Kategoridefinition for Integration og Arbejdsmarked

[Erstat det første afsnit med en kort beskrivelse af din nye kategori. Denne tekst vises i området til valg af kategori, så prøv at holde den på under 200 tegn. Indtil du redigerer denne tekst eller opretter emner vil denne kategori ikke optræde på kategorisiden.]

Brug de følgende afsnit til en længere beskrivelse samt til at fastlægge retningslinjer eller regler for kategorien.

Nogle ting som du kan overveje i svarene nedenfor:

  • Hvad er kategorien beregnet til? Hvorfor skal folk vælge denne kategori til deres emne?

  • Hvordan er den anderledes end de andre kategorier vi allerede har?

  • Har vi behov for denne kategori?

  • Skal vi kombinere denne kategori med en anden kategori eller dele den op i flere kategorier?

Vil det ikke være en god idé, at bruge lidt tid på at få styr på, hvad vi mener med en god arbejdsmarkedspolitik?

Der er mange bolde i luften, når der tales om arbejdsmarkedet. Der er i høj grad brug for andre punkter på dagsorden end snakken om, hvem der gider arbejde på kontakthjælp, eller hvor lang dagpengeperioden skal være. Hvad er der tilbage af “den danske model”? Hvordan skal udenlandsk arbejdskrafts (herunder asylansøgere) indtog på det danske arbejdsmarked håndteres i en arbejdsmarkedspolitik, der på den ene side skal være lokalt funderet, og på den anden side være global ansvarlig?

Hvad forstår vi ved et arbejde? Hvordan kommer det frivillige, ulønnede arbejde ind i den politiske debat? Hvordan kan arbejdsliv spille sammen med familieliv? Hvad er et samfundsnyttigt arbejde målt i resurseforbrug og -gevinster?

Hvordan kan virksomheder motiveres til at øge jobtilfredsheden, fx gennem kreativ udvikling og involvering af medarbejdere på alle niveauer? Hvilke lederprofiler skal der til for at skabe og udvikle værdiskabende (ikke kun økonomisk) virksomheder i både private og offentlige virksomheder. Gode ledere sætter mennesket i centrum, fordi det giver de største samfundsmæssige værdigevinster på langt sigt.
Der er brug for en Alternativ arbejdsmarkedspolitik, hvad skal prioriteres og hvordan kan præsenteres?
Kom med nogle bud!