Udvikling af konkrete politiske forslag


Politisk Katalog (vær med til at vurdere det) Her ligger de forslag, der har samlet 50 medlemmers opbakning og derfor nu er en del af Alternativets politiske katalog. Alle forslag i denne kategori kan løbende vurderes af medlemmerne. Søger medstillere Her finder du forslag, der lige nu søger medstillere. Forslag skal have 10 forslagsstillere i alt for at komme i høring. Forslag under udvikling Forslag er i et udviklingsstadie. Det kan sker flere gange i et forslags proces. Forslag der søger medlemmers opbakning Her ligger de forslag, som har været i høring og nu søger medlemmers opbakning for at de kan blive en del af Alternativets politiske katalog. Teksten i disse forslag ligger fast. Annullerede forslag Her finder du forslag, der er blevet annulleret af den ene eller anden grund. Forslag i høring Disse forslag kan du stadig nå at komme med input til.
Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Udvikling af konkrete politiske forslag 1 6. Marts, 2016
Ny pengepolitik og gennemførelse af en pengereform nu 15 27. Februar, 2020
Afskaffelse af rollen som politisk leder 15 27. Februar, 2020
Videnskabelig undersøgelse af brændeovnes farlighed 19 27. Februar, 2020
CO2 afgift i energi og transport sektoren på 3.700 Kr pr ton CO2 21 26. Februar, 2020
Indførelse af huslejeloft 5 25. Februar, 2020
Kørekort skal da tages i en elbil 9 23. Februar, 2020
"Å" kageform 2 19. Januar, 2020
Fleksjob ordning 7 13. Februar, 2020
Støtte til Religion og sekter 8 9. Februar, 2020
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer 14 9. Februar, 2020
Bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse 3 6. Februar, 2020
Fleksjob og iværksætteri 33 22. Januar, 2020
Hyperloopbane mellem Oslo og København 6 14. Januar, 2020
MADEN på dagsordenen - viden om fordele og ulemper 5 4. September, 2019
Mindre trafikstøj - afgift på dæk 4 4. Januar, 2020
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer 37 29. December, 2019
CO2 afgift - 3.700 Kr pr ton CO2 2 14. November, 2019
Julehilsen fra Alternativet 1 3. November, 2019
Minimering af energiforbrug i boliger 17 12. September, 2019
Fokus på lydgener i det offentlige rum 8 9. September, 2019
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms 2 7. September, 2019
Forsvaret i udvikling som tillæg til "Danmark som humanitær stormagt" 2 1. September, 2019
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig 17 1. September, 2019
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU 5 1. September, 2019
Mindre dækstøj - bedre helbred 1 1. September, 2019
Forsvaret i udvikling 5 25. Juni, 2019
Reducer bureaukratiet og skab ny politisk kultur; nedlæg stat og regioner 6 19. Juni, 2019
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen 59 8. Juni, 2019
Restriktioner mod spekulation af landbrugsjord: grønne kort 9 7. Juni, 2019