Kommunale boliger

Hvorfor har vi egentlig hjemløse i danmark?

Hvordan kan noget så simpelt som husly være noget et så rigt samfund som Danmark ikke kan tilbyde alle? Hvad i alverden afholder os fra at lave simple, billige boliger til dem der ikke har noget alternativ eller ønsker noget billigt at bo i?

Hvorfor betaler vi boligsikring og boligydelse?

Hvorfor er ejerne af ofte alt for dyre lejlighedskomplekser sat på offentlig forsørgelse gennem deres lejeres boligsikring? Hvorfor betaler den danske stat milliarder til banker og byggematadorer for at stille boliger til rådighed når det er en offentlig opgave der kunne løftes meget billigere?

Begge problemstillinger kunne løses ved at det offentlige stillede billige boliger eller lejligheder til rådighed, men istedet er der fx i Københavns kommune hvor problemerne er størst stillet lovkrav om at der kun må bygges store og dyre lejligheder. Dem er der også bud efter - fra dem der har råd. Men er vi ikke som samfund indstillet på at byde alle sådanne vilkår, så har vi pligt til at give dem så god en hjælp som vi nu ønsker at give - og det må kunne gøres bedre end overfyldte herberg.

Ifølge denne rapport https://ejendomsforeningen.dk/media/177852/rapport_udlejningsbyggeri.pdf
er næsten haldelen af udgifterne til nybyggeri forskellige former for skat. I rapporten anvendes det som et argument for fritagelse eller nedsættelse af skat, men argumentet kunne også vendes om: Hvis det offentlige kan bygge boliger til det halve af hvad det private kan så kan udgifterne til et helt almindeligt byggeri tjenes hjem på 9-12 år alt efter rentesatsen ved normal husleje.
Boliger til udsatte kunne laves billigt ved dispensation fra regler om fx eget køkken, og kunne også tilbydes for en normal leje til de særligt sparsommelige.
Boliger til dem med små indtægter der har brug en delvis hjælp til huslejen (boligsikring kunne stadig gives som en midlertidig ydelse i op til fx et år, men ikke som en permanent ordning) måtte naturligvis opfylde almindelige lovkrav men kunne fx have en meget lav husleje, men samtidig en medføre ekstra indkomstskat.

Særligt nu hvor renten er så lav ville det så ikke være en meget bedre løsning end herberger og boligsikring, end utilstrækkelig hjælp og overførsel til udlejere? Det ville i hvert fald inden for et årti blive en langt billigere løsning.