Krav om solceller på nye tag

Forslagets tekst

Alle nye tag på kommercielle bygninger skal havde opført et solcelle anlæg, eller anden tilsvarende vedvarende energikilde.
Ved at ligge dette krav særligt på kommercielle bygninger, sikre vi at dem der har det største forbrug i det tidsrum på dagen hvor solen skinner kan få strøm direkte fra eget tag.
Det er således dem der tjener mest på billig og miljøvenlig strøm der ligger pengene og tagene, til at producere den.

Udfordring forslaget skal løse

Øge mængden af grøn energi i elnettet.
Mindske CO2 forbruget.

Potentielle ulemper ved forslaget

Øger prisen for tag væsentligt.
Kan være med til at hæve inflationen, kort sigtet.
Er en stor omkostning for den der skal opfører et nyt tag, på grund f.eks. alder, skader eller vandindtrak, som måske kan afskrække nogen i få nyt tag.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Inspireret af Frankrig, hvor det er et krav for alle nye bygninger i industriområder.

Hvem har været inddraget

Energi styrelsen har lavet en analyse omkring dette og foreslår at bruge kommercielle bygninger til solcelle anlæg.

Forslagsstillere

  1. Zacharias Bakhauge Polonius

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Tak Zacharias for dit dialogtiltag!
Jeg har prøvet at læse analysen fra Energistyrelsen, som du har vedhæftet. Jeg mener, at det er svært materiale at navigere i…

Fx hvilken størrelse skal et tag have med solceller, førend det har stordriftsfordele i ny økonomisk og energimæssigt afbalanceret forstand?

Kan være at man kan udvide det og skrive at alle nye bygninger såsom boliger til private og offentlige institutioner og virksomheder skal hvis det er muligt have solceller eller jordvarme.

Tak for din feedback!
Ja det er en langhåret en.
Styrelsen regner med et mellemstort anlæg på 100 kW. før at det kan anses som økonomisk rentabelt.

Jeg er enig, men tænkte at jeg ville fokuser på at det er dem der har det største forbrug og CO2 udligning, virksomhederne der skal bidrage mest.
Men i udgangspunktet er jeg enig med dig.
Det vil dog nok skabe nogle problemerne for økonomien, da det højst sandsyndelig vil øge prisen for et nyt hus med 10-20%
Så vil mene at man skal tænke noget offentligt støtte ind.
F.eks. en højere CO2 afgift på de største afleder, som går til støtte til solceller, vil det give mening at tilføje?

Nu bor jeg et sted hvor der ikkk2er fjernvarme. Vi har bygget hus ig er færdig her ultimo november. Vi har installeret med varmepumpe og hvis det skulle være helt optimalt skulle der også solceller på.
Havde man en lovgivning der man skal have solceller ville man nemmere få et realkreditlån igennem. Det vil drive den grønne omstilling.
Hvor der er fjernvarme er det en anden sag da varmepumpe er den mest energitunge strømsluger. Jeg regner med omkring 4000 kilowatt om året til varmepumpe. Men ellers mener jeg offentlige bygninger såsom skoler
Og børnehaver er oplagt at have solceller. Det er omkring 12 %af vores co2 udledning som kommer fra bygeri
Byggeri og derfor er det vigtig vi fokuserer på det. Det er godt vi har fokus på byggeregulativer og der løbende bliver lavet måltal der gør husene mere tættere. Noget man også skal kigge på fremover er hvordan man genbruger materialer så de bliver upcyclet. Papiruld er en måde hvor genbruger papir til at isolerer. Nå man renovere bygninger skal fokus være på CO2-aftryk bliver så lavt som mulig og man kunne tilskynde til det ved at realkreditlån bliver grønnere. Forstået på den måde at jo mere klimavenlig byggeriet er jo billigere kan du låne. Man kunne øge den fra de nuværende 80 % til en gradueret skala op til 100% hvis byggeriet er ligefrem optager co2. Kunne være med til at man tænker nyt når man skal bygge. :earth_africa::thinking:

Hej - Super forslag: Det giver ingen mening at bygge flere huse, energi- eller produktionsanlæg uden grønne energikil. Men nu du går lige efter industrikvartere, håber jeg der kan der blive plads til landbrugsbygninger (hører vel også under industri) Ofte er de også placeret i det fri uden naboer og træer der kan skygge :- )

1 Like