Udvikling af konkrete politiske forslag


Søger medstillere Her finder du forslag, der lige nu søger medstillere. Forslag skal have 10 forslagsstillere i alt for at komme i høring. Annullerede forslag Her finder du forslag, der er blevet annulleret af den ene eller anden grund. Politisk Katalog (vær med til at vurdere det) Her ligger de forslag, der har samlet 50 medlemmers opbakning og derfor nu er en del af Alternativets politiske katalog. Alle forslag i denne kategori kan løbende vurderes af medlemmerne. Forslag i høring Disse forslag kan du stadig nå at komme med input til. Forslag under udvikling Forslag er i et udviklingsstadie. Det kan sker flere gange i et forslags proces. Forslag der søger medlemmers opbakning Her ligger de forslag, som har været i høring og nu søger medlemmers opbakning for at de kan blive en del af Alternativets politiske katalog. Teksten i disse forslag ligger fast.
Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Udvikling af konkrete politiske forslag 1 6. Marts, 2016
Fleksjob og iværksætteri 33 22. Januar, 2020
"Å" kageform 3 19. Januar, 2020
Hyperloopbane mellem Oslo og København 6 14. Januar, 2020
MADEN på dagsordenen - viden om fordele og ulemper 5 4. September, 2019
Kørerkort skal da tages i en elbil 3 12. Januar, 2020
Mindre trafikstøj - afgift på dæk 4 4. Januar, 2020
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer 37 29. December, 2019
CO2 afgift i energi og transport sektoren på 3.700 Kr pr ton CO2 18 22. December, 2019
CO2 afgift - 3.700 Kr pr ton CO2 2 14. November, 2019
Julehilsen fra Alternativet 1 3. November, 2019
Minimering af energiforbrug i boliger 17 12. September, 2019
Fokus på lydgener i det offentlige rum 8 9. September, 2019
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms 2 7. September, 2019
Fleksjob ordning 5 4. September, 2019
Forsvaret i udvikling som tillæg til "Danmark som humanitær stormagt" 2 1. September, 2019
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig 17 1. September, 2019
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU 5 1. September, 2019
Mindre dækstøj - bedre helbred 1 1. September, 2019
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer 13 27. August, 2019
Forsvaret i udvikling 5 25. Juni, 2019
Reducer bureaukratiet og skab ny politisk kultur; nedlæg stat og regioner 6 19. Juni, 2019
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen 59 8. Juni, 2019
Restriktioner mod spekulation af landbrugsjord: grønne kort 9 7. Juni, 2019
Sundt arbejdsmiljø forebygger tidlig pensionering 5 14. Maj, 2019
Formindsk co2 udslippet - arbejd hjemmefra 4 6. Maj, 2019
Udfasning af fossile brændsler i landbruget 12 1. Maj, 2019
Kræv 5G stoppet: Adoptér en verdensomfattende forskerappel 77 22. April, 2019
Hensigtsmæssig –og human- rygepolitik 3 16. April, 2019
Strammere betingelser for partistøtte 9 3. April, 2019