“Digital bæredygtighed – IT” udvides med sektion om SoMe

Forslagstekst

Under Alternativet.dk’s politiksektioner, skal afsnittet “Digital bæredygtighed – IT” udvides med følgende sektion:

“Alternativet arbejder med et dualistisk syn på SoMe-kanaler

Store SoMe-udbydere er blevet til svært undværlig infrastruktur for partiets … og dets folkevalgtes … medie- og pressedagligdag. Vi vil fortsat bruge disse verdensomspændende værktøjer … men med kritisk mådehold, hvor vi stiller eksistentielle spørgsmål ved redskabernes motivationer og samfundseffekter.
Og det sker med et gedigen ønske om, at markedet og/eller andre finansielle kræfter opbygger nye væredygtige SoMe-redskaber (reelt set: Tilpassede kontinental-versioner af de eksisterende SoMe-platforme). Dette bør være Sociale Medier, der reelt set underbygges af Nordisk inspirerede social-bundlinjer. Med en sådan brugbar og transparent tilgang, udmelder Alternativet et klart signal for, hvordan fremtidens medier hjælper mennesker socialt … og især hjælper meget unge medborgere, der i stor stil har været udsatte og lidt under de socialt afkoblende samfundstendenser de allerstørste SoMe-applikationer har medført, og været ansvarlige for.
Mindre, samt mere opbyggeligt, skærmtidsforbrug er den bæredygtige vej frem. Og … (læs mere her: https://amfibios.dk/Alternativet/LM_24/Andet_Forslag_til_AaLM___SoMeTilretning.pdf)

Ulemper

Ingen.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Gennem en karriere med IT og digitale medier, er jeg utallige gange stødt på massive udfordringer ved SoMe-udbyderes ageren.

Hvem har været inddraget

Den Amerikanske kongres, med flere, har taget lignende problemstillinger op.

Forslagsstillere

  1. Thomas Due Nielsen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.