Udarbejdelse af en CSR-strategi på de væsentligste områder, så samfundet drives mere som en ansvarlig virksomhed, med en god transparens, socialt orienteret ledelsesstil og krav til samarbejdspartnere

Forslagets tekst

En kommerciel virksomhed ville ikke overleve længe, hvis beskrivelsen nedenfor passede på den. Den er tvunget til at følge med tiden, både hvad angår ledelsesstil, samfundsmæssigt og miljømæssigt ansvar. Hvorfor skal vi acceptere mindre når det kommer til vores alle sammens samfund? Udarbejdelse af en CSR-strategi for de vigtigste områder i vores samfund -og på sigt for alle områder - skal øge gennemsigtigheden. (CSR: Coorporate Social&Sustainable Responsability) Den tager udgangspunkt i de tre bundlinjer, som også er en del af Alternativets partiprogram, økonomi, sociale forhold og miljø. En CSR-strategi kan bygges op over udvalgte Verdensmål, og beskriver retning og mål, den indeholder meget visuelle værktøjer som er forholdsvist enkle at formidle. Strategien skal gælde for Danmark, men skal også gælde for vores forhold til samarbejdspartnere. Ligesom en virksomhed laver en Code og conduct, altså retningslinjer for hvordan man skal og ikke skal opføre sig, hvis man vil være leverandør, så skal Danmark også stille krav til handelspartnere udfra devisen: Der hvor man vælger at lægge sine penge, definerer hvad man vælger at støtte. Det er relevant at spørge: Ønsker vi at støtte lande der ikke overholder menneskerettighederne? Tyrkiet, Israel og Kina fx - vi har allerede taget stilling til Rusland, af andre årsager, men hvad er egentlig forskellen? Kan vi ikke godt forlange at lande, som vi har samhandel med, skal arbejde i retning af opfyldelse af menneskerettigheder, mindre korruption, åben presse, ytringsfrihed for den enkelte mv. Det synes jeg godt.

Udfordring forslaget skal løse

Vores samfund er stift og gammeldags, og består af lappeløsning på lappeløsning. Den ene instans aner ikke hvad den anden laver, og de modarbejder hinanden. Love laves bevidst for at straffe kollektivt og politikere/lederne meler deres egen kage.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det kan være svært at formulere en strategi, som alle politiske partier kan bakke op om, den skal være bred nok til at der er politisk råderum indenfor rammerne, uanset hvem der er ved magten efter det næste folketingsvalg. Derfor er det vigtigt at den er upartisk, og bygget på principper - Som verdensmålene - som alle principielt kan bakke op om, og som i sig selv leder til bedre levevilkår for børn, øget accept af mangfoldighed, mere biodiversitet, mere åbenhed og gennemsigtighed og alle de andre ting, som går rigtig godt i hånd med Alternativets mærkesager.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Følgende er mine påstande: Der er en stigende politikerlede, synlig åbenhed ville kunne ændre på det, og gøre afstanden fra borger til politiker mindre. Der sniger sig love ind som diskriminerer minoriteter og straffer hele befolkningsgrupper kollektivt, og som faktisk også er modsigende i forhold til de rettigheder der er beskrevet i vores grundlov. Fx. forslag om forbud mod tørklæde. Hvordan understøtter det Danmarks erklærede religionsfrihed? En klart beskrevet CSR-strategi vil gøre det vanskeligere at snige lovgivning ind ad bagdøren. Den ville modvirke uhensigtsmæssig hovsa-lovgivning der skifter med vindretningen og folkestemningen.

Hvem har været inddraget

Forslagsstiller er uddannet “Forandringsleder i bæredygtig forretningsudvikling,” har erfaring med arbejde indenfor CSR- arbejde bredt i virksomheder, og har lavet CSR-strategi for flere virksomheder. Jeg laver gerne et forslag til en CSR-strategi på et enkelt område, så der er noget mere konkret at tage stilling til. Vi skal have masser af viden på banen om de enkelte områder, og vi skal have involveret hele folketinget i udarbejdelsen af strategien på et tidligt tidspunkt, for at få involvering, ejerskabsfølelse og konsensus.

Forslagsstillere

  1. Anette Jensen Smith

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

Jeg tror, jeg er med på tanken. Men at det i virkeligheden handler om Danmarks arbejde med FNs verdensmål, som du også nævner kort. CSR er en tilgang, der er målrettet virksomheders måder at agere i verden på med en ledelse, der tager beslutninger og det primære mål at tjene penge. Et land har så mange flere aspekter og mekanismer at adressere og betjene sig af, fx demokratiske processer og mangeårige samarbejder med de fleste af verdens andre lande.

Så jeg ville forlade begrebet CSR i sådan et forslag og i stedet udvikle et forslag, der beskriver, hvordan Alternativet mener, vi skal gribe det forpligtende arbejde med verdensmålene an. Det vil være en enormt spændende opgave at dykke ned i - også for mig og en række andre kompetente frivillige, vi har på det område i vores bagland.

Bh Christian
Specialkonsulent i bæredygtighed hos DTU og hos Forbrugerombudsmanden og tidligere medlem af Folketinget for Alternativet.

1 Like

Jo, kære Anette - det synes jeg, også at vi skulle kunne forlange - dog er jeg lidt gammel og ved desværre, at penge styrer stadig på kloden, Jorden. Men hvis vi ikke tør at tænke fremad (selv i et lille land), så kommer kloden ej videre - så TAK fordi du tænker fremad og tør sige det uden kager :ear:t2: :green_heart:

Kærlig hilsen
Gunhild

Jeg er helt enig i Chistians kommentarer omkring at ordet Corporate angiver en anden kontekst og ramme end den hvori offentlig ledelse foregår. Jeg er dog ikke overbevist om at verdensmålende er fyldestgørende, selvom de er en god retning for hvor vi gerne vil hen.
Jeg er heldigvis heller ikke enig i forslagets præmis eller primære kritik:

Det er selvfølgelig rigtigt at der kan findes mange eksempler på sådanne tilstande, men at det skulle være en rammende overordnet karakteristik kan jeg ikke se. Og når man kalder det, som er, for lappeløsninger, er det et oplæg til at komme med en stor forkromet løsning, som sætter alt på plads og gør alt rigtig, med andre ord en totalitær utopi.
Jeg mener vi må ned på jorden og erkende, at 1) der faktisk arbejder rigtig mange mennesker ærligt og ihærdigt for at skabe optimale løsninger og samarbejder på tværs i mange forskellige sammenhænge og at 2) der er også noget med at et samfund faktisk er en kompliceret størrelse, og når der bliver lavet regler, er der nogen gange en afstraffelsestankegang i det, men andre gange er uhensigtsmæssige regler et resultat af dygtige menneskers manglende evne til at overskue kompleksiteten.

Tilbage til forslaget. Jeg er helt enig i at der er en sag og at det rigtige er at bygge på principper, så laver vi også noget som kan bruges i forskellige sammenhænge og løftes op på et højere niveau. jeg vil foreslå at vi kigger på begrebet regeringsførelse eller governance på engelsk. Der er lavet studier, blandt andet har man arbejdet med begrebet good governance, og der finder man sjovt nok flere af de samme begreber og kvaliteter, som er nævnt ovenfor:

Kilde: