Referat fra Årsmødet 160620. Udsendes hermed til alle medlemmer

Kære medlemmer i Rudersdal.

Hermed udsendes referatet fra vores årsmøde d.16. juni 2020 til alle. De bilag, som der henvises til, kan ses på dialog i det opslag, der indeholder vores referat af mødet, som blev udsendt i juni måned.

På bestyrelsens vegne
Susie Cowan

Årsmøde i Alternativet Rudersdal - Referat

Tirsdag den 16. juni 2020 i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1

Referent: Christian Poll, Deltagere: 12 medlemmer + 2 medlemmer fra Allerød + Josephine

 1. Velkomst ved forperson Susie Cowan, hvorefter vi sang Niels Simons Værdisang, se bilag 1 eller find den og tre andre fra Niels Simon her:
  Fire sange til Alternativet

Herefter en time med Josephine Fock, Alternativets politiske leder. Hun fortalte om aktuelle forhandlinger i Folketinget, fx dagens aftale om en ny affaldsstruktur, samarbejdet i folketingsgruppen, sekretariatets arbejde og udvikling, samt sine tanker om, hvor hele bevægelsen og partiet skal hen. Derefter debat om organisation, politik og partiets linje fremad.

 1. Margrethe blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var korrekt indkaldt.

 2. Christian blev valgt til referent. Alex og Jørgen blev valgt som stemmetællere.

 3. Susie holdt bestyrelsens årsberetning, se bilag 2, hvorefter der var debat om følgende emner:
  a. Skal vi holde liv i lokalforeningen eller lægge al fokus på storkredsen og folketingsvalget?
  Hvis man nedlægger lokalafdelingen, kan man genoplive den, hvis der dukker
  KRV21-kandidater op og i mellemtiden fokusere fuldt på storkredsen. På den anden sidevbygger vi lokal energi og glæde op i den nuværende bestyrelse, som kommer os til gode, når vi får konkrete opgaver fx omkring KRV21. Der var stemning for at fortsætte i
  Rudersdal.
  b. Der var ønske om, at der igen sendes dagsordener og referater ud til alle medlemmer pr. e-post, da ikke alle kan få Dialog og Alleos til at fungere. Bestyrelsen havde valgt at lade være for ikke at spamme medlemmerne med kedelige dagsordener og referater, når vi ikke havde andre aktiviteter.

 4. Jørgen gennemgik regnskabet for 2019 samt statusopgørelse pr. dd., se bilag 3. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

 5. Følgende fem medlemmer blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater: Susie Cowan, Christian
  Poll, Michael McDonald, Christa If Jensen og Julie Tryde. Ingen har opstillet til posterne som suppleanter.

 6. Intet under eventuelt
  Efterfølgende var der en fri samtale om, hvad vi hver især kan gøre for at identificere og opfordre i vore netværk for mulige kandidater til KRV21. Jo tidligere, vi kan komme i gang med at promovere en kandidat eller tre, jo bedre. Der var også den klassiske debat om, hvordan vi lokker flere medlemmer frem til at blive aktive frivillige.