Fokus på lydgener i det offentlige rum

Forslagets tekst

Da jeg var ung kunne vi da også sagtens finde på at larme lidt i det offentlige rum. Nogle få af os havde tilmed en ghettoblaster, som af og til kom med på stranden m.v.
MEN jeg synes, at vi tog væsentligt mere hensyn dengang. Desuden kunne vores små ghettoblastere ikke høres flere kilometer væk, som fx. en Soundboks kan i dag.

Det er nu ikke kun et problem for familier med små børn, som bliver holdt vågen af larmen til langt ud på natten. Det er også blevet et stort problem for alle andre borgere, som bliver opsøgt af larmen - både hjemme og ude i det offentlige rum.

Støjproblemet viser sig også på mange andre områder.
I biografen er lydniveauet blevet ekstremt højt - også ved børnefilm! Det er tankevækkende at gå i biffen med sit barn og se ens barn og mange andre børn tage sig til ørerne, når filmen starter.
Det er ikke kun tankevækkende. Det ØDELÆGGER vores børns hørelse (og vores, hvis den ikke allerede er ødelagt).
Til koncerter og på festivals er musikken så høj, at man må have ørepropper i ørerne, hvis ikke man vil få skadet hørelsen permanent.
Fossile motorkøretøjer bliver større og mere larmende.
På landets insititioner/skoler er lydniveauet så højt, at nogel børn må have høreværn og “stillerum”, for at samle tankerne. Støjen tåles i et omfang, som førhen var helt uhørt.

Hvorfor skal vi udsættes for al den skadelige LARM?
Skal vi bare se til, alt imens vores børn (og vi selv) får ødelagt hørelsen, nattesøvn osv?

Hvorfor er der ikke en (håndhævet!) lovgivning på området?

Ingen gør noget ved det i dag! Det skal der alyså gøres noget ved nu!

Udfordring forslaget skal løse

Kald mig bare et halvgammelt brokhoved. Men jeg synes, at fx brug af Soundboks m.v. i det offentlige rum er tilaget ekstremt meget de seneste år. Lydniveauer er også steget på barer/discoteker, i biografen (også børnefilm!), i institutionerne m.v.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er helt sikkert både unge mennesker og firmaer med økonomiske interesser i støjen, som ikke kan se/vil indse problemet og måske ligefrem føler, at det er en krænkelse af deres privatliv…
Politiet som reelt skal håndhæve loven på området er i forvejen underbemandet og prioriterer derfor støjklager meget lavt. Hvordan får vi den prioritering op på et rimeligt niveau?

Hvordan forslaget er udarbejdet

Har haft flere samtaler med andre borgere - i alle aldre - om problemet. Vi er alle forundrede over den stigende støj og mangel på hensynstagen…

Hvem har været inddraget

Ikke endnu, men de vil blive inddraget, hvis der kommer medstillere nok på banen. :wink:

Forslagsstillere

  1. Martin Erichstrup Ejby
  2. Jeanette Dahl

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

Hej Martin

Jeg har oplevet det samme. I københavn er der folk der køre rundt på christania cykler, med nogle store højtalere på og spille højt musik. Når jeg har oplevet det synes jeg det er mangel på omtanke for alle os andre. Hvad med dem der har natarbejde, spædbørn der skal sove, folk der har en samtale, folk der ikke bryder sig om lige præcis den musik, folk der er støj sensitive eksempelvis folke med PSTD og andre psykiske lidelser.

En anden ting jeg har oplevet, er at nå man er ud i naturen så sker det en gang imellem at dunkende rytmer virker som baggrundstæppe til fuglesang. Det synes jeg egentlig er virkelig irriterende og ødelægger min natur oplevelse. Desuden er det ikke godt for dyrene, som bliver stresset. Vores vilde dyreliv er stresset nok som det er.

Vi har fået ny teknologi, i form af bærbare højtalere, men vi har endnu ikke fundet ud af hvordan vi anvender dem. Det er nok lidt ligesom mobil telefoner…

Jeg ved ikke om der er behov for et lovindgreb. Man kunne evt. starte med at kigge på at man skal have tilladelse til at spille musik fra højtalere i natur og grønne områder…

Jeg er enig i problemstillingen - men ikke i, at det skal være rettet imod unge specielt.

Min egen aldersgruppe er værre (jeg er over 60):

Vi er vokset op med de første store højtalere - og mange af min generation er tydeligvis hørehæmmede uden selv at vide det. De skruer op i lydstyrke, så det passer til døve.

Jeg selv render rundt med høreværn, så jeg kan beskytte min hørelse, når der offentligt afspilles lyd over min smertetærskel.

Dog protesterer jeg indædt, når skadeligt lydniveau bruges til f.eks. børnefilm eller offentlige arrangementer for børn.

Jeg synes, at problemstillingen er bredere:

Lyd i det offentlige rum kan være både skadeligt og forurenende.

Påtvunget lytning er som passiv rygning: Det er ikke i orden!

