Fire sange til Alternativet


(Niels-Simon) #1

Her kommer fire sange, jeg har lavet til Alternativet. De er alle blevet sunget i København.

Værdisang
Mel: Lille føl…

Mod er det, der skal t’
for at nå fra A til B.
Når man nemlig vover springet,
gi’r sig selv så ubetinget,
bliver drømmen, som man ved,
realistisk mulighed.

Ta’ imod stort og småt
selvom ikke alt er godt.
Det at give til sin næste,
kæmpe for det fælles bedste,
glemme fejl, der nu er sket,
det er generøsitet.

Nok en sag gi’r et gys:
"Mon den tåler dagens lys?"
Der går ofte mange rygter,
nogle bruger mørkelygter.
Åbenhed i alle led,
det er gennemsigtighed.

Ydmyghed, stille gang,
ikke brøle sejrssang.
Det, man lader andre smage,
vender mangefold tilbage.
Venner i forklædning går
rundt som fjender mange år…

Humor, ja, kom nu her,
ikke krumme dine tæer.
Bli’r det hele lidt for rodet,
vend det så engang på ho’det.
Vend dig selv en omgang rundt.
Humor det er no’et så sundt.

Empati, som man ved -
sætte sig i andres sted.
Det er let at kritisere
andres dåd og der’s manerer,
men at vise storhed først,
viser hvem der dog er størst.

NB.
Kærlighed er ej glemt,
i det ord er alting gemt.
Det kan næsten ikke bruges.
Det kan ikke overskues.
Lad det bare leve skjult,
hel’re end det lyder hult.

Dogmerne
1.Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
2.Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
3.Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
4.Vi vil åbent indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
5.Vi vil være nysgerrige overfor dem, vi samtaler og debatterer med.
6.Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Dogmesang
Mel: Blæsten kan man ikke få at se.

 1. Pro et contra er enhver bekendt.
  Mellem disse ord er meget gemt.
  Det er tit, man går og sjusser
  mellem minusser og plusser.
  De skal bare frem: Der er dem begge.

 2. TALE, det er godt, men bare sølv.
  LYTTE, det er guld og ikke nøl.
  Holder man sin lange tale,
  så går andre tit i dvale.
  Hvem har no’et at sige? Det er sagen.

 3. Bag de argumenter, som vi bru’r,
  ligger dybe tanker, som der du’r.
  Her vil andre måske ikke
  bare sige, ja, og nikke,
  men de er der, og der kommer flere.

 4. Vi kan ikke altid vide alt.
  Nogen vil synes, at det er fatalt.
  Alle og enhver kan fejle.
  Vi vil ikke la’ det sejle.
  Der skal rettes op. Ja, ja, det gør vi.

 5. Hvis man syn’s, man selv er suveræn,
  så bli’r andres tanker som et dræn.
  Hver en snak går helt i stykker.
  Det, man har, er rene nykker,
  og en dag er man sat langt tilbage.

 6. Følger man Alternativets vej
  med visioner, længsler, er man sej.
  Nok skal vi argumentere
  også for at blive flere,
  men det åbne sind er selve sagen.
  NB:
  Ved kopiering: Stil dogmerne lige over for versene i to kolonner.

Til Alternativet 2014
Mel: Kong Christian stod…

Hvis du vil lave Danmark om,
så bare kom!
Al-ter-na-tivet er et nyt parti
med bæredygtig strategi.
At tænke globalt og handle lokalt
er genialt.
Et bæredygtigt samfund skal
fungere godt med mer’ end tal,
og dette mer’ vil vi nu
vise her.

Hvis vi vil vær’ et stort parti:
Så, harmoni!
Der er jo så meget, der kan splitte os
foruden rod og simpel trods.
Se, EU og forsvar, fredning af kær,
gi’r stort besvær.
Men hvis vi hver gang deles op
i højre/venstre/midtertrop,
så slutter denne leg.
Til rest? Kun dig.

Men harmoni kan være drilsk,
i længden træls.
Man kommer hurtigt til at savne det, der si’r
debat og fest - det høje gear.
Vi skal bringe fantasien til magt,
så er det sagt.
Vi husker, hvad det handler om,
og verden laver vi sgu om.
Når det er her det sner,
så bliver vi fler’.

Vi holder møder med esprit*
og kolorit.
Nej, livet er for kort, det er for høj en pris
at kede sig i timevis.
Så derfor så laver vi en kultur,
hvor møder dur.
Man taler af et åbent sind
så resultatet bli’r win-win,
og til farvel måske
en kind mod kind.

*Esprit if. ordbogen: lat. spiritus, ånd, vid, åndfuldhed, opretstående lille fjerbusk som hatte- el. hårpynt til damer, visse alkoholiske parfumer; esprit de corps korpsånd, esprit d’escalier (på trappen) træffende svar man kommer i tanker om bagefter.

Til Alternativet 2016.
Mel: Snart dages det brødre…

Oprindeligt har et parti en profil,
men ofte så nævnes det nu med et smil,
for det var vist noget, man havde dengang,
partiet var ungt, man ku’ synge en sang.
En dag var man ældre og gået i stå,
man syn’s alt var nået, og hva’ sku’ man så?

Men nogle de så godt, hvor galt det var fat
og skabt’ et parti - dog ikk’ på en nat.
Det tog nogen tid før at ‘noget’ lå klar,
og de kunne sige: “Se her, hvad vi har”!
En sådan proces er sin helt egen sag,
for skabelsen foregår hver eneste dag.

Vi skaber en helt ny politisk kultur,
så færre skal ramme panden mod mur.
Nu vil vi forløse den slumrende ånd.
Vi giver hinanden en hjælpende hånd.
At ændre systemet er det, som vi vil
og bring’ et Alternativt Danmark i spil.

Hvordan kan vi skrive og føre debat,
så ikke så mange siger: ”Godnat”?
Det må være noget med at vise respekt
og svare reelt - og ikke for kækt.
Når følelser kommer for meget i kog,
så lyder man ikke altid så klog.

Men bortset fra det må man godt slå sig løs
og like hinanden og give et ’køs’,
ja, slå lidt på tromme og skabe lidt blæst
og ride en tur på sin kæreste hest.
Men tåler man ikke kritik af sin sag,
ja, så må man hellere helt stige af.

Og fremtidens samfund det skaber vi nu,
det må blive noget med mindre forbrug.
Naturen ska’ ku’ bær’ det liv, vi vil ha’,
for ellers så bliver det ris til vor bag.
Et enkelt og spændende liv kan vi få,
og så må vi vise, hvor langt vi kan nå.

Når dagen er slut, og vi går hver til sit,
så må vi erindre, enhver er det kit,
der binder os sammen og gi’r energi
til både bevægelsen og til parti.
I håb og i tillid til denne proces
så gavner det også at vær’ lidt tilfreds.


Sangbogen - hvordan går det med den?