Politikområder   Socialpolitik og Mønsterbrydning


Kategoridefinition for Socialpolitik og Mønsterbrydning (2)
Et handicapudspil med konkrete lovforslag (9)
Fra udenforskab til Indenforskab (1)
Rummelighedsreformen/Tilgængelighedsreformen (1)
Et socialpolitisk dokument, hvor forslagene er samlet (1)
Psykisk syg i det danske samfund (1)
Gratis psykologhjælp til psykisk sårbare (3)
Social Psykiatri ( 2 ) (21)
Ubetinget Basisindkomst - UBI (19)
Den alternative "Ghettoplan" (3)
Ghetto-børn tvinges (1)
Botilbud til flere generationer (2)
Kommunale boliger (1)
Kommunale centre i hver by for mennesker på overførselsindkomster (3)
Handicappolitisk vision efter POLA i Aarhus (10)
Specialisering af genoptræningen (1)
Sæt sagsbehandlerne fri! (1)
Diagnosticering af børn og unge med psykisk sygdom (2)
Der er brug for en mindevæg på Christiansborg til at mindes dræbte offentligt og stats ansatte (4)
Det tabte menneskesyn ( 2 ) (25)
Basisydelse uden modkrav & andre beskæftigelsesforslag (1)
Social værnepligt for alle unge (2)
Karakterafvigende skilsmisser (5)
Hvorfor stemmer nogen på DF? (3)
Uddannelse - Socialpolitik (11)
Rehabiliteringsforum Danmarks hvidbog som rehabpolitik (1)
Social krisehjælp og sundhedssparring (6)
Statslån som middel til bosætning for flygtninge - danske og udenlandske (4)
Socialøkonomi og socialøkonomisk virksomhed (1)
Retten til natur - Under borgerrettigheder og socialpolitik (5)