Ulighed

Jeg opfordrer Alternativet til at udfordre den økonomiske ulighed - lokalt!
Mit synspunkt er desværre og aktuelt udformet i egen situation.
Som borger på førtidspension - med lidelser som berettiger og understøtter denne - uden øvrige komplikationer - lovmæssige, økonomiske mfl. er jeg udelukket fra Realkredit og boligmarkedet, grundet “for lav indtægt”.
Dette anser jeg for personligt krænkende da jeg altid har overholdt mine økonomiske aftaler og ingen gæld har!
Jeg er provokeret og krænket af den økonomiske fordeling i samfundet. Ønsker ikke"flere penge" men “lige muligheder”
Mit udgangspunkt og tilholdssted i Alternativet giver mig tro på at der også er “plads” til mig.
Jeg-Vi-AlleOs skal stræbe, ikke mod, men til større lighed og fællesskab :green_heart:

:slightly_smiling_face: Forsvarer gerne min holdning - any time - men tillad og tilgiv mod og sårbarhed.

1 Synes om