Naturen i fokus

Forslagets tekst

Vi har i Danmark tradition for jagtregulering af forskellige bestande, en regulering der skal holde bestande sunde og raske, og sørge for at bestande ikke bliver så store, at de ender med at skabe problemer for trafik og afgrøder.

Men i de sidste år er der sket en uheldig udvikling, som både skaber støjgener for omkringboende, og en kommerciel udvikling som aldrig har været tiltænkt i den gældende lovgivning på området. Den gældende lovgivning har gråzoner, som bliver groft udnyttet til at gøre jagtvirksomheden i Danmark, til en simpel profit virksomhed. Der organiseres bredt for at omgåes lovgivningen, om at jagt bedrives så vidt muligt for egen skyld, til at jagtarealer kan udlejes på dagsbasis, udelukkende med indtjening for øje. Der opdrættes vildt til udsæt, for at opretholde en jagtbar bestand, her påtænkes primært fasan og æderfugle. Men også en gråzone for klovvildt, benyttes til kommerciel jagt.

Dette forslag går kort på at forbyde den kommercielle jagt i Danmark, og jagt lovgivningen samt jagttegns udstedningen strammes op:

 1. Kun profesionelle jægere må vildt regulere i Danmark.

 2. Jagttegn udstedes i et meget begrænset omfang, og med langt større krav om uddannelse og indsigt i bestande regulering, og alene med bestandens sundhed, samt naturopretholdelse for øje.

 3. Opdræt af al vildt til udsæt forbydes, med mindre det kan dokumenteres af en art er truet.

 4. Jagt tider reguleres med også gener for øje, og jagt kan kun forgår med planlægning og offentliggørelse af kommende jagt med varsler om gener mindst ugen før.

Udfordring forslaget skal løse

Stigende støj problemer på landet, stressede dyrevildt, og hensynsløs organisering af jagtmiljøer for profit, som aldrig har været meningen med jagtrettigheder.

Potentielle ulemper ved forslaget

Jagtforeninger rundt om i landet vil modargumentere, at det er på grund af jagten, at vi har sunde og stærke bestande i Danmark. Og at det er nødvendigt at have flere jægere i Danmark for at kunne opretholde sygdomsfrie bestande, og sørge for trafiksikkerhed. Dette er dog kategorisk uden dokumentation.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Egen observationer omkring den uheldige udvikling, egne undersøgelser omkring opdræt og udsæt. Observationer omkring en stigende kommercielisering af jagten, og eksplosiv stigning af nye jægere.

Hvem har været inddraget

Har rådført mig hos jægere, skydeklubber og personer som søger jagttegn. Og der er skræmmende let at opnå jagttegn i Danmark.

Forslagsstillere

 1. Allan Vestergaard Petersen
 2. Christian Poll
 3. Nina Hennings

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

1 Like

Dyrene i naturen er hårdt trængt. Der har været stor tilbagegang for næsten alle større dyr lige siden 1970’erne. Hvorfor skal det overhovedet være lovligt at jage for sjov skyld? Jeg vil foreslå at alt jagt forbydes, bortset fra jagt på dyr, som skal holdes nede.

2 Likes

Ja, Carl for mange arter - det er jeg helt enig i!

NB. Ulve er et helt andet kapitel for mig at se, jeg forstår ikke, at Danmark med så få kvadratmetre skal være et ulvested…(Kolding by fx)

Enig Med Carl. Jeg synes ikke forslaget er baseret på bæredygtighed for vor stærkt decimerede bestand af dyr inkl. ulve som historisk hører til også i Danmark. Udgangpunktet må være netop det. Først derefter kan jagttegn udstedes (kommerciel jagt prioriteres ikke) i det omfang der er bestande som kan bærer det.

Ulve i Danmark - så vil jeg trods alt hellere beholde Kongehuset - !dog uden for Grundloven!

Kære Gunhild

Ulven har manglet i Danmark, siden vi mennesker udryddede den for 200 år siden. Den er en naturlig del af et dyreliv i balance og hænger fx tæt sammen med dynamikken i hjortebestanden. Når der er så megen jagt på hjorte, er det jo fordi, ulven ikke er der til at skabe balancen.

Ulven er beskyttet af samme europæiske regelsæt som beskytter sjældne fulge, padder og blomster. Og det er jo fantastisk, at vi i Europa har kunne blive enige om dette. Alternativets politik er at støtte op om denne lovgivning og tage den så langt som muligt, for biodiversitetskrisen er en lige så alvorlig krise som klimakrisen i disse år; det er 65 mio. år siden at lige så mange arter uddøde som i dag!

Hvorfor er det, du ikke vil have ulven i Danmark?

Bh Christian

Kære Christian

Det er fordi jeg er bange for ulve, og Naturstyrelses råd om, at man blot skal kravle op i et træ, hvis man møder en ( kunne jeg nok da jeg var yngre) - men det kræver jo altså , at der så lige er i et træ tæt på situationen…

Skal der mon også sættes ulve ud i Klampenborg dyrehave?

Eller er det bare her i Jylland, at vi skal klare den sag🙂

Det er ikke alt historisk, som er på det rigtige sted…

Kærlig hilsen
Gunhild

Jeg er imod dette med at jage for sjov - blot en præcisering for at undgå evt. misforståelser…

Men der er jo mere end en ulv…

En tilføjelse jeg ikke fik med i første omgang, er at hvis man vender økonomien i jagten om så:

-Det pålægges lodsejeren at skulle betale sig fra at regulere en given bestand, igennem profesionelle jægere.

-Kun sygt eller svagt vildt må anskydes, så en stærk og sund bestand opretholdes.

