Fjernelse af komplementære metoder, kiropraktik og akupunktur fra politiske visioner

Forslagets tekst

Fra vision om sundhed fjernes følgende sætning fra afsnittet Flere metoder:

Kiropraktik og akupunktur er eksempler på komplementære behandlingsformer, der har opnået en etableret plads i sundhedssystemet, og Alternativet ønsker at udforske mulighederne for andre komplementære behandlingsformer samt at styrke forskningen på området.

I samme afsnit fjernes følgende forslag:

  1. Etablering af forskningscenter for komplementære sundhedsformer
  2. De komplementære metoder skal indgå i offentlige uddannelser

Udfordring forslaget skal løse

Begreber som komplementære sundhedsformer og alternativ medicin forvirrer og giver ikke rigtig mening i vores sundhedssystem. Vi risikerer i Alternativet at blåstemple selv-opfundne behandlingsformer som akupunktur til skade for alle.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der vil være holdninger om, at komplementær behandling og alternativ medicin har en rolle at spille i sundhedssystemet.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen for dette forslag er, at der inddrages nu og så rettes forslaget til efter dialog om det.

Hvem har været inddraget

Ingen særlige organisationer eller personer er blevet hørt.

Forslagsstillere

  1. Thomas Huulbæk Titanium
  2. Noah Reinert Sturis

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

Det skal du vist uddybe. Jeg synes der er hårdt brug for komplementære behandlingsformer i et sundhedssystem, der på mange måder har spillet fallit. Jeg kan ikke forstå at der kan være to meninger om den sag. Din holdning virker utrolig gammeldags og reaktionær.

1 Synes om

Min holdning er, at begrebet komplementær er fyld og ikke har nogen positiv betydning. Tværtimod kan det være med til at legitimisere alle mulige slags ting, som ikke er blevet belyst ordentligt.

For mig findes der bare behandlinger og det er dækkende nok.

1 Synes om

Aktuelle politik på området kan læses her.

Der er lige noget begrebsforvirring her og ukorrekte oplysninger. En Kiropraktor har en 5 årig kandidat uddannelse, og er i sundhedsvæsenet og sygesikringen. De kan også bruge akupunktur, som jeg ved at Jordemødre også gør (smertelindring). Akupunktør er ikke en beskyttet titel, og kan vare fra 1½ års uddannelse, tillægsuddannelse eller en lang naturlæge uddannelse i Kina. Disse 2 faggrupper er altså ikke at sammenligne. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt at holde Alternative uddannelser ovre i deres egen RAB sammenslutning. Jeg håber at i har taget min egen Danske Psykomotoriske terapeuter, som har en 3½ årig statsanerkendt professionsbachelor uddannelse, med og som har svært ved at blive brugt i det offentlige, med hele vores fag. Vi har en tilgang, som har flest lighedstegn med Alternativets værdier, i forhold til at forene krop og psyke, og at møde det enkelte menneske der hvor de er. Til forskel for at behandle, ud fra en diagnose, i de mange tilfælde, hvor psyken og personligheden spiller en afgørende rolle i et forløb. Altså en pædagogisk anerkendende tilgang, og med kroppen som udgangspunkt for at nå psyken i behandlingen eller aktiviteten. Vi har søgt autorisation, men har ikke opnået den, og vi er naturligvis så heller ikke en del af sygesikringen.

2 Synes om

Nu har jeg læst materialet på sundhedsområdet, og nede i forslag til faggrupper, er der en blanding mellem alternative uddannelser, og stats anderkendte uddannelser. Det er ikke godt nok, der er alternative uddannelser, som hvis de ikke har andre uddannelser, har de ikke en faglighed, men en stor del af at terapeuten udgør fagligheden, bare ved at være den de er. Nu har jeg arbejdet i psykiatrien, ældreplejen og på handikapområdet. Det første store problem er, at der er mange faglærte indenfor SOSU området, der kan komme afsted med underlødig, og nogle gange skadelig adfærd, uden at der sker noget. Der bliver ikke nødvendigvis taget autorisationer, for dem der har den. Der er fyldt af uuddannede medarbejdere, og nogle af dem er der bare for at have en løn. Der er mangel på personale, meget få ansøgninger. Det må være grundlæggende at samfundet får niveauet op. Det må være ved at betragte disse jobs og uddannelser, som noget der kræver det ypperste af mennesker, og ikke, som det er gjort i mange år, et sted hvor man også kan proppe de mennesker hen, som ikke kan placeres nogen andre steder. Det gør det rigtig svært for de gode medarbejdere, at ville fagligheden og stoltheden ved faget. De brænder ud i stedet, bliver selv syge af det.

1 Synes om

Hvorfor vil du ikke anerkende muligheden for at andre komplementære behandlingsformer kan vise sig at være gode, og eventuelt blive en etableret del af sundhedsvæsenet? Vi ved det jo ikke, før der bliver forsket i det.

2 Synes om

Jo, det giver mening at forske i eventuelle behandlingsformer, som endnu ikke er godkendte. Det er også dét, som vi allerede gør.

Det mit forslag sigter imod er alene, at vi ikke bare siger god for behandlingsformer, der ikke endnu ikke har det videnskabelige grundlag.

Det er der helt sikkert meget rigtigt i Else, men det her forslag handler kun om, om begrebet komplementære behandlinger skal indgå i vores partiprogram.

Vi skal selvfølgelig ikke blive ved med at kalde kiropraktik for en komplementær behandlingsform i de næste 100 år. På et tidspunkt har den indgået i vores sundhedssystem så længe, at den er blevet ordinær. Men i øjeblikket befinder vi os i en overgangsfase, hvor en lang række alternative behandlingsformer gør sit indtog. Nogle af dem er effektive, og de bliver forhåbentlig godkendt på et tidspunkt. Andre virker ikke, og de bliver forhåbentlig forkastet på et tidspunkt. Sålænge det endnu ikke er afgjort, synes jeg det giver god mening at tale om alternative eller komplementære behandlingsformer. Men vi må selvfølgelig skelne imellem de godkendte og de ikke-godkendte behandlingsformer. Jeg vil give dig ret i, at den sidste sætning, som du vil have fjernet, ikke er god. Der skulle nok have stået: “2. De komplementære metoder, som er blevet godkendt af myndighederne, skal indgå i offentlige uddannelser”.

1 Synes om

Jeg mener, at vi sagtens kan tale om alternative eller komplementære behandlingsformer, og at på en eller anden måde er alle “rigtige” behandlingsformer “alternative”, før de har været igennem en videnskabelig proces.

Min holdning er, at de ikke skaber positiv værdi for samfundet som helhed, hvis de ikke har været igennem den proces og er kommet ud af den med positivt resultat.

Og at vi derfor ikke som parti kan have det stående i vores partiprogram.

I al respekt: Hvad er naturvidenskab på nuværende tidspunkt? Som læseren nok kan fornemme, ja så har jeg store forhåbninger til det næste skridt i naturvidenskaben…

Kærlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

Else, jo flere gange, jeg læser dit indlæg her, jo flere gange mærker jeg undren over, hvorfor din grunduddannelse (og min endnu ikke er blevet godkendt under “sundhedssikringen” som en helt almindelig rugbrødsuddannelse med bro mellem Krop og Psyke. Jeg blev færdiguddannet i 1991 Den gang hed det uddannelse til afspændingspædagog. Somme tider går der mange, mange år før end erkendelse kan ske - tænk blot på, hvordan landbrugsstøtten har ødelagt vores jord mange steder i Danmark og i Europa. Jeg håber, at Alternativet kan være med til at forandre til det bedre…
Kærlig hilsen
Gunhild :hugs: