Integrationsudspil: "Invitation til et nyt vi"

Du kan læse udspillet “Invitation til et nyt vi” på Uzma Ahmeds blog og give dit besyv med her.

Uzma er folketingskandidat i København og integrationsordfører i Alternativet.

2 Synes om

Uden at det skal være en kritik af indholdet i udspillet, spekulerer jeg lidt på hvordan det er kommet frem til at være (eller blive fremstillet som) partiets politik.

2 Synes om

Måske @madsringblom kan svare på det?

Jeg kan se at der nu står på Uzma.dk at det er “sendt til afstemning bland Alternativets medlemmer” - det betyder jo nok Politisk Forum.

Dvs at det nogle medlemmers forslag, og ikke “Alternativets udspil” på området.

2 Synes om

Det er helt klart kommet ud for tidligt, eller måske rettere kommunikeret som om det var vedtaget Uzma Ahmed - Wikiquote.

Ellers er jeg er “noget” forbeholden overfor dette:

MEDBORGERSKABETS PLIGTER

 • Overholde love og bestemmelser
 • Udvise vilje til selvforsørgelse (eller blive forsørget af sin
  familie)
 • Beherske (eller efter evne aktivt forbedre) sit danske sprog
 • Have vilje til og tage ansvar for at støtte op om sit barns opdragelse og skolegang
 • Respektere og efterleve de grundlæggende demokratiske værdier:
 • Ligestilling
 • Demokratiske beslutningsprincipper
 • Religionsfrihed
 • Ytringsfrihed
 • Forsamlingsfrihed
 • Personlig frihed
 • Samfundsmæssig solidaritet.

Og dette:

Respekten for de demokratiske værdier vejer i enhver sammenhæng tungere end den
enkeltes personlige, religiøse og kulturelle præferencer. Som samfund kan vi ikke
acceptere, at enkeltpersoner med henvisning til deres religion eller kultur
tilsidesætter hensynet til fællesskabet og de demokratiske værdier, hvorfor staten i
sådanne tilfælde altid skal sætte ind med sanktioner og magtmidler.

Det er godt nok sådan det allerede forholder sig, men jeg er ikke tilhænger at ordet “pligter” og glæden for “Staten”, selv om det er de samme sanktionsmuligheder staten allerede har i dag.

Derudover er begrebet “ET NYT VI” ikke ligefrem let at forstå, så jeg synes det bør droppes.

Det er naturligvis lidt ringe af mig at jeg fokuserer på indledningen, da det er et langt og gennemarbejdet udspil, men de nævnte ting falder mig altså for brystet.

Udspillet er i skrivende øjeblik til diskussion i politisk forum. Dem som ikke er valgt som repræsentanter kan med fordel komme med kommentarer osv. her, så kan vi tage det med i politisk forum.

Kim jeg er også meget forbeholden overfor præcis det du fremhæver, og der er allerede en diskussion af det i politisk forum.

1 Synes om

Det er vedrørende den usikkerhed om, hvorvidt et forslag er nogle medlemmers forslag, eller om der er tale om et vedtaget forslag, som er blevet Alternativets politik.

Jeg ville rigtig gerne om man kunne gå ind på Alternativets forside og få oplyst følgende:

1) Hvilke forslag er der sendt ind til behandling i Politisk Forum - i kronologisk rækkefølge og med datoangivelse - og helt fra partiets start
2) Hvad er forslagenes fulde ordlyd? Og hvem har stillet forslaget
3) Hvilke forslag er blevet vedtaget af Politisk Forum som Alternativets politik med datoangivelse.
4) Hvilke forslag er under behandling.
5) En angivelse af datoen for, hvornår et vedtaget forslag er skrevet ind i partiprogrammet.
6) Når man går ind på partiprogrammet, skal der altid stå “Sidst opdateret den …”

Begrundelse: Det ville give mig et klart overblik over udviklingen af Alternativets politik og et altid sikkert stå-sted for den videre debat.

4 Synes om

Nu hvor dette udspil ikke længere er at finde på linket til Uzmas blog, hvor kan jeg så evt. læse det henne?

Tilgiv mig hvis jeg spørger dumt og alle andre ser det som det mest naturlige hvor den slags kan findes henne, men jeg er helt ny her omkring.

Jeg fandt det. Beklager støjen :smiley:

Der har været en debat her: