Familiesammenføring med danske statsborgere

Hvad er Alternativets politik ang. Familiesammenføring mellem danske statsborgere og ikke EU borgere?

som lovgivningen ser ud nu, er det de VÆRST stillede i forhold til at få familiesammenføring, men også permanent ophold.

Se følgende sammenligning:

hmm… jeg kan hverken lave billeder eller linke?

1 Like

Jeg kan fint se links i din første post.

Personligt synes jeg det er forfærdelige fakta der præsenteres, men jeg er også personligt berørt af det her og ender måske med selv at flytte fra DK med mit firma af samme grund.

Jeg kender faktisk ikke alternativets præcise politik på området, men har set udtalelser fra Josephine Fock om ting der relaterer til disse ting som klart indikerer et ønske om at ændre den nuværende fremmedfjendske politik der føres i DK.

1 Like

Super at linket kan ses :slight_smile:
Ja, jeg er selvfølgelig også selv personligt berørt. Min kone har været i DK i 10 år og er her stadig på midlertidigt ophold. Vi har ovenikøbet en datter sammen.

Vi har samtidig et vennepar hvor den ene er fra slovenien og den anden fra rusland. Her er de familiesammenført på EU regler og der er nærmest ingen krav overhovedet. Heller ikke til permanent ophold.

1 Like

Ledte lidt efter et sted at smide det her link, så det gik ud over den her tråd hvor jeg mener det er relevant:

Problemet som borgerforslaget prøver at hjælpe lidt på er endnu en grund til at jeg føler mig mindre og mindre velkommen i Danmark, også selvom jeg har lilla pas, grisefarvet hud og snakker semi-jysk.

Staten burde helt grundlæggende ikke have ret til at udvise en statsborgers nærmeste familie. Det er et voldsomt overgreb på borgernes personlige frihed.

Vi må kunne konstruere et forslag om familiesammenføringsregler, der giver danske statsborgere uforbeholden ret til at få deres børn, barnets anden forælder på permanent opholdstilladelse, helt automatisk og uden forsinkelse.

Når der kun er tale om ægtefælle, bør der automatisk gives midlertidig opholdstilladelse. Har man været gift og samlevende mere end x år bør opholdstilladelsen være permanent. x=1 vil sikkert være tilstrækkeligt til at undgå udbredt misbrug af sådan et regelsæt.

1 Like