Det offentlige bør ikke kunne tjene penge på at fælde træer

Forslagets tekst

Offentlige enheder (styrelser, kommuner, ministerier, forsvaret, dsb m.v.) skal ikke kunne tjene penge på salg af fældede træer (eller produkter heraf). Ethvert overskud (ud over en lille bagatelgrænse) på salg af fældede træer (eller produkter heraf), skal afgives til Naturfonden (eller lignende). Dette skal også gælde hvis enheden f.eks. forærer træer væk i en “fæld & behold” ordning hvor en entreprenør påtager sig opgaven med at fælde gratis mod at kunne sælge det fældede træ bagefter.

Udfordring forslaget skal løse

Træer fældes i danske skove i nogen tilfælde for at skaffe penge til naturstyrelsen eller kommuner der har kommunale skove. Men det offentlige bør slet ikke kunne tjene penge på at fælde træer. På den måde vil man kunne undgå mange fældninger.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det vil i praksis koste nogle penge - måske ca. 100 mio (baseret på linket herover). for naturstyrelsen, ukendt for kommuner

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er indtil videre bare min egen formulering, ingen andre har været inddraget direkte.
Inspiration fra https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/naturstyrelsen-halverer-overskud-fra-skovdrift og diskussioner på https://www.facebook.com/groups/284677240391229

Hvem har været inddraget

Nej, ingen personer eller organisationer er blevet hørt.

Forslagsstillere

  1. Hans Olav Nymand

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

3 Likes

Hvordan hænger det sammen med at man i rewilding fælder jeg ved ikke hvor meget.

Og er det bæredygtigt at fælde gavntræ, der skal lige og rådne op og afgive CO2? Og som kompensation importere træ?

1 Like

Tænker det er bedre blot at formulere det som at
“det er ikke tilladt for offentlige myndigheder at generere indtægt fra fældning af træer”

Vældig fornuftigt forslag, så længe det ikke kommer til på nogen måde at gælde private lodsejere, disse skal gerne have så meget incitament til at drive skovdrift som muligt også selvom det er industrielt skovbrug er det stadig en gevinst for samfundet og miljøet på rigtig mange måder.

1 Like

Det er i hvert fald bæredygtigt for biodiversiteten. Og til sammenligning så bliver en del fældet træ til træpiller og flis, som enten brændes eller nedbrydes hurtigere end hele stammer man lader ligge. Noget gavntræ bruges så til møbler, der i Sverige har en gennemsnitslevetid på kun 10 år. En egestamme er mindst lige så lang tid om at rådne bort. Reelt er det kun det gavntræ der bruges til huse der har en markant længere levetid end at lade træet ligge.

Der ændre vel ikke ved den kendsgerning, at vi har brug for gavntræ? Og erfarne skovfolk fremfører, at hvis man lade dårligt træ, grene og stub, blive tilbage i skoven - noget der går til flis idag - vil der være rigeligt biomasse til insekter mv. Og hermed sikre biodiversiteten på området.

Get Outlook til Android

Forslaget går jo også bare på at det i der offentlige regi ikke ska være et økonomisk incitament til at fælde træer. Det offentlige kan stadig fælde træet der er farlige eller for rewilding m.v. Og kan det træ sælges kan de jo gøre det, overskuddet skal bare afleveres. Og det private kan stadig producere gavntræ.

Lyder fornuftigt, men det er ikke nok at man ikke må sælge det for profit - det må heller ikke bruges som besparelse, og heller ikke blive brændt.

Såfremt det må bruges som besparelse for kraftvarmeværker, så kan de ende som træflis og blive brændt.

Såfremt man ønsker indvirkning på det private marked, i forhold til erstatningssager, så kan man inddrage elementer fra USA:

Det er i mine øjne et lidt mærkeligt forslag, da det findes i vores første naturpolitiske udspil fra 2016 samt i det fra 2019, så det er vedtaget politik allerede.