Faglig sparing til udvikling af projekt for udsatte i Køge

Kære medlemmer af Alternativet

Byrådet i Køge Kommune har valgt, at vores Køges gamle vandrehjem skal sælges. Køber får retten til at rive ned og bygge nyt. Køber påtager sig samtidig opgaven med at bygge et nyt vandrehjem ude ved Køge Marina.

Der er tale om et byggeri fra ca. 1950, som tager sig rigtig fint ud, har mange gode år i sig, ligger på en stor naturgrund - med højt til loftet og fredet gravhøj i forhaven.

Her i Alternativet i Køge (vi har ikke plads i byrådet) er vi nu ude i noget der minder om en feberredning i 11. time. Vi håber, at vi kan levere levere et overbevisende oplæg, som kan få byrådet til at undlade at hælde et fantastisk chance ud med badevandet, hvis de sælger det gamle vandrehjem og river det ned.

Da tiden er knap forsøger vi at få udefrakommende input til at konkretisere et forslag, som vi har præsenteret under overskriften “GØR VANDREHJEMMET TIL “FOLKETS HUS”. GIV UDSATTE EN NY START.”

Læs en kort beskrivelse af vores tanke og se billeder af stedet her: https://www.facebook.com/PeterKjaerHansen/posts/2680689908870371

Vi forsøger at levere et overbevisende oplæg, som kan få kommunen til at trække vandrehjemmet ud af den aktuelle udbudsproces, som lukker for bud den 19. juni. Byrådet mødes den 16. juni, så reelt skal vi nok have vores oplæg færdigt til den 10. juni, hvis vi skal nå at skabe lidt “støj” i den offentlig debat inden den 16. juni. Vi har en underskriftsindsamling kørende i øjeblikket, men foreløbig kun med 19, som har skrevet under.

Hvad søger vi fra jer andre?
Det vi søger, er input fra personer i Alternativet, som har indsigt og erfaring fra det sociale udsatte-området, hjemløse, misbrugere etc. Vi har behov for at få (professionel) faglig sparing på, om vores tanke om et “Folkets Hus” i det gamle vandrehjem reelt ville kunne harmonere med et botilbud for udsatte borgere, eller om vores tanke om:

  1. at kombinere et “medborgerhus” med plads til foredrag, folkekøkken, lektiehjælp, samtaler mellem mennesker, iværksætteri og innovative værksteder, et “fristed” for seniorer, ensomme, børnefamilier og meget andet

med

  1. et botilbud for udsatte, hvor en gruppe på 8-12 udsatte får tilbud om en fast ramme (fx i en periode på 6-12 måneder) med tag over hovedet, sund kost (tre daglige måltider), socialpædagogisk støtte, psykolog hjælp, frisk luft og udsigt til mark/skov/natur og mulighed for sidemandsoplæring for udførsel af daglige, “vicevært-lignende” småopgaver (i haven, på bygningerne, udenomsarealer, i køkkenet etc.)

er dømt til at gå galt eller rummer en betydelig risiko for at gå galt af årsager, som vi ikke har indsigt til at se eller forstå.

Lidt faktuelt:

  • Vandrehjemmet har i dag 9 værelser med eget toilet/bad og yderligere 26 værelser med vask på værelset, men med toilet/bad på gangen.
  • Der er stort (industri)køkken og kantine-lignende forhold
  • Der er opholdsstue og to store mødelokaler
  • Der er et “gæstekøkken”
  • Der er parklignende område samt legeplads, fodboldbane, petanquebane
  • Vandrehjemmet ligger i udkanten af et parcelhusområde (Se Goolge Map: Vamdrupvej 1, 4600 Køge)

Spørgsmålene som presser sig på er mange
Vores tanke om et botilbud til udsatte er inspireret af tankerne om “Housing First”, som vi dog reelt set ikke kender særligt meget til. Så hvad virker? Hvad virker ikke? Hvad er nødvendige forudsætninger, hvis vi skal lykkedes med at få udsatte “retur på sporet”? Hvad skal vi investere/prioritere (og budgettere ressourcer til)? Hvordan skal man bemande et sådan kombineret botilbud/medborgerhus, og kan noget klares med frivillige kræfter, eller skal alt klares med kommunalt (fuldtids)ansatte med 24/7/365-bemanding?

Hvordan sikrer man, at udsatte, som har levet et hårdt liv på gaden, ikke risikerer at komme på kant med hinanden og ødelægger det, som er deres eget hjem, men hvor andre borgere i kommunen gerne skulle have lyst til at komme og “hænge ud”, høre foredrag, deltage i folkekøkken etc.?

