Udvikling af konkrete politiske forslag


Søger medstillere Her finder du forslag, der lige nu søger medstillere. Forslag skal have 10 forslagsstillere i alt for at komme i høring. Politisk Katalog (vær med til at vurdere det) Her ligger de forslag, der har samlet 50 medlemmers opbakning og derfor nu er en del af Alternativets politiske katalog. Alle forslag i denne kategori kan løbende vurderes af medlemmerne. Forslag under udvikling Forslag er i et udviklingsstadie. Det kan sker flere gange i et forslags proces. Forslag der søger medlemmers opbakning Her ligger de forslag, som har været i høring og nu søger medlemmers opbakning for at de kan blive en del af Alternativets politiske katalog. Teksten i disse forslag ligger fast. Annullerede forslag Her finder du forslag, der er blevet annulleret af den ene eller anden grund. Forslag i høring Disse forslag kan du stadig nå at komme med input til.
Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Udvikling af konkrete politiske forslag 1 6. Marts, 2016
CO2 afgift i energi og transport sektoren på 3.700 Kr pr ton CO2 25 29. Marts, 2020
Ny pengepolitik og gennemførelse af en pengereform nu 37 24. Marts, 2020
Huslejehenstand for selvstændige 5 24. Marts, 2020
Videnskabelig undersøgelse af brændeovnes farlighed 21 14. Marts, 2020
Afskaffelse af rollen som politisk leder 24 9. Marts, 2020
Indførelse af huslejeloft 5 25. Februar, 2020
Kørekort skal da tages i en elbil 9 23. Februar, 2020
"Å" kageform 2 19. Januar, 2020
Fleksjob ordning 7 13. Februar, 2020
Støtte til Religion og sekter 8 9. Februar, 2020
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer 14 9. Februar, 2020
Bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse 3 6. Februar, 2020
Fleksjob og iværksætteri 33 22. Januar, 2020
Hyperloopbane mellem Oslo og København 6 14. Januar, 2020
MADEN på dagsordenen - viden om fordele og ulemper 5 4. September, 2019
Mindre trafikstøj - afgift på dæk 4 4. Januar, 2020
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer 37 29. December, 2019
CO2 afgift - 3.700 Kr pr ton CO2 2 14. November, 2019
Julehilsen fra Alternativet 1 3. November, 2019
Minimering af energiforbrug i boliger 17 12. September, 2019
Fokus på lydgener i det offentlige rum 8 9. September, 2019
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms 2 7. September, 2019
Forsvaret i udvikling som tillæg til "Danmark som humanitær stormagt" 2 1. September, 2019
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig 17 1. September, 2019
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU 5 1. September, 2019
Mindre dækstøj - bedre helbred 1 1. September, 2019
Forsvaret i udvikling 5 25. Juni, 2019
Reducer bureaukratiet og skab ny politisk kultur; nedlæg stat og regioner 6 19. Juni, 2019
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen 59 8. Juni, 2019