Udvikling af konkrete politiske forslag


Søger medstillere Her finder du forslag, der lige nu søger medstillere. Forslag skal have 10 forslagsstillere i alt for at komme i høring. Politisk Katalog (vær med til at vurdere det) Her ligger de forslag, der har samlet 50 medlemmers opbakning og derfor nu er en del af Alternativets politiske katalog. Alle forslag i denne kategori kan løbende vurderes af medlemmerne. Annullerede forslag Her finder du forslag, der er blevet annulleret af den ene eller anden grund. Forslag i høring Disse forslag kan du stadig nå at komme med input til. Forslag der søger medlemmers opbakning Her ligger de forslag, som har været i høring og nu søger medlemmers opbakning for at de kan blive en del af Alternativets politiske katalog. Teksten i disse forslag ligger fast. Forslag under udvikling Forslag er i et udviklingsstadie. Det kan sker flere gange i et forslags proces.
Kategoridefinition for Udvikling af konkrete politiske forslag [Udvikling af konkrete politiske forslag] (1)
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer [Søger medstillere] (7)
Hyperloopbane mellem Oslo og København [Forslag under udvikling] (3)
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer [Forslag under udvikling] (10)
Forsvaret i udvikling [Annullerede forslag] (5)
Reducer bureaukratiet og skab ny politisk kultur; nedlæg stat og regioner [Søger medstillere] (6)
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen ( 2 3 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (59)
Restriktioner mod spekulation af landbrugsjord: grønne kort [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
MADEN på dagsordenen - viden om fordele og ulemper [Søger medstillere] (4)
Sundt arbejdsmiljø forebygger tidlig pensionering [Søger medstillere] (5)
Minimering af energiforbrug i boliger [Forslag under udvikling] (14)
Formindsk co2 udslippet - arbejd hjemmefra [Forslag under udvikling] (4)
Udfasning af fossile brændsler i landbruget [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (12)
Forsvaret i udvikling som tillæg til "Danmark som humanitær stormagt" [Forslag under udvikling] (1)
Kræv 5G stoppet: Adoptér en verdensomfattende forskerappel ( 2 3 4 ) [Forslag under udvikling] (77)
Hensigtsmæssig –og human- rygepolitik [Forslag under udvikling] (3)
Strammere betingelser for partistøtte [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
Barselsfond for selvstændige [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (13)
Ny tværgående familievejleder [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (6)
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig [Forslag under udvikling] (14)
Fleksjob ordning [Forslag under udvikling] (4)
Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (33)
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU [Forslag under udvikling] (3)
Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede ( 2 3 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (46)
Lige forhold for religion [Forslag under udvikling] (4)
Vi skal have fremtidens pengesystem på den politiske dagsorden i Danmark ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (33)
Fokus på Cykeltyverier [Forslag under udvikling] (3)
Videnskabelig undersøgelse af brændeovnes farlighed [Forslag i høring] (15)
Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (3)
Sprogstrategi - Økonomisk opprioritering af ikke-engelske fremmedsprog & afskaffelse af dimensionering på samme ( 2 3 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (56)