Politikområder   Integration og Arbejdsmarked


Kategoridefinition for Integration og Arbejdsmarked (2)
Alternativ beskæftigelses indsats (3)
Årelang bearbejdning af holdningen om "Dem og os". Brøndby Strand og Danmarks Radio (7)
Diskussionsoplæg om integration (1)
Styrk flexjob-ordningen (1)
Et rummeligt arbejdsmarked - Konkrete lovforslag (1)
Har du lyst til at støtte mit borgerforslag? (1)
Pensionsalder (3)
Jobpræmie (3)
Å skal have en politik for de faglærte (1)
Svar til Thomas om flygtningeboliger (1)
Flygtninge, boliger og arbejde (7)
Flygtningelandsbyer (7)
Integrationsudspil: "Invitation til et nyt vi" (10)
Lad os integrere flygtninge med åbne arme (1)
OFA. Konvertering af overførselsindkomster til deltidsstillinger (11)
Et bæredygtigt arbejdsliv (2)
Forslag om nedsat arbejdstid (5)
Kontanthjælpens størrelse (1)