Ændring af bestemt ordlyd i landbrugsudspillet

Forslagstekst

Beregningsafsnittet ændres således fra:

"Beregninger

Først og fremmest ønsker Alternativet at rulle investeringerne i den indgåede
Transportaftale/Infrastrukturaftale tilbage.

Aftalen anvender 51,7 milliarder kr. til nye vejinvesteringer og 12,1 milliarder kr.
til vedligeholdelse. Det giver 63,8 milliarder kr., hvor vi ønsker, at de 50 milliarder
kr. skal indgå i fondens grundkapital. Derudover vil vi afsøge fremmedkapital på
tilsvarende 50 milliarder kr. fra banker og pensionskasser. Det vil samlet set give
en kapital på 100 milliarder kr. til fondens arbejde.”
"

  • til denne nye tekst:

"Beregninger

Først og fremmest ønsker Alternativet at rulle investeringerne i den indgåede
Transportaftale/Infrastrukturaftale tilbage.

Aftalen anvender 51,7 milliarder kr. til nye vejinvesteringer og 12,1 milliarder kr.
til vedligeholdelse. Det giver 63,8 milliarder kr., hvor vi ønsker, at de 50 milliarder
kr. skal indgå i fondens grundkapital. Derudover vil vi afsøge en opstartende fremmedkapital på 16 milliarder kr. fra:

  • Anpartsdrevne banker,
  • Udvalgte fremsynede pensionskasser og …
  • En fødevareomstillingsafgift fra større VE-opstillere, der alligevel kommer til at opstille på fødevare-/landbrugsjordene, i stedet for opstilling v/ den lukkede Open Doorpolitik.

Alle disse aktører skal selv fremvise stærke CSR-politikker for:

  • CarbonZero-mål
  • Brede Impact investment-mål for samfundet

Dette vil give en midlertidig kapital på 66 mia. kroner, som over de næste 10 år bliver afsøgt for udvidelse. Det vil samlet set give en kapital på 75 milliarder kr. til fondens arbejde.”
"

Ulemper

Nogle kan synes at “66 mia kr.” er markant mindre end i den foregående ordlyd på “100 mia kr.”, men her bør vi også være realistiske ift, hvad de mere progressive finansielle entitieter er i stand til.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Der er hentet inspiration i Merkur Andelkasses ageren, og “Impact Investment”-begrebet er f.eks. blevet indhentet fra radioprogramserien; “Supertanker” på DR-lyd.

Hvem har været inddraget

Ingen.

Forslagsstillere

  1. Thomas Due Nielsen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.