Noter fra Open Space gruppearbejde om AlleOS


(Christian Hagelskjær From) #1

Jeg assisterede Thomas Titanium ved Open Space til Halvårsmødet I Aarhus 2016 og skrev disse, lidt løse noter af deltagernes kommentarer.

Det nedenstående er nok lidt uklart hvis man ikke var tilstede - men:

Der blev blandt andet talt om, hvilke behov et sådant system kan/skal udfylde, hvem der skal kunne benytte det, hvilke data der skal være synlige for hvem, etc.

AlleOS er pt en prototype på et resource-håndteringssystem. Tanken er at de eksisterende medlemsoplysninger (evt suppleret med flere) gøres søgbare, så det bliver muligt at finde folk med specifikke kompetencer, interesser, lokationer eller andre egenskaber - til dannelse af teams, udveksling af viden, etc.

AlleOS kunne på den måde være nyttigt både som et administrativt værktøj for f.eks sekretariater, lokal- eller storkredse - eller som et værktøj for den der vil lave f.eks et lokalt, aktivistisk tiltag, men mangler de rette folk til dette.

Jeg har med vilje ikke inddelt kommentarerne i kategorier, men der er tanker om brugervenlighed, ønsker til funktionalitet, udtryk for forskellