Ingen valgplakater mere

Forslagets tekst

Hver gang der stilles op til valg, bliver byerne fyldt med valgplakater.
Ansigter af mennesker, som de fleste ikke kender. For at kunne lave disse plakater, bliver der brugt masser af ressourcer og efterfølgende står man tilbage med masser af affald uden en gevinst.

Mange plakater bliver endda rivet af lygtepæle og smidt ud i naturen; bliver blæst i havet osv.
Det skal stoppe. Kandidaterne kan gøre opmærksom på sig på en anden, mere moderne måde.

Reklame på de sociale medier, i radio og fjernsyn, avisen osv. man kan samtidig skrive en lille forklaring om hvad man står for og hvad folket vil få ud af det, hvis man vælger kandidaten. Så er det ikke bare et ansigt man vælger.

Udfordring forslaget skal løse

Det skal stoppe spild af ressourcer og miljøforurening

Potentielle ulemper ved forslaget

En ulempe kan være at kandidaterne vil være bange for ikke at få nok valgere eller at miste en vidst gruppe af vælger. De kunne være bange for at man vil støtte partiet, men ikke vil huske deres navne til det egentlige valg for at sætte kryds på dem.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Allerede ved sidste kommunalvalg laget jeg mærke til, at skilte med mennesker kom op som ikke sagde mig noget og jeg vidste ikke hvad de står for. Desuden er det utrolig mange skilte som skal produceres for en meget kort periode og som ville muligvis aldrig blive brugt igen, men bare smidt ud. Det synes jeg ikke er retfærdig i en verden hvor vi snakker om bæredygtighed og prøver at opdrage vores børn til miljøbeviste voksne.

Hvem har været inddraget

Nej det er der ikke.

Forslagsstillere

  1. Mareike Bernhardt
  2. Mads Damgaard Mortensen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Hej!

Jeg vil rigtig gerne være medstiller af dette forslag,om at droppeplakater. Jeg har længe synes at det er dumme ressourcer at bruge, både menneskeligt og i fht. vores natur.

Bh.
Annika

Forslaget er godt, vil gerne støtte det som medunderskriver, tænker det er et skridt som vi skal tage, de resurser der bruges materielt & økonomisk kan anvendes bedre

Nu kobles forslaget til reklame andre digitale steder, der går også ressourcer i online annoncering. Er det undersøgt ud fra en ressourcebetragtning om det giver en reel besparelse, hvis pange brugt på plakater i stedet bruges på online annoncering?
Som udviklingen er blilver det mere og mere dem med den største pengepung, der får den største synlighed. Det er et selvforstærkende loop som, når vi kigger på ressourcer, kun går den forkerte vej uanset plakter eller ej. Så hvis vi ønsker at mindske ressourceforbruget ved valg tror jeg vi skal gribe det mere grundlæggende an med en ressourcebegrænsning i en mere generel form.
Hvis vi kunne koble det med at stille partierne økonomisk lige i en valgkamp, tænker jeg vi nærmer os noget der vil kunne flytte noget - både demokratisk og ressourcemæssigt.

2 Likes

Jeg vil godt være medstiller til forslaget. Jeg har 2 forslag som evt. kan flettes ind i forslaget:

  1. Hvis partiet beslutter sig for at droppe valgplakater helt, foreslår jeg at pengene bruges til mange små annoncer i aviser mm med en kort slagsætning og hjemmesideadresse. Så kan interesserede finde ud af partiets kandidater, hvilket kreds de stiller op i og hvad deres mærkesager er.
  2. Hvis der ikke er interesse for helt at droppe lygtepæle plakater, så skal vi kun bruge plakater hvis budskab kan gælde ved hvert valg, så plakaterne kan genbruges. Lige som i forslag 1) skal partiets hjemmeside inkluderes så interesserede nemt kan indhente oplysninger om partiet mm. Ingen plakater med ansigter af kandidater.