Projekter 2016


sød.net - Social Økonomi Debatten Sød.net består af en blog til formidling af data og viden, et forum til debat vedrørende socialøkonomi, samt på lidt længere sigt et chatroom som supervisions platform for sociale entreprenører. Alternativets Forlag - Alternative Books Alternativets Forlag skal blandt andet producere bøger, en kalender, udgive musik og andre kreative og informative produkter. Projekterne skal gerne være baseret på en eller flere af Alternativets værdier. Forlaget har produceret bogen om Alternativet “Love is in the Air” Alternativet til Folkemøde 2016 Alternativet skal for 3. gang være med på Folkemødet på Bornholm. I år skal vi bygge videre på de gode takter, der er blevet slået fast de to forgangne år, og vise at vi ny er et etableret folketingsparti, en sprudlende bevægelse og i det hele taget det mest interessante politiske projekt i nyere tid. Social-X: Markedsplads for Social Virksomhed Et forretnings-orienteret socialt-medie, der giver overblik over, indsigt i, og mulighed for at søge, sammenligne, handle og investere i og med hele økosystemet af Sociale Virksomheder, Fonde & Investorer, Rådgivere & Inkubatorer, Kommuner, etc. Alternativets Fremtidige Medieplatform Hvis vi skal have vores egen medieplatform, hvad skal den så indholde af kanaler? Hvordan får vi involveret folk? Hvad skal den bringe og hvordan? Uddannelse i frivilligledelse og aktivisme Med hundredvis af aktive i Alternativet har vi brug for uddannelse og træning. Hvad har tovholdere, projektledere, POLA-ansvarlige og nye bestyrelsesmedlemmer brug for? Hvilke metoder, viden og undervisningsformer kunne være oplagte at bruge i Alternativet som løftestang for en Ny Politisk Kultur? Højskolen Bæredygtigheden (skolestart 2017) Højskole i Bramming med 105 hektar jord og tilknyttet landbrug hvor kulturel, miljømæssig og social bæredygtighed og grøn omstilling er i centrum. Hvordan kan projektet kan blive mere kunstnerisk og kreativt? og Hvilke behov ser I for at arbejde med værdierne og debatdogmerne? Ny Politisk Kultur på Alternativets Facebookside En af Alternativets hovedkommunikations-platforme er vores facebookside. Bjarke og Tilde som styrer den til dagligt vil rigtigt gerne have input og idéer til hvordan opslagene kan udtrykke og inspirere til endnu mere ny politisk kultur. Mød Alternativet / Velkomstgruppen i Kbh Hvad vil det sige at være en værdibaseret bevægelse? Vi skaber et befriende og inspirerende møde for nye frivillige ved løbende at udvikle konceptet for 'Mød Alternativet'-arrangementer. Der indgår altid et kreativt element. Vi har f.eks. ofte lavet meditationer eller sunget. Sidst lavede vi stoledans. Ejerskab i Ny Politisk Kultur - weekendseminar Gammel politisk kulturVi har ordsprog som illustrerer nogen af mekanismerne i den gamle politiske kultur, som vi gerne vil væk fra. For eksempel ”at lægge hinanden noget i skoene”, ”at kaste med sten, selvom vi bor i et glashus”, og ”at se splinten i den andens øje, men ikke bjælken i dit eget”. Mindfulness til Alle Forskningsbaserede mindfulness-programmer har meget positiv effekt på en lang række lidelser og er bla. godkendt i England under sygesikringen. Programmerne har gode resultater ift. opmærksomhed, indlæring, trivsel, og inklusion. Et nyt projekt er i gang i Danmark som jeg er iværksætter på. Søndagssaloner om ligeværd, mangfoldighed med mere Hvem står vi på skuldrene af? Hvem ved noget om sociale rettighedskampe? Hvilke stemmer findes der i debatten i dag og hvordan ser verden ud fra deres stol? Vi sammensætter et program med stemmer fra flere sider af det politiske spektrum, ser på mulighederne og på dét, der går på tværs. Hvad gør vi når Kenneth eller Fatima mister modet? Flere børn vil vokse op i 'socialklasse 5', og have en dårlig start på livet. I dag ser vi mange der engagerer sig integrationsprojekter, hvor børn og voksne af anden etnisk baggrund får en hjælpende hånd til at klare sig bedre i fremtiden. Deres etnisk danske naboer bliver dog ofte glemt. Fornuft, Følelser og Flygtninge Vi leger ”Detektor” og diskuterer om udtalelse fra kendte debattører/politikere er FAKTA-baserede, følelsesholdninger eller hvad er de? Vi diskuterer ”populære” flygtningeforslag og mærker efter, i vores egne følelser, om hvad vi mener om dem. Vi tester FAST/SLOW thinking (Daniel Kahneman). Sustainable Festival En festival som tager Alternativets manifest og omdanner det til fysiske rammer. Se for dig 60 boder fra NGO'ere, grønne virksomheder og iværksættere samt et vegetarisk "streetfood Corner" med bla. myrefritter. Derudover vil der være talkshow, bæredygtig modeshow