Pensionsalder

Kunne man forestille sig, at man differentierer pensionsalder efter fag?
F.eks. efter et vist antal år på arbejdsmarkedet, har man optjent retten til at gå på pension.
Jeg taler som håndværker, der lige nu mest har udsigt til at være slidt ned, længe inden jeg rammer en alder som er mere eller mindre grebet ud af luften.
Så vil der også være en form for motivation, til at komme igang med en uddannelse, som der gode beskæftigelsesmuligheder inden for.
Lad os som eksempel sige 40 år.: Nogle går igang som 18 årig og er udlært som 22 årig. Herfra er man fri af offentlige tilskudssordninger og S.U. Så har man som 62 årig optjent sin ret til pension.
Andre går også igang som 18 årig, men tager efter gymnasiet, en mellemlang videregående uddannelse og er først som 25 årig fri af uddannelsessystemet. Her har man som 65 årig ret til pension.

Hej Rasmus

Hvordan ville du differentiere mere specifikt?

Jeg har en længere videregående uddannelse og bruger meget lidt kroppen, men sidder en hel del ned og bruger hovedet en del også. Min krop og fysik er heller ikke at prale af og formentlig også nedslidt længe inden jeg går på pension. Også min psyke er påvirket en del, eftersom jeg har en del arbejde med hjem til under dynen og natten bare så jeg er helt sikker på ikke at få noget søvn. Tror vi begge har en lang liste her over dårligdomme og efterfølger fra arbejde.

Jeg er landet en del senere på arbejdsmarkedet end du efter en længere videregående, men jeg har meget lange arbejdsdage og ser knap og nap familien i længere perioder. Jeg har årligt ca 300-500 overarbejdstimer og set over en årrække tænker jeg nok at det skal kunne kompensere for “de manglende år”.

Det med udd og arbejde mv. er selvfølgelig altsammen noget vi selv vælger.

Jeg syntes det er et interessant emne, men jeg tror det er svært, hvis ikke umuligt, at sige hvem skal først på pension frem for andre ud fra fag alene.

Min tese er nemlig, at det er lige hårdt for alle fag, men på forskellige måder.

Vh

Tror det vil blive et problem for ens motivation. I vores samfund vil vi gerne have folk til at tage lange uddannelserne, så vi kan blive dygtigere til vores erhverv, og derved skabe vækst. Hvis vi så fortæller disse personer at de nu først kan blive pensioneret et par år efter, dem der ikke har valgt en lang videregående uddannelse, så mister de måske lysten lidt.

En ting kunne være at længere uddannelse blev til “lån”, som skal tilbagebetales. - Men ja, der er også problemer med dette.

Mvh Nora,
Skribent Voreslån