-Al anskudt vildt skal herefter dokumenteres og godkendes, af hertil kyndige ikke jægere.

-Al fodring af vildt forbydes.

-Der indføres bøder til lodsejer, og inddragelse af jagttegn for jægere, som ikke overholder ovenstående.

Disse tilføjelse ville nok løse mange af de oplistede problemstillinger.

Enig med dig Carl, men tvivler på at man kan få et totalt forbud igennem. Hvilket et forslag som ovenstående (med nylig tilføjelse længere ned i denne tråd) , måske kunne vende en uheldig udvikling,

Kære Christian :slightly_smiling_face:

Ved du om der har været bjørne i Danmark, nogle har fortalt mig, at det skulle der nok have været endog på Sjælland? Og ville dette mon også kunne forbedre biodiversiteten?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Kære Christian - jeg tror på dig og jeg håber, at du er klar til en alvorlig joke: Måske vi skulle hegne København inde som en stor naturpark, hvor ingen sidder i kø med de osende biler…
Og nu til alvor:
Det med storbyer er et totalt fejlskud i nutidig kontekst i mine øjne, og en rest fra det gamle industrisamfund ! Man kan jo se i gadebilledet i sådanne byer, hvordan mennesker beskytter sig med anden lyd i ørerne for at beskytte dem selv - og nu også næsen - det er trods alt dejligt at se, hvordan storby-mennesket trods alt prøver at overleve - midt i det kaos…

Hvad siger du til det?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Kære Gunhild

Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvor du vil hen med dine jokes :slight_smile: Men pyt med det.
Jeg ved ikke, om der før har været bjørne i Danmark. Mit gæt er, at det har der nok ikke, fordi vi ikke har bjergrige områder, men det er rent gætteri.

Mht. om ulven skal være i Danmark, så er det jo ikke noget, vi bestemmer. Vi har i fællesskab i Europa besluttet i 1992, at ulven er et fredet dyr, som skal have lov at flytte rundt efter behov. WWF har lavet en meget god webside om ulven her: https://www.wwf.dk/kaemper-for/vilde-dyr-i-naturen/ulv/, hvor du bl.a. lidt nede på siden kan se et kort over, hvor udbredt ulven er i Europa - den er i alle vore nabolande og derfor er det naturligt, at den også kommer her.

Bh Christian

Nå, jeg fandt lige lidt om bjørne også, her: https://naturguide.dk/hvornaar-forsvandt-bjoernen-fra-danmark/
Der står, at bjørne var i Danmark men ikke de sidste 6500 år, så det er altså en helt anden sag, end ulven, der kun har været holdt nede i 200 år.

Er det muligt at holde sig til forslaget indhold? Forslaget handler om jagt i Danmark, og ikke hvilke arter som er, eller skal være her.

På forhånd tak

Kære Allan!
Men hvad er egentligt forslagets indhold: Profitbekæmpelse ? Dyreetik ? Støjgener (for mennesker og/eller dyr)?

 • jeg oplever, at forslaget er for løst formuleret, men det er muligt, at jeg er for hård :slightly_smiling_face:
  Kærlig hilsen
  Gunhild :sparkler:

Kære Gunhild.

Enig i at det er løst formuleret, og har forsøgt flere gange at tilføje og rette i det, men får ikke lov til det. Men hovedargumentet for at dette forslag har sin ret, er at jagt i Danmark har været på vej i en retning, som ikke er godt for noget, andet end profit. Og på bekostning af den rest af natur vi har tilbage i DK. Den nuværende lovgivning på området, er fuld af gråzoner, som bliver udnyttet til fulde.

Dyr bliver opdrættet til udsæt, for at der er nok dyr at anskyde, så “virksomheden” jagt kan holdes kørende. Der fodres overalt det kan lade sig gøre, for at vildtet bliver i området, så det kan jages. Fasaner især holdes i indhegning fra kyllinger, så de ikke forlader området, til de skal klapjages.

Jægeren tager ingen hensyn til omkring liggende naboer, de har betalt for deres ret til at jage, så de skal have valuta for pengene.

Virksomheder ala AirBnB er i markedet, hvor de opkøber jagt lodder, som de så kan leje ud til forskellige jagt konsortier, som i dag ikke kan leje en købt jagt ud.

Forslaget handler netop om etik, dyrevelfærd, støjgener, og profitbekæmpelse på et område, som ikke burde være til for profit. Naturen er vores alles, og ikke kun for dem som betaler for at jagte den.

Dette forslag er ikke perfekt endnu, men som skrevet får jeg ikke lov til at rette i det, og er da også af den overbevisning, at vi her kan udvikle på det, med mindre jeg har misforstået noget?

1 Like

Her er et link til en virksomhed der hedder Openlands.org. Det er en virksomhed der er ved at udvikle en app, som gør det muligt for lodsejere at leje en jagt ud på daglig basis, og tilsvarende kan jægere leje sig ind på et jagtområde på dagligt bases, i stedet for i dag, hvor et jagt konsortium har købt en jagt for en årrække, som gør at hverken lodsejer eller jagt konsortium kan leje jagten ud til andre.

En af årsagerne til udviklingen af appen, er at der skal flere jægere ud og jæge dyr i danmark. En anden er det økonomiske i det for lodsejeren, der i gennem appen, kan leje jagt ud næsten ligeså tosset de vil, da der endnu ikke findes en regulering til dette.

Dette er en helt forkert ve at gå, på en i forvejen presset natur, og dette skal stoppes. Jagtlovgivningen er i dag forældet i forhold til disse nye tiltag, og derfor er dette forslag nødvendigt.

Et link til en artikkel, som uddyber lidt mere, hvad Openlands vil og står for.