"Snak" med Rasmus Jarlov

„Svar“ til Rasmus Jarlov:fattigere!
Som flere af jer allerede hár været inde på, så taler RJ et andet sprog end os. Går vi over på hans boldbane, vil vi altid tabe! Vores egen diskussion vedr. 30-timers arbejdsuge i dagsinstitutioner HER i tråden, mener jeg, er et bevis herpå. OG, hvorfor lige 30 timer?
Jeg tror, at vi i stedet skal diskutere, hvorledes vi kan indrette og tilbyde et arbejdsmarked på arbejdstagernes vilkår, så det bliver naturligt, at fx
børneforældre får mulighed for at selv at planlægge deres arbejdsliv
mennesker, der nærmer sig pensionsalderen og pensionister kan deltage i arbejdslivet på deres egne betingelser (læs: interesse og fysiske muligheder.)
Er det interessant/en mulighed? Efter min mening, ja! Jeg tager udgangspunkt i antallet af frivillige, der arbejder – ulønnede! Jeg mener, at mange af dem har forladt arbejdsmarkedet, fordi rammerne var/er for stive.
Helt konkret vil indførelse af borgerløn være en vigtig faktor for at fremme denne udvikling.
Den mentale indstilling vil være anderledes og langt fra RJ’s forbrugersamfund, der bygger på evig vækst.
Endnu en ting, som Sune er berører (pkt. 2), der kan være med til at skubbe på den udvikling:
Fremtidens arbejdsmarked får mindre brug for menneskelig arbejdskraft. Det kræver en ny uddannelsesstruktur. Men også, og ikke mindst, en omlægning af skatter. Når vi ikke arbejder i produktionsfirmaer, kan vi ikke betale skat. Skatten skal flyttes fra personligbeskatning til ??? (Robotter?)
‘Skattekommentaren’ var en sidebemærkning, som blot er med for at vise, at vi skal forberede os på fremtiden

1 Like

Tråden i FB-gruppen:

Skatten skal flyttes fra personligbeskatning til RESSOURCER.
Og dermed “nemt” at regulere via beskatning at Klimavenlige ressourcer beskattes mildere og klimabelastende Ressourcer beskattes voldsomt = Forureneren betaler og vi motiveres til forbrugs-ændringer osv. (en pt. væsentligt bonus-efffekt af den ændrede beskatning)

1 Like