Hvor er vi nu - 10.feb. 2016


(Susanne Lautrop) #1

Efter input på Alternativets 1/2 års møde i Århus - har vi arbejdet videre med Netværk Lolland. Datoen er for første visionsværksted er lagt fast: 9.marts 2016 i Kantinen på Madeskov skolen i Nakskov. Formålet er at samle enkle og konkrete projekter eller aktiviteter, som deltagerne i samarbejde kan sætte i værk i løbet af et år. Gennem projekterne bliver det tydeligt, hvor meget vi hver og én kan bidrage og hvordan samarbejde og netværk sætter liv og udvikling i gang i nærmiljøet. Med dette boost til Lollands gode energi bygger projekterne op til kommende visionsværksteder. Et arbejde, der igen peger henimod kommunal valget i nov. 2017 og et folkeligt engagement, der kan inspirere gode kandidater i Alternativet til stille op med skape forslag om at levendegøre et inspirerende Lolland til Det Fælles Bedste.
F.eks.
Lolland som eksperimenterende frizone
Borgerløn på Lolland
Grønsager på Lollands jorde - fra sukkerroer til økologiske grønsager
Bæredygtigt selvforsynende bofællesskab for 100 unge i Lolland Kommune