Kommunale centre i hver by for mennesker på overførselsindkomster

Hver eneste større by i Danmark og i hele verden, for den sags skyld, burde etablere et frivilligt søgt arbejdsfællesskab på deltid og kontrakt, hvor man udfører noget der kan hjælpe 3. lande. Det kan være indsamling af genbrug, salg af dette, reparationer af dette i værksteder, evt. produktion af sanitetsforanstaltniger, toiletter til 3. lande. Det er meningsfuld beskæftigelse, at hjælpe alle dem i U-landene, der har det meget værre end os selv, så hvorfor ikke kombinere deres behov for hjælp med vores behov for meningsfuld beskæftigelse. Det er selvfølgelig meningen at man stadig søger ordinære job med en ordentlig løn, pension etc. men man har krav på meningsfuld beskæftigelse og fællesskab og kolleger indtil da. Dette ville spare samfundet for enormt mange udgifter til følgesygdomme af ledighed og isolation, nedgørelse etc. hvor mennesker bliver deprimerede, falder i druk, trøstespiser får sukkersyge og belaster sygehusene etc. Altså at vi har et 2 spors “arbejdsmarked” og at det ikke er undergang og isolation, at komme på dagpenge, bistandshjælp, sygemelding med stress etc. Men det skal selvfølgelig være frivilligt søgt, på kontrakt med antal timer og man skal kunne “fyres” hvis man ikke overholder jobkvaliteten. Så har man noget at bidrage med til samfundet og befolkningens u-landsbistand, som de andre skatteborgere hermed sparer. Dette vil også imødegå radikalisering, men der skal også være socialrådgivere og jobkonsulenter ansat i disse centre, der skal hjælpe folk videre. Hvis skatten på de laveste indkomster af ordinære job så samtidig blev nedsat, så ville det være endnu mere tiltrækkende at få et ordinært job med status, pension etc. Dette vil skabe mere lighed i samfundet og vi vil opfylde grundloven der siger at ALLE har ret til et arbejde. Og det vil skabe mere lighed med U-landene, hvis rigtig mange lande, havde samme ordning og ikke mindst ville radikaliseringen af utilfredse og rodløse unge i høj grad mindskes.

Jeg er helt enig i, at der er behov for en meget bedre integration af arbejdsmarked og de sociale myndigheder. Det er helt korrekt, at der mangler meningsfyldt beskæftigelse, og set fra samfundets side, er det et ubegribeligt tab af ressourcer. En af grupperne er førtidspensionister, og de føler sig i reglen parkeret, når de først har fået tilkendt pensionen. Før tilkendelsen blev de i det mindste betragtet som en ressource, der skulle udvikles. Det er lige fra den ene yderlighed til den anden. Før pensionen, skal man død og pine udvikles til at arbejde, om man kan eller ej, og bagefter bliver man efterladt. Summen af viden og kunnen i gruppen af mennesker på overførselsindkomst uovertruffen, selvom de enkelte kun kan biddrage med en lille smule. Det kræver kun god projektledelse at realisere den. Et flex-arbejdssted kan også skabe netværk og barsle med iværksættere, der således bliver mønsterbrydere.
Vi bør klart arbejde videre med dette her.

1 Synes om

Hej Anders, dejligt at du syntes om ideen. Det er jo så sørgeligt at se de mange ledige forgæves søge efter job i månedsvis, og se førtidspensionister og andre være isolerede fra samfundet, når det ikke behøver at være sådan, hvis vi havde et projekt i hver en by med flextid efter formåen.
Håber det en dag bliver sådan.

Ulla Dannesboe