Kategoridefinition for Forslag under udvikling


(Mads Ringblom) #1

Forslag er i et udviklingsstadie. Det kan sker flere gange i et forslags proces.