hvor man vil redde allerede bestående land.
16 km2 af Danmark vil i nær fremtid kunne forsvinde under havets overflade …med mindre vi griber ind.
Når jeg står på Amager Strand og kigger mod Sverige ligger der en flad ø og med lidt grønt på og spærrer for noget af udsigten… “Nå, nå” , vil nogen måske sige… “så meget kan den vel heller ikke spærre. Den er jo flad som en pandekage”.
Ja, præcis, og netop derfor er jeg bekymret for den. Den skal jo nødigt spises.
Ved 1,5 meters havstigning er Saltholm næsten udslettet. (se kortet). KØBENHAVN ER OVERHOVEDET IKKE ER BERØRT !
Ved orkanen Bodil i 2013 var Saltholm stort set forsvundet.
Nogle mener, at naturen skal gå sin gang.
Det mener jeg også for det meste, men med den placering, som Saltholm har, vil det være tosset ikke at udnytte det potentiale, som øen har så tæt på 2 storbyer. Hvis ikke der tilføres overflademateriale til Saltholm og nærmeste holme vil det alt sammen forsvinde under havets overflade.
Overskudsjord fra byggeprojekter I København vil gøre langt mere gavn her end ved at plumpe det i et stort hul ved Lynetten.
Nogle siger at mit forslag ikke har gang på jorden fordi Saltholm er fredet og
Saltholm er privatejet.
Gad vide om fredningen også gælder, når øen er permanent dækket af vand !
Saltholmslauget købte øen for 31.000 rigsdaler I 1873. .Det primære formal var græsning til kreaturer og andre husdyr. Lauget har næppe midlerne til at bevare eller beskytte øen. Staten bør derfor købe øen tilbage med delvis bevaring og udvikling for øje.
Visioner for øens anvendelse har der været mange af gennem tiderne; Lufthavn, ferieø, containerhavn. I alle forslagene var der elementer af fornuft, spm man måske kan lade sig inspirere af.
Min egen vision er 4 km2 på øen med en blandet bebyggelse, småindustri, maritime aktiviteter, ferieparadis og de øvrige 12 km2 med plads til at det rige dyre- og planteliv på øen. Et enkelt stop på en metrolinje vil kunne bringe dig til et fænomenalt oplevelsescenter og en spændende bydel midt i Øresundsregionen.
Ideen er hermed givet videre. Jeg satser på at arbejdet snart bliver sat igang, så jeg kan få lidt glæde og gavn af det inden jeg fylder 100 år … hvilket sker I 2047.
Med venlig hilsen
Jan Schumann
“Friværdi-socialist”
Medlem af Alternativet
Kort med 1,5 m havstigning.

Ja, for pokker :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart:

Du er sgu da indbegrebet af sund fornuft! Virkelig NICE!

Tak for de pæne ord.

Nu venter jeg spændt på om der er interesse for at arbejde videre med projektet.
Øresundsmetroen er jo allerede i støbeskeen, men der er i skrivende stund ikke planlagt nogen station eller aktiviteter på Saltholm.
Det kan jo rådes bod på.

https://oresundsmetro.com/da

Altså jeg håber virkelig, at du har fået invitationer via andre kommunikationskanaler - ellers?

Indslaget blev bragt i Byrumsmonitor og AmagerLIV.

Altså jeg håber virkelig også, at jeg kan være med, selvom jeg har fravalgt sociale medier/hamsterhjul generelt😎

:green_heart:Kunne du sende et link på Dialog - eller måske kunne jeg blot trykke Trines tilsendte link?

Hvad betyder "…ellers?)

Undskyld, det med Trine- link var i andet emne - men jeg er ellers :pray: :wink: :sparkler: Klar?

Hej! Jeg er jyde og burde måske ikke knytte en kommentar til forslaget. Det gør jeg dog alligevel: Desværre!!! Jeg foretrækker Lynetteholen. At ødelægge naturen på Saltholm synes jeg vi skal undgå. (Desuden skal Kbh. alligevel lave forskellige tiltag for at undgå fremtidens havvandsstigninger med følgende oversvømmelser.)

Carsten, kunne du begrunde hvorfor henholdsvis hvorfor ikke :green_heart:

… Mine 2 væsentligste begrundelser har jeg skrevet.