Omstillingsdage. Tillæg til vores punkt 'Ny politisk kultur' (eller et eventuelt mere passende punkt / en mere passende sektion)

Forslagstekst

“2.4 Vores tid Anno 2024 …

  • er blevet så dystopisk presserende, at vi nu må tage stærkere midler i brug, for at imødegå Den Grønne Omstillings massive politiske udfordringer. Som det ser ud nu, synes 2024’s SVM-regering at sylte initiativer, der står på springet til, at implementere effektfulde CO2-afgifter.
    Vi skal først sikre, at landbrugsdanmark gode medarbejdere opdager at deres løsning, ikke er at følge demagogiske partier, der snakker dem og landbrugsorganisationerne efter munden. Dernæst skal vi, og vores medbekymrede borgere, se på at afhjælpe problemet, fra de groteske industriudledninger.
    Her må Alternativet stå fast og vise en helt ny vej frem mod 2030. Dette kan være ved et slags udvidet koncept for et Politisk Laboratorium. Et stort/omfattende et af slagsen, der kan samle en kritisk masse af publikum - som igen kan være med til at skabe stor positiv presseomtale.
    Ovenstående problem modvirker vi ved, at invitere alle borgere, men også organisationer fra alle officielle sektorer, til såkaldte Omstillingsdage. Realistisk set vil disse kun blive afholdt få gange om året, og være fordelt på regionsplan - de kan bestemt også indgå som substantielle programpunkter på diverse Klimafolkemøder i det danske sommerhalvår”

Ulemper

Ingen.

Hvem har været inddraget

Nej, men vi bør invitere SF, R og Ø til at deltage i Omstillingsdage hvor som helst i DK.

Forslagsstillere

  1. Thomas Due Nielsen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.