Den alternative "Ghettoplan"

Den Alternative ”Ghettoplan”
Alternativ geografisk bestemt afsoning, Jobcentre på gaden, lovpligtig undervisning på tværs og mægler-netværk er nogle af Den Alternative ”Ghettoplans” konkret bud på ”Ghetto” udfordringen.
Foreningen Gadefortællinger har en Alternativ ”Ghettopakke” med konkrete og inkluderende metoder, baseret på street-research og med præventivt integrationsarbejde. Vi ved derfor hvilke initiativer, der modvirker bandekonflikt og rekruttering af unge i det kriminelle miljø.

Mange unge i socialt udfordrede områder har meget lidt samfundsmæssigt tilhørsforhold. Familie- og samfundsmæssige ”svigt” i deres opvækst betyder, at de ikke føler sig inkluderede, men søger andre fællesskaber og er tilbøjelige for en negativ rekruttering. De identificerer de sig i en ”modkultur” i modsætning til de traditionelle fællesskaber. Et slags ”modborgerskab”, der modsat et ”medborgerskab” lægger afstand til deltagelse i fællesskabets regler og normer.

”Modborgerskabet” er en alvorlig udfordring for hele samfundet, der kan medføre ekstremisme, bande, misbrug mv. Integrationen til segregation. For at modvirke ”modborgerskab” skal vi udvikle en ny politisk kultur i de politiske integrationsindsats. Vi har ikke ”råd til” at gentage de samme fejl. Vi er nød til at nytænke alternative metoder og konstruktiv integrationen.

Den Alternativ ”ghettopakke”, der kan deles op i flere niveauer, f.eks. ”Den forbyggende indsats”, ”Gråzonen +18” og ”Afsoning” mfl.

Den forbyggende indsats
Børn og unge i socialt udfordrede områder skal af-isoleres og aktiveres i kultur-, sports og fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge. Vi ønsker derfor lovpligtige fælles undervisningsaktiviteter, på tværs af folkeskoler og bydelsgrænser i social udfordrede områder og ”almindelige” skoler. Mindst 1 gang om måneden skal folkeskoler på tværs af bydele gennem hele skoletiden gennemføre påkrævede fælles undervisning og fritidsaktiviteter, f.eks. idræt, naturfag eller samfundsfag.

Der skal oprettes fripladser til sports og - fritidsaktiviteter for børn og unge i de udfordrede områder. Det er afgørende, at børn og unge i de socialt udfordrede områder, igennem deres opvækst, oplever andre levemåder og kulturer. De skal møde børn i andre by- og landsdele.
Der skal være friplads til sports- og fritidsaktiviteter for børn og unge under 18 år i alle de socialt udfordrede områder. En vedvarende positiv fysisk og psykisk stimulering i ungdoms- eller sportsklub skal blive herved alternativet til at hænge ud på gaden.

Obligatoriske opsøgende oplysningsteams med tillidsfulde, indflydelsesrige lokale offentlige og private kræfter f.eks., pædagoger, fædre grupper, foreninger og lign. skal besøger alle familier i de socialt udfordrede områder. De skal oplyse om fripladsmulighederne, og om den betydning for konstruktiv udvikling, fritidsaktiviteternes giver deres børn.

Som barn oplevede jeg velintegrerede familier i området, men også familier med meget lidt kontakt til resten af samfundet. De var oftest socialt udfordrede på grund af fattigdom, ringe uddannelsesniveau og kontakt til arbejdsmarkedet. Det gav begrænset indsigt og kendskab til andre levemåder og til resten af samfundet, og ikke mindst manglende netværk og relationer til resten af familien Danmark. Manglende indsigt i andre levemåder end den, der foregår i ens eget kvarter vil følge dig hele livet, og gør det langt sværere at skabe relationer og netværk.
Løsningen er påkrævet tværgående inklusion og aktivitet i gennem hele skoletiden. Kun derved kan perspektiv forlænges og skræmmebillederne opløses, og relationerne skabes.

Gråzonen +18
Unge, der falder ud af kommunale tilbud, når de fylder 18 hænger på gaden. Her møder de kriminalitet og politiet, og skaber utryghed blot ved at være synlige i gadebilledet. De er langt fra og job- og uddannelsesmuligheder, og deres evt. mistillid til omverden tiltager.
Jobcenteret og uddannelsesvejledningen i alle socialt udfordrede områder skal konfrontere de unge i deres egne miljøer, og være et synligt alternativ til gaden. I praksis oprettes et job- og uddannelsesværested, hvor målgruppen kan opholde sig, ligesom i et klubtilbud.

Vi vil indføre ”18+ væresteder” i alle landets socialt udfordrede områder. På værestederne skal der være ressourcestærke og indflydelsesrige lokale pædagoger, fædre-grupper og træffetid med ungdoms- og uddannelsesvejledere og jobkonsulenter 2-3 gange om ugen.
Den afgørende forskel er, at job- og uddannelsesmulighederne på 18+ værestederne præsenteres der, hvor de unge opholder sig, og derved bliver et visuelt alternativ til gaden.

Når der skal sættes fokus på 18+ gruppen, i de socialt udfordrede områder er det fordi de konstant befinder sig i gråzonen eller rettere sagt i farezonen til bandehvervning og rekruttering til kriminalitet. De tager ikke kontakt til jobcentre og uddannelsesinstitutioner, og falder ofte ud af de almindelige uddannelses- og beskæftigelsesordninger for voksne.
Der er traditionelt ikke kommunale ressourcer til reel reaktivering, da gruppen 18+ automatisk falder ud af de opsøgende kommunale tilbud og ungdomsklubber, når fylder 18.

At rykke Jobcenteret og uddannelsesmulighederne hen til de unge, og konfrontere dem i deres egne miljøer er imperativ – de mange unge aldrig selv ville opsøge disse muligheder. Alt for mange finder i stedet de gadens kriminelle miljøer, og det der er værre. Kommer de unge i job- eller uddannelsestilbud via kontakt med den fremrykkede ”up-front” indsats, vil de, som studerende eller medarbejder opleve et socialt medejerskab og med det et medborgerskab.

Afsoning
Fængselsophold skaber flere forbrydere end lovlydige borgere, og traditionel afsoning er oftest en ”uddannelse i kriminalitet”. Der er derfor ikke noget, der tyder på, at længere straffe vil mindske kriminaliteten.
Den Alternative ”Ghettopakke” vil udskifte den traditionelle ”efteruddannelse i kriminalitet” ved at give unge dømte et tilbud om kompetenceforløb under afsoningen, som de dårligt kan afslå. I første omgang samfundsundervisning om demokrati og grundlovsbestemte rettigheder og pligter, ansvarsbevidsthed og disciplin mv. En tilfredsstillende gennemførsel af kompetenceforløbet giver mulighed for at afsone sidste del af dommen i ”udvidet fodlænke” - kombineres med et job- eller uddannelsestilbud i en ”ny verden”, der geografisk er langt fra det oprindelige miljø.

Alle erfaringer viser, at fængsler har utilsigtede negative konsekvenser for unge kriminelle. Måneder eller års afsoning i et kriminelt miljø af hårdkogte toneangivende kriminelle bliver mobilisering af ”uddannelse” og forhærdede til kriminalitet. Fængslet bliver derfor en utilsigtet kriminel efteruddannelse for påvirkelige unge., og afsoningen (mis-)brugt til at opbygning af kriminelle netværk, måske det første netværk udenfor barndomshjemmets.

Under afsoningen er der en sjældent udvidet indgang til de unge. De er frihedsberøvede og tvunget til at efterkomme myndighedernes anvisninger. Mange af dem vil i situationen være åbne for alternative tilbud til den kriminelle løbebane. Den situation skal vi udnytte.

Indsatsen i kompetencetilbuddet vurderes løbende. Viser de dømte synlig positiv forandring tilbydes de sidste del af afsoningen i fodlænke, i kombination med et uddannelses- eller jobtilbud langt fra bopælen. Geografien er afgørende, og betyder at den dømte fra f.eks. København kun kan tilbydes fodlænke afsoning i f.eks. Sydvestjylland. I praksis kombineres fodlænke uddannelses- eller jobtilbuddet i dagtimerne med indendørs ophold på en udvalgt institution eller passende bolig udenfor skole og arbejdstid.

Det afgørende at være langt fra miljø, og, via kompetence-, uddannelses- og jobtilbud i fodlænke opleve en ”ny verden” og nye livsmuligheder. Jeg er overbevist om, at uddannelses- eller jobforløbet vil udvide deres horisont og verdensbillede langt op over den ”sorte firkant, de er vokset op i.” De vil opleve ”virkeligheden” og blive bevidst om alternative langt mere ”lukrative” livsveje og muligheder end livet, som kriminel bandemedlem eller, som ekstremist.

Af Sikandar Malik Siddique

Cand.Comm.

Talsperson Gadefortællinger

Folketingskandidat KBH OMEGN

2 Synes om

Tak for den altenative “Ghettoplan”, Sikandar.

Den bør vi gøre til officiel Alternativ politik!

Det er essentielt at skifte modborgerskab til medborgerskab. Der er nogle, der skal ville de der unge.

Jeg tror på dine idéer med uddannelse i demokrati og miljøskift mm. som mulighed for unge kriminelle. De har brug for at lære andre virkeligheder og andre muligheder at kende. På den positive måde

Hvis man skulle bygge videre på planen, så kunne jeg ønske mig bedre muligheder for unge, der er blevet tabt i folkeskolen. Det er en samfundsmæssig falliterklæring, at så mange går ud af skolen med så dårlige færdighder i dansk og matematik, at de nærmest er funktionelle analfabeter. Ikke i stand til at komme ind på nogen som helst ungdomsuddannelse.

Unge mennesker har jo brug for være en del af en gruppe og et fællesskab med andre unge. Og hvis de hverken kan komme ind på en uddannelse eller finde et job - hvor kan de så finde det fællesskab?

Jeg kunne godt tænke mig bedre muligheder for en “OM’er” for de, der af den ene eller anden grund er blevet tabt i Folkeskolen. Med nogle, der kan samle deres selvværd op fra gulvet. Med andre unge i et positivt fællesskab. Med S.U. Og inden de bliver samlet op af banderne.

Hilsen Christine

1 Synes om

Regeringen Lars Løkke Rasmussen politikken, en deltagerbetaling for en danskundervisning til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl., som har ret til at modtage danskundervisning. En hel nødvendig dansk undervisning, dansk kultur og samfundet - Danmark forståelse koster kroner. Danskundervisning består i dag af op til 6 moduler, og brugerbetalingen udgør fremadrettet kr. 2.000,- pr. modul mod kr. 0,- i dag. Herudover et kendt krav depositum kr. 1.250,- ved tilmedningen uddannelsen. Dvs, Lars Løkke (V) vil IKKE indvandrer, uddannelse eller arbejde i Danmark tænker jeg… Men med tour ghetto - land politikken og showet, en opmærksomhed ift. et valg til Folketinget. Sådanne tænker jeg og læser vandrer - hisorien, Venstre - spin - politisk breaking NEWS! :frowning: Sådanne tænker jeg og…

1 Synes om