Ghetto-børn tvinges

(Svar på Minister Mai Mercados forslag vedr. ghettobørn skal tvinges i daginstitutioner)
Regeringen vil tvinge Ghetto-børn!

Børne- og Social minister Mai Mercado har i dag har annonceret et forslag som skal gøre op med ”parallelsamfund”. Ministeren vil med sit forslag tvinge Ghetto-børn i daginstitutioner. Forslaget skal ses i forlængelse af Statsministerens opgør med parallelsamfund, som han gjorde opmærksom på i sin Nytårs tale.
At børn tidligst muligt skal i daginstitutioner kan der ikke være to meninger om. Det gælder i høj grad også børn med anden etnisk baggrund end dansk. Vigtigt er det, at børn fra socialt udfordrede områder, får kendskab til det danske sprog og fællesskab, med det formål, at nedbryde den negative sociale arv.
MEN forslaget er gennemsyret af mangel på forståelse af de sociale dynamikker som hersker i områder med dårligere stillede borgere. Forslaget er nemlig baseret på tvang, og vil derfor ikke have den ønskede effekt. Endvidere er forslaget diskriminerede, da man vil give børn med en anden etnisk baggrund end dansk en anden retstilling end børn med dansk baggrund.
Forslaget vil derfor næppe opfattes i ”Ghettofamilierne” som et forsøg på at nedbryde den negative sociale arv, men derimod som et indgreb i familien. En familie som i forvejen lever i ”fattigdom” vil blive tvunget til at betale kr. 4000 pr. barn. Ifølge Juraprofessor Kirsten Ketcher fra Københavns Universitet, vil forslaget medføre social diskriminering, da børnene vil være socialt dårligt stillede.
Foreningen Gadefortællinger har arbejdet i socialt udfordrede områder i mange år. Alt vores ”research” og erfaring fortæller, at positive resultater nemmere nås ved at motivere og inddrage borgerne. Ved tvang, vil vi risikere at borgerne vil lukke af og stille sig på bagbenene som modreaktion.
Regerings forslag er endnu et af mange eksempler på, at det politiske Danmark ikke har forståelse og indsigt i de sociale dynamikker som hersker i de socialt udfordrede områder, hvorfor integrationen ikke har lykkedes i Danmark. Så længe det lovgivende Danmark, ikke forstår tankesættet i disse områder, vil skræddersyede brugbare løsninger ikke være mulige.
Havde regeringen den nødvendige indsigt, ville man under ingen omstændigheder arbejde med begrebet ”tvang” som grundlæggende opfattes negativt. Man ville i stedet arbejde med ”Gulerod frem for pisk”
Regeringen har pisket løs i Ghettoerne siden 00érne uden positivt resultat. Det på tide, at man erkender at negativ italesættelse, tvang og pisk ikke løser udfordringerne vi står overfor som samfund. Ligesom det vigtigt at erkende, brugbare løsninger ikke kan forekomme såfremt man ikke inddrager de socialt dårligere stillede i debatten!
Af Sikandar Malik Siddique
Talsperson, Gadefortællinger.

Sikandar Malik Siddique, Cand. Comm.
Gyngemose Parkvej 52 C 3tv, 2860 søborg.