Udvikling af konkrete politiske forslag


Politisk Katalog (vær med til at vurdere det) Her ligger de forslag, der har samlet 50 medlemmers opbakning og derfor nu er en del af Alternativets politiske katalog. Alle forslag i denne kategori kan løbende vurderes af medlemmerne. Annullerede forslag Her finder du forslag, der er blevet annulleret af den ene eller anden grund. Forslag i høring Disse forslag kan du stadig nå at komme med input til. Søger medstillere Her finder du forslag, der lige nu søger medstillere. Forslag skal have 10 forslagsstillere i alt for at komme i høring. Forslag der søger medlemmers opbakning Her ligger de forslag, som har været i høring og nu søger medlemmers opbakning for at de kan blive en del af Alternativets politiske katalog. Teksten i disse forslag ligger fast. Forslag under udvikling Forslag er i et udviklingsstadie. Det kan sker flere gange i et forslags proces.
Kategoridefinition for Udvikling af konkrete politiske forslag [Udvikling af konkrete politiske forslag] (1)
Reducer bureaukratiet og skab ny politisk kultur; nedlæg stat og regioner [Søger medstillere] (4)
Kræv 5G stoppet: Adoptér en verdensomfattende forskerappel ( 2 3 4 ) [Forslag i høring] (75)
MADEN på dagsordenen - viden om fordele og ulemper [Søger medstillere] (1)
Hensigtsmæssig –og human- rygepolitik [Forslag under udvikling] (3)
Formindsk co2 udslippet - arbejd hjemmefra [Forslag under udvikling] (3)
Strammere betingelser for partistøtte [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
Minimering af energiforbrug i boliger [Forslag under udvikling] (5)
Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer [Forslag under udvikling] (9)
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen ( 2 3 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (57)
Barselsfond for selvstændige [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (13)
Ny tværgående familievejleder [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (6)
Psykisk sundhed skal være gratis, det betaler sig [Forslag under udvikling] (14)
Fleksjob ordning [Forslag under udvikling] (4)
Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (33)
Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU [Forslag under udvikling] (3)
Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede ( 2 3 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (46)
Lige forhold for religion [Forslag under udvikling] (4)
Vi skal have fremtidens pengesystem på den politiske dagsorden i Danmark ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (33)
Fokus på Cykeltyverier [Forslag under udvikling] (3)
Videnskabelig undersøgelse af brændeovnes farlighed [Forslag i høring] (15)
Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (3)
Udfasning af fossile brændsler i landbruget [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (10)
Sprogstrategi - Økonomisk opprioritering af ikke-engelske fremmedsprog & afskaffelse af dimensionering på samme ( 2 3 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (56)
Oprettelse af kommunale iværksætterhuse [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (8)
Nedsættelse af råd for vurdering af inhabilitet for politikere med interessekonflikt imellem politisk- og erhvervsmæssigt arbejde [Annullerede forslag] (7)
Afvisning af forslag omkring køb af F-35 kampfly for 66,1 mia [Annullerede forslag] (10)
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms [Forslag under udvikling] (1)
E-learning i folkeskolen [Forslag under udvikling] (5)
Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (23)