Hvordan sælger man tanken om at etablere et botilbud i udkanten af parcelhusområde med ressourcestærke (men nok også relativt liberale) børnefamilier og seniorer, som nok vil have tilbøjelighed til at frygte indbrud, hærværk, salg af narkotika mv. i deres ellers fredelige ligusterhæk-kvarter?

I dag budgetterer Køge kommune med ca. 12 mio. kr (heraf modtages 6 mio. i statsrefusion) årligt til botilbud. Vi så nogle af disse midler som dét som potentielt kunne “omallokeres” og i stedet gå til dette lokale botilbud. Men vi er allerede blevet skudt i skoen, at vi så bare “fodrer hunden med sin egen hale”. Vi har dog hørt, at man i Randers kører et projekt (ACT), hvor de kalkulerer med positive effekter og succesrate på 60-70% (altså at 2 ud af 3 udsatte vil komme “tilbage på sporet” og kunne leve et “normalt” liv med egen bolig og eget job).

Hvis vi skal redde det gamle vandrehjem i Køge fra salg og nedrivning, så skal vi finde eller effektivisere for noget, som vi tror er i størrelsesordenen ca. 15-20 mio. kr. som kommunen potentielt set står til at miste, hvis vandrehjemmet skal trækkes tilbage under kommunale vinger igen.

Økonomisk så vi derfor et “Folkets Hus”-projekt, som - med lidt alternativ økonomisk tænkning - kunne anses som et 5-10 årigt projekt, hvor de 15-20 mio. kr. (ved tab af salg af vandrehjem og grund) kunne omregnes til et årligt tab på 2-3 mio. Det er altså disse 2-3 mio. som vi skal finde eller “effektivisere” i budgettet. Noget kunne findes inden for den nuværende bevilling til botilbud, andet kunne være fondsansøgninger, noget kunne være “husleje”, som de udsatte betaler til kost/logi, noget kunne være folkeaktier, noget kunne være administrative besparelser som følge af “kontanthjælp uden modkrav”.

We are all ears - og vi tager imod alle synspunkter og input. Skyd løs :slight_smile:

På forhånd tak

/ Peter,
Forperson i Køge

Hvis nogen har erfaring med SØM-modellen (https://www.vive.dk/da/udgivelser/socialoekonomisk-investeringsmodel-soem-11230/) så hører vi meget gerne fra jer også.

Hej Peter & gode Køge-folk

Det er super, at I tager det faglige alvorligt.

Umiddelbart tror jeg, at andre ting vil stå i vejen for jeres gode forslag, der intet har med fornuft eller saglighed at gøre.

Der skal for det første helst være et folkeligt eller interesse-gruppe pres, for at ændre kursen på sager i kommunen.

Her lyder det som om, at det for magt-partierne handler om at få lidt penge i kassen for en ejendom, og samtidig garantere at der stadig er et vandrehjem (der tiltrækker turister). Det handler altså om penge.

Jeres forslag giver ingen penge i kassen umiddelbart.

Nu kender jeg intet til den sociale situation i Køge – hvor mange udsatte og hjemløse, der er. Om der er særlige problemstillinger.
Men jeg ville kigge på at kunne demonstrere, hvordan et bo- og fristed for udsatte i længden kan blive en økonomisk gevinst for kommunen.

Housing First er fx billigere i længden. Det findes der dokumentation for. Og bostedet kunne være første trin i en Housing First strategi. Men det kræver, at der findes et trin 2 – hvor der er rigtige boliger, at tilbyde de hjemløse, der ønsker det. Det er som regel her det går galt i DK – fordi der ikke er boliger og en koordineret social indsats omkring de hjemløses overgang fra bosted til egen bolig.

Så, hvis der er en del hjemløse og potentielt hjemløse i Køge, I kunne sælge idéen om stedet som hovedkvarter for Køges nye ambitiøse Housing First strategi. Et sted hvor alle hjemløse eller udsatte i fare for at blive hjemløse kan finde hjælp, samvær og et første trin til egen bolig og stabile rammer.

Helst skal det så kobles med at bygge nogle overgangsboliger tæt på vandrehjemmet – altså boliger, der fungerer som egen bolig, men hvor der er social støtte tæt på.

Dernæst skal kommunen så også råde over boliger, der kan tilbydes de ex-hjemløse, som vil flytte ud af overgangsboligerne.

Har I nogle sociale ildsjæle i kommunen? Nogle, der virkelig forstår udsatte? Èn der kunne blive leder af stedet?

Er i bekendt med Rebellen fra Langeland, der drev et semi-offentligt sted for udsatte og hjemløse? Hvis ikke, så tjek op på ham. Han er vist uden job efter han blev ‘gået’ fra bostedet på Langeland. Hvis I kan få ham med på det, kan I få både noget sparring og en person som frontfigur med en skarp profil.