  • Der bør stilles krav til lydniveauet i offentlige rum, så det ikke er så højt, at det er skadeligt
  • Der bør stilles krav til at undgå unødig lydforurening af offentlige rum og offentlige institutioner.

Vi kan f.eks. nægte at handle i forretninger, der bruger muzak.

Men vi kan ikke undgå at bevæge os i offentligt rum og offentlige institutioner.

2 eksempler:

  • Lydreklamer i offentlige rum - f.eks. på en togstation: Hvis man skal vente, så virker det som hjernevask at skulle høre på den samme idiotiske lydreklame gentaget hvert 30. sekund.
  • Unødig muzak i offentlige institutioner der eksisterer med andre formål end afspilning af musik - f.eks. en svømmehal - især når det sker på dårlige lydanlæg. Svømmehallen er betalt med skatteborgerpenge med den hensigt at give borgerne mulighed for at svømme. Muzakken er generende for mange af de, der ønsker at kunne benytte svømmehallen. Den generer den auditiv perception af tale - både for hørehæmmede og for kommunikation imellem voksne og børn. Muzakken forstyrrer menneskers mulighed for at tænke selv og høre indre musik. Muzakken kan være regulært pinefuld at høre på via et dårligt anlæg - hvis man faktisk er i stand til at høre.

Hej og tak for et godt indlæg og forslag, som jeg til fulde forstår og deler. Det har givet anledning til følgende refleksioner:
Jeg oplever også en stigende påvirkning af støj og især at der ikke tages hensyn i det offentlige rum. Dette er en belastning og jeg og mange andre lægger først rigtig mærke til det, når vi er steder, hvor der er ro og stilhed.
Jeg nyder stilheden og muligheden for refleksion og nyder naturens egne lyde uden at de er forurenet med høj musik og trafik og for nogen også støj fra vindmøller.
Jeg bor ved Silkeborg og Gudenåen - her kan ved lejligheder opleves “festlige” individer på kanotur med fuld knald på medbragt meget høj musik - jeg finder det provokerende og ødelæggende for de mange der netop gerne vil naturen og roen.
Jeg lægger også til tider ører til Jyllandsringens motorsports arrangementer. Jyllandsringen kan ikke helt finde balancen i også at tage hensyn til de naboer der er tæt på, og som ikke nødvendigvis har samme interesse - her savnes et tilsyn med de allerede udstukne rammer og at der ikke bliver givet yderligere tilladelser til skade for nær-miljøet.
Det ville være ønskelig om de få, kunne lære at tage hensyn til de mange og i øvrigt overholde tilladelser og vedtægter.
Jeg véd, hvad jeg har brug for og ønsker, men véd ikke hvordan det kan og skal løses.
Jeg vil med interesse følge udviklingen og håber det bedste for fremtiden.

1 Like

Hej Toke.
Tak for din super gode feedback, som jeg er helt enig i.
Det kunne sagtens være en ide om man skal have tilladelse til at larme i offentligt rum. Denne ordning findes faktisk allerede, når det drejer sig om koncerter m.v. Men den håndhæves desværre ikke - eller i hvert fald yderst minimalt.
Vi skal helt sikkert have nogle regler for AL støj - og de skal håndhæves! Ellers er loven intet værd!

Hej Johanne.
Jeg er enig med dig.
Jeg har ændret forslagets tekst, så det dækker bredere og er lidt mere klart i “spydtet”.

Håber at der komme rnok medstillere - og arbejder meget gerne videre med finpudsning af forslaget, så det dækker problemstillingen mest muligt… :slight_smile:

Hej Christine.

Super gode punkter m.v. du kommer med der.

Jeg har ændret forslagets tekst, så det dækker bredere og er lidt mere klart i “spydtet”.

Håber at der komme rnok medstillere - og arbejder meget gerne videre med finpudsning af forslaget, så det dækker problemstillingen mest muligt. :slight_smile:

1 Like

Tak Martin!

Kan vi få en generel formulering ind, svarende til:

Lyd i det offentlige rum kan være både skadeligt og forurenende.

Påtvunget lytning er som passiv rygning : Det er ikke i orden!

  • Der bør stilles krav til lydniveauet i offentlige rum, så det ikke er så højt, at det er skadeligt
  • Der bør stilles krav til at undgå unødig lydforurening af offentlige rum og offentlige institutioner.

Ikke nødvendigvis præcis sådan - men med overordnede formuleringer. Så kan de konkrete eksempler bruges til illustration.

Flere overvejelser:

Hvad er definitionen af “skadelig”?

Så vidt jeg ved, så kan man ikke kun få høretab eller tinnitus ved enkelte tilfælde af voldsomt høj støj - men også ved mindre voldsom støj x tid.

Hvor højt lydniveau kan over tid bliver skadeligt? Hvor er grænseværdierne? Er der forskning?

For hørelse???

For stress???

Hvad er definitionen af "unødig lydforurening"

Hvornår er unødvendig støj / muzak i offentlige institutioner og rum til så stor gene for andre mennesker - eller for dyrelivet - at det bør kunne forbydes?