Specialisering af genoptræningen

Der er stor forskel på, om man skal genvinde funktioner efter ortopædkirugi, apopleksi eller lang hospitalsindlæggelse. Borgerne vil have gavn af, at terapeuterne har størst mulig indsigt i den aktuelle problematik. Det er særligt vigtigt i forhold til genoptræning efter skader i centralnervesystemet (CNS), hvor udfordringen ikke så meget er styrkelse af muskler, som udnyttelse af hjernens plasticitet til at opnå de tabte funktioner. I dag er stort set alle kommunale trænende terapeuter generalister, og specialviden om neurologisk genoptræning er udlagt til særlige steder (Hammel, Svendborg, Vejlefjord, Filadelfia osv.). Hvis kommunen kunne tilbyde specialiseret ambulant genoptræning og rehabilitering i stedet, skulle borgerne ikke rives væk fra familien og deres vante rammer. Alle kommuner bør tilbyde specialiseret genoptræning (Serviceloven §86), således at der som minimum specialiceres i et neurologisk team og et ortopædkirurgisk team. I det hele taget bør rehabilitering overordnet være så specialiseret, som muligt, men det er mit indtryk, at det er genoptræningen, hvor videnshullet er størst.