En helt anden hjælp til jobsøgende

Jeg synes vi skal tage vore sigtepunkter alvorligt og være modige og radikale samfundsarkitekter og arbejde på at job ikke nødvendigvis er midlet for syge og andre til at få et godt liv og føre deres hjæp over i socialcentrene og derudover beskrive en helt anden hjælpefunktion for jobsøgende. Når vi finder frem til, hvilke slags institutioner vi ønsker, kan vi udarbejde en plan for, hvad vi kan gå til valgkamp på i kommunerne, og hvad der skal vente til FV.

Der er massiv kritik af jobcentrene. Uafhængigt af om basisindkomst eller kontanthjælp uden modkrav bliver vedtaget, er der brug for en anden indsats både for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed og for de, som kun har ledighed som problem: Kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, iværksættere og også selvstændige eller lønmodtagere, der ønsker at ændre karrierevej.

Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, sygedagpengemodtagere, folk på flexjob hører slet ikke til i jobcentrene. Deres vilkår bør omfattes af sociallovgivningen, og først når de selv siger, at de er klar til at søge job, kan de få hjælp fra den nye hjælpefunktion. Den gruppe skal der også udvikles politik for. Og dette er en opfordring. Kan vi foreslå udskilning af gruppen fra jobcentrene i kommunerne og overførsel til socialcentrene, så job eller uddannelse måske nok er målet for nogle, men ikke nødvendigvis midlet.

Det politikudviklingsforløb, jeg har i tankerne, Fokuserer på alle jobsøgende uanset forsørgelse. Hvem skal kunne informere og vejlede jobsøgende, hvordan og i hvilket regi? Det vi finder frem til kan meget vel resultere i et forslag til, hvad medarbejdere, der har med uddannelsessøgende, jobsøgende og iværksættere at gøre skal vide og kunne.

Er der nogen, der har gode ideer og gerne vil være med i udviklingen.

2 Synes om

Hele dette område er syltet ind i vanetænkning, moralisering og syndebukning.

Focus er gået helt bort fra det oprindelige idé, at: Hjælpe klienten tilbage på arbejdsmarked og/eller uddannelsessystem.

Systemet bør bringes tilbage til den oprindelige idé. Dette vil forudsætte at klienten bringes tilbage i retsstaten. Hvilket vil kræve at kommunen ikke længere –på én gang skal være den dømmende, lovgivende og udøvende magt, overfor klienten.

Vi må tilbage til retsprincippet i Steinckes socialreform. Det retsprincip der bar velfærdsstaten igennem hele dennes levetid.

1 Synes om