samt god underholdning. AltKom - Bæredygtig markedsføring AltKom (som bl.a. driver Alternativets merchandise-shÅp) drives som en socialøkonomisk 4. sektor virksomhed. Virksomhedens formål er design, produktion og salg af socialt og miljømæssigt bæredygtige reklame- og kontorartikler samt anden hermed forbundet virksomhed. Free Food Cafe "HoldBar" Etablering af blivende cafe i Århus, med et menukort bestående af retter af genbrugsmad fra supermarkeder eller restauranter. Åben min. fem dage om ugen, og drevet af frivillige.Finansiering af opstart: donationer, crowdfunding, partistøtte (Å). Permakultur for Flygtninge Et helheds-design-system til at give flygtninge og indvandrere mulighed for et bedre liv og integration i Danmark. Permakultur er bygget på positivisme og føre til regenererende bæredygtighed på både lang sigt og kort sigt. Projektet består både af teori og jord under neglene. Hvordan organiseres Alternativet mest kraftfuldt? Hvad er et handlingsfællesskab? Hvordan sikrer vi, at holdnings- og handlingsfællesskabet ikke støder sammen på uhensigtsmæssig vis? Hvad med alle de andre ”bæredygtige” handlefællesskaber der findes? Kan vi udvikle og formulere 3 idéer til handlefællesskaber som nationen kalder på? De Grønne Biblioteker Små grønne skure, som kan sættes op i alle typer af miljøer, hvor de fungerer som biblioteker med skønlitteratur, do-it-yourself og børnebøger. Der er opslagstavler, som fortæller lokale historier, samt steder hvor børn kan låne eller bytte legetøj. Kan starte lokalpolitisk og udbredes til resten af landet. Alternativets Unge At have en gruppe/organisering af unge i Alternativet for at medvirke til en bred og mangfoldig medlemsskare. At skabe et trygt rum i Alternativet hvor fordomme, forudindtagede opfattelser og diskurser kan få undersøgt deres holdbarhed i Alternativet. Bolig og Byer i KV-17 Hvordan kan Politiske Laboratorier om Bolig og Byer bruges strategisk op til Kommunalvaget i 2017? Netværk Lolland Borgermøde i Nakskov, der inviteres meget bredt ud - Open Space med brainstorm af idéer og dannelse af grupper der arbejder videre med de ti bedste idéer som oplæg til lokalt opstillede Alternative politikere i 2017. Fælles Kommunalpolitisk Platform Hvordan kunne vi tænke os at Alternativets lokalpolitik skal se ud? Hvad kan vi være fælles om? Hvordan kan vi omsætte alternativets partiprogram til vedrørende lokalpolitik. Vi igangsætter processen med at identificere politiske kerneområder Udvikling af Alternativets vedtægter Alternativet er stadigvæk – og vil nok altid være – en prototype på os selv. Vi bliver hele tiden klogere på os selv, og det stiller også krav om, at vi hele tiden udvikler vores grundlov: Alternativets vedtægter. Hovedbestyrelsen er ved at nedsætte en gruppe til dette. I dag tager vi første skridt. Sangbogen Her er der oprettet et forum, hvor vi kan samle trådene til Alternativets kommende sangbog. Nogle vil bare foreslå en sang, og andre laver sange selv. Alle er velkomne til at bidrage til sangbogen og komme med kreative forslag i øvrigt. Nu er vi begyndt, og så ser vi, hvor vi ender. Det bliver spændende! “Klimaets Dag” i alle danske storbyer En dag med foredrag, boder, workshops og byrådsdebatpanel med og om lokale miljøfremskridt. Ideen kom af at vi syntes COP21 var lidt for langt væk - så vi ønskede os et lokalt tiltag. I 2015 organiserede Alternativet Silkeborg en stor event i byen, og nu skal succesen udbredes. Venligboerne Hvordan er man Venligboer? Aktivisme, der er individuelt tilrettelagt dig og dine muligheder for at bidrage. Ny i Danmark, men nu med Venligboer. Ecoliteracy i folkeskolen / Alm. Naturkundskab Vi arbejder med at udvikle tilgange, læseplaner, programmer, metoder og aktiviteter som bevarer og videreudvikler børns intuitive samhørighed med stof og natur, som kan danne fundamentet for en kraftfuld personlig, faglig og demokratisk indsats for en omstilling til bæredygtighed og robusthed En ny by til 1.500 borgere skal bygges En holistisk bæredygtig by til 1.500 indbyggere skal bygges som et levende eksperimentarium. En arbejdsgruppe har arbejdet i 1½ år med konceptudvikling mm. Vi har en kommune som er med på projektet. Nu står vi foran at skulle bruge fagspecifikke personer til den næste “pre-jektfase”. Å-WORKSHOP - Debat, kommunikation og ledelse Hver uge inviteres medlemmer og andre interesserede til at udforske Alternative metoder inden for debat, kommunikation og ledelse for at udforske og skabe ny politisk kultur. Medlemmer underviser medlemmer i et format åbent for debat om humor, metapolitik, filosofiske teorier, og meget mere. AlleOS - IT