Fra udenforskab til Indenforskab


(Niels Christiansen) #1

Dette er den seneste udgave af visionen for et mere rummeligt samfund, og således meget mere end blot et handicapudspil.

Handicaptilpasningen af samfundet, rækker udover blot handicapområdet, så jeg har forsøgt at se på hvilke initiaitver, der skal til og på hvilke området, for at skabe et rummeligt samfund, der ikke ekskluderer en hel masse mennesker. Jeg håber at folk vil tage sig tid til at læse det.
Det er en ordenlig mundfuld, der griber ind i ret mange områder, men jeg har gjort det så overskueligt, som jeg har kunnet, og håber at logikken er til at få øje på.
Logikken i at lave et samfund, der ikke indirekte diskriminerer gennem standardisering, men hvor individet tilgodeses - både i Uddannelses- og beskæftigelsespolitik
God læselyst

Fra udenforskab til indenforskab.docx (918.0 KB)