Et bæredygtigt arbejdsliv

Et bærerdygtigt arbejdsliv er i den sammenhæng, hvor jeg ser det, et arbejdsliv som er tilrettelagt på en måde, så den fysiske og/eller psykiske nedslidning elimineres. Arbejdstilsynets målsætning (regeringens målsætning)) er at der inden 20/20 skal være sket et fald på 20% på arbejdsulykker, muskel skeletbelastnkng og psykisk arbejdsmiljø. Mål som det kan vise sig svære at nå.

Når vi i Alternativetet ønsker at nedbringe arbejdstiden, så ser jeg en klar sammenhæng til også at se på et bærerdygtigt arbejdsliv.
Der er ganske meget samfundsøkonomi i det her.
På den psykiske bane er der stress/balance som lige nu er det store emne. Men den anden store faktor på den del er vold og trusler ifbm arbejdet, som også koster rigtig meget sygefravær og nedslidning, fordi det er en voldsom arbejdsmæssig belastning at være i.

Bæredygtighed i denne sammenhæng har flere veje.
1 vi har indrettet vores liv så,arbejdstid og Fritid ikke harmonerer og da vi vil noget på begge baner, så slider vi os selv ned. Her er en 30 timers arbejdsuge noget af svaret.
2. Vores personlige robusthed ifht til de oplevelser og påvirkninger vores liv giver os, har en afgørende indflydelse på, hvordan vi cooper med vores liv.
3 samfundsudviklingen og den måde vores gensidige respekt for hinanden som individer og fagpersoner har ændret sig, ser ud til at have medført, at især de offentlige ansatte og ansatte i servicefagene Iøvrigt er udsat for nedladende og respektløs tale fra dem de er i kontakt med qua deres arbejde. Omkring en fjerde del oplever trusler fra andre mennekser i deres arbejdsliv (og her taler vi olle mobning)

Jeg har ikke regnet på det og ved heller ikke helt hvordan det regnestykke skal se ud. Men når vi skaber bæredygtige arbejdsliv så sparer vi den enkelte og samfundet for en række udgifter. Penge og livskvalitet som kan bruges konstruktivt og udviklende

Jeg smider lige de her videoer ind.

Et bæredygtigt arbejdsliv er et hvor folk arbejder for en virksomhed, som vil samfundet noget godt og som arbejder for en vision, som medarbejderne brænder for - om det er offentligt eller privat. Det er også en arbejdsplads, hvor lederne sætter deres medarbejdere før dem selv.
Derfor mener jeg, at man skal give en vis form for ære til de virksomheder der bidrager bedst til samfundet og mindre ære til de virksomheder der har mestret at manipulere folk således at de kan tjene flere penge (ikke at virksomheder gør det, men at det er noget man skal huske, når man ser på hvor rige virksomheder er).