i bevægelse “AlleOs” er Alternativets nye online-system, der skal skabe relationer og handling. Vi skal kunne finde hinanden ud fra kompetencer, interesser, resurser, sted, og meget andet. Men hvad? Og hvordan? Fremtidens Husmandssted - lev praktisk økologi Inspireret af det nye europæiske projekt ’Living and Learning On OrganicFarms’, er planen at etablere et leve-og kursussted på et klassisk smukt husmandssted fra 1850'erne. Økologisk Praksis, Mad & Musik, Højskole & Refugium. Mere information. Alternativets Naturlige Årskalender - bogprojekt Året har fire naturlige omdrejningspunkter (uafhængig af religiøs opfattelse) - vintersolhverv, sommersolhverv, forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn. Disse fire punkter festligholder vi på forskellig måde. Derudover er der mange frugt og grøntsagsdage plus andre i relation til den grønne omstilling. Udvikling af nyhedsbreve og kommunikation generelt Hvordan udbygger vi vores nyhedsbrev - eller gør vi ikke? Hvad er der behov for at vide fra centralt hold i Alternativet? Hvad er der ikke behov for. Og så gerne mange gode idéer til, hvordan vi gør vores kommunikation mere gakket og mere alternativistisk. Indledende takter til byrådsarbejde I Silkeborg samarbejder vi allerede med de andre partier i byrådet (bl.a. om Klimaets Dag og om bevarelse af folkeskoler). Vi deltager i de dialogmøder der altid foregår en halv time før byrådsmødet. Vores erfaring er at det er vigtigt at etablere personlige relationer med de andre partier, og lytte! Deleøkonomi Deleøkonomi. Mon ikke det bliver næste års nye ord? Hvad skal vi mene om privat udlejning af biler, taxakørsel, huse med mere (airbnb, gomore......) Hvordan mon disse initiativer påvirker den grønne balance? Og hvad med manglende skatteindkomster til staten? Alternativets Valgberedskab Hvis der bliver udskrevet Folketingsvalg i utide, hvad skal vi så have på plads inden? og hvordan får vi det på plads? Kan vi bruge nogle af de gode idéer og planer der er i støbeskeen til kommunalvalg 2017? Hvordan kommunikerer vi vores politiske resultater Vi bruger lang tid på at planlægge og udvikle vores politik. Men hvordan måler vi vores politiske resultater? Kan vi udarbejde en model for hvordan vi italesætter og “i-tal-sætter” hvad det fører til? “Politisk Forum” med både bredde og højde Politisk Forum behandler forslag fra de Politiske Laboratorier til ændringer i partiprogrammet. Vi fortæller om arbejdet med at skabe en ny struktur for Politisk Forums behandling af politikforslag og tager imod input og idéer som vi vil tage med i planlægningen af det kommende møde (d. 31/1) Den Alternative Radio En podcast, der formidler alternative emner med afsæt i forskellige perspektiver på den seriøse bæredygtige omstilling samt ny politisk kultur. Inspireration til reflektion over hverdagens vaner. Folkefinansiering og 4. sektor-virksomheder Hvad er 4. sektor-virksomheder? Hvad de kan bidrage med, og hvordan etableres de? Hvordan kan “folkefinansiering” støtte op om 4. sektor-initiativer? Det ville være super-sjovt, hvis I kommer med jeres idéer til 4. sektor-virksomheder, og vi får laver et par forretningskoncepter undervejs! Byudvikling i forstæderne Flere medlemmer i Alternativets Hvidovre-afdeling har det sidste års tid været aktive kræfter i den borgerbevægelse, som er arbejder med et grønt, socialt og økonomisk bæredygtig forslag til en ny bymidte i Hvidovre. Der er for nyligt indledt samarbejde med Glostrup om et lignende projekt. 14 Alternative kampagner om året Hvordan kan vi køre i 14 kampagnecyklusser, hvor alle dele af Alternativet går sammen om at løfte en sag helt ud i af alle hjørner af landet. Fx borgerdrevne forslag, medicinsk cannabis, kødfrie dage, etc. Bæredygtigt demokrati i parti og bevægelse Vi skal have overensstemmelse mellem vedtægter og praksis i Alternativet og afstemme forventninger mellem Politisk Ledelse og Politisk Forums opgaver. Hvordan formulerer vi retningslinjer, så vi hurtigt kan tage stilling til ny politik, på områder, hvor det er åbenlyst, at der ikke kan forventes stor enighed?
Emne Svar Visninger Aktivitet
0 1268 12. Januar, 2016
0 1205 20. September, 2017
0 1175 18. April, 2017
1 1195 15. September, 2016
1 1699 2. Juni, 2016
0 1411 27. April, 2016
3 1609 8. April, 2016
0 1773 3. Marts, 2016
2 1706 29. Februar, 2016
1 1488 25. Februar, 2016
0 2507 24. Februar, 2016
2 1353 23. Februar, 2016
0 1287 19. Februar, 2016
1 1467 18. Februar, 2016
0 1457 10. Februar, 2016
0 1467 28. Januar, 2016
0 1495 26. Januar, 2016
1 1553 26. Januar, 2016
0 1328 25. Januar, 2016
0 1365 25. Januar, 2016
0 1578 23. Januar, 2016