Referat af Open Space gruppesnak

Referat af Open Space gruppesnak, Alternativets halvårsmøde d. 23. januar 2016.

”Mindfulness for Alle” v. Rikke Braren Lauritzen

• Vi var ca. 12 personer i gruppen og blev enige om at lægge referat ind i dialogen.alternativet og komme med bidrag og kommentarer.
• 7 personer meldte sig (uforpligtende) til gruppen og ønskede at modtage mails med invitation til første gruppemøde evt. på Skype. Gruppen var primært repræsenteret i Midt-, Øst- og Nordjylland.
• Oplægget fra Rikke Braren Lauritzen (1 minut i Open Space):
Ny politisk kultur – citizen health - mindfulness.
Sundhedssystemet og de valg der træffes har været meget topstyret, og man har haft enorme problemer med at forene alternativ behandling med traditionel behandling, og de forskellige kulturer, og det er, som jeg har forstået det, noget Alternativet gerne vil, at danne den bro og nedbryde de barrierer imellem de to kulturer.
Jeg er psykoterapeut og en af de få internationalt certificerede mindfulness-lærere herhjemme, der arbejder med det evidensbaserede behandlingsprogram MBSR. Dette program er netop noget, der bryder den barriere, fordi man har gjort meget for at skabe en videnskabelig evidens, men samtidig er det et behandlingsprogram, der stadig ikke er anerkendt behandling for stress, selvom evidensen egentlig er der.
Vi har nok alle hørt de alarmerende tal for stress i Danmark: 500.000 personer besøger egen læge pga. Stress, ud af dem bliver ca. 30.000 hvert år indlagt, 2800 bliver førtidspensioneret, på arbejdsmarkedet fortæller 15% af de beskæftigede, at de ofte føler sig stressede, og en sygefraværsdag som følge af stress koster samfundet mindst 2000 kr. per person per dag (Bo Netterstrøm, 2014).
Dette behandlingsprogram MBSR har et søsterprogram der hedder MBCT, som i dag er anerkendt i England som et behandlingstilbud på lige fod med medicinsk behandling. Indskudt fodnote: Der er årligt 11.000 nye tilfælde af depression i Danmark, som blandt andet er årsag til over 500 nytilkendte førtidspensioner, og depression koster hvert år 1,2 mio. kr. i behandling og pleje samt 3,1 mio. kroner på grund af tabt produktion (S.I. rapporten sygdomsbyrden, 2015).
MBSR og MBCT er det man kalder ”participatory medicin”, patientinddragende behandling, og er både langsigtet, forebyggende, og omkostningseffektivt – og kan være en del af fremtiden for sundhedsvæsenet, ikke som en erstatning for medicinsk behandling og de øvrige fremskridt der sker på sundhedsområdet, men som endnu et af de fremskridt der sker, der peger ind i fremtiden.
Hvad vil jeg gerne have hjælp til?
Mindfulness er havnet lidt i den alternative boks, men vi vil gerne have hjælp til at få det flyttet over i den autoriserede del af sundhedssystemet, fordi det er en behandlingsform, hvor der rent faktisk er evidens.
Jeg har sat det på her, da det måske er en mulighed for at få det sat det på den politiske dagsorden. Vi har en Mindfulness Forening i Danmark, og der laves også forskning på Universiteterne herhjemme, og jeg er også selv i gang med et større projekt om Mindfulness i skolen, som er støttet af Undervisningsministeriet, i samarbejde med Århus Universitet.
Nu har vi så også et politisk parti, hvor det vil virke logisk, at det her projekt med at få mindfulness ind som behandling, kunne være en del af partiets politiske dagsorden! Tak for det!
Det vil jeg gerne have jeres mening om – og få gode råd til - altså hvordan dette politiske budskab kan komme frem, og hvad I andre har brug for, for at kunne sætte det på den politiske dagsorden.
Gruppens drøftelser i form af stikord:
FASE 1: VÆRDIER
• Mindfulness hænger godt sammen med Alternativets værdier!
• Værdier, principper, den politiske kultur. Stærk sammenhæng til Venligboerne. Mindfulness er kultivering af nærvær, opmærksomhed og venlighed.
FASE 2: BRAINSTORM
• Vi må starte med at praktisere mindfulness i partiet – til møder, konferencer mm. Blot 5-7 minutter gør en forskel! Mindfulness skal erfares indefra i partiet! Walk you talk!
• En venligheds-praksis! Vi vil blive et bedre parti med venlighed og fokus.
• Væsentligt at vi tager fat i det kropslige – i en ”kropsfjern”/digital verden.
• Bæredygtigt ift. Kommende generationer. Vi kan kalde det ”indre bæredygtighed” – det passer godt til resten af partiprogrammet!
• Stressreducerende. Stress er en lidelse som koster samfundet rigtig mange penge.
• De anerkendte mindfulness-interventioner er patient-inddragende medicin – som har mennesket i centrum, er omkostningsneutral/effektiv og styrker folkesundheden. Både for ældre, voksne, unge og børn, syge og raske, handicappede, hospice-patienter, indsatte, misbrugere – mindfulness gavner ALLE.
• Det skal komme fra partiet selv, som græsrødderne der spirer og vokser, skal kultiveres og plejes – for at springe ud og komme i fuldt flor. Vi bruger allererede ”Træet” som et af partiets symboler.
• Alle skal være med – det skal være en fælles praksis/fodslaw. En del af vores bevægelse – en fast rutine vi bruger fordi det giver mening.
• Mindfulness skal være til ALLE, det er non-profit, og en investering i sig selv – i os selv – i samfundet – i verden.
• Venlighed – venligboerne – venlighedspraksis! Vi ikke kun taler om det - vi gør det – og vi træner det!
• ”VÆR DEN FORANDRING DU VIL VÆRE I VERDEN!”.
FASE 3: HANDLING – HVOR SKAL VI HEN?
• Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der snart vil holde første møde enten på Skype eller i virkeligheden. Gruppen vil diskutere videre:
• Hvordan kan mindfulness forankres først i partiet?
• Fælles enighed om at lave en App (lydfil/filer) med kort ”venlighedsøvelse”. Øvelsen kan være Pusterummet/Breathing Space som er en evidensafprøvet øvelse, der har rigtig god effekt mod stress og depression. Rikke Braren Lauritzen tilbyder at indtale øvelsen i lydstudio, som hun har meget erfaring med.
• Skal der laves en manual, som motiverer partiets kredse til at bruge øvelsen – i hverdagen – til møder/konferencer. Kan vi lancere øvelsen som en væsentlig del af vores Partiprogram/praksis!
• Fælles inspiration, gode ideer, socialt netværk.
Der blev udtrykt mange positive tilkendegivelser om at mødet var rigtig dejligt, varmt, nærværende og inspirerende. Der blev skabt et første netværk, som tegner meget lovende – og venligt!

Referent:
Rikke Braren Lauritzen, Silkeborg d. 26. januar 2016.

Du kan læse mere om Mindfulness/MBSR: www.mindfulnessforeningen.dk og gerne tage kontakt, hvis du er interesseret i at deltage i gruppen til Rikke via mail info@mindfulnessterapi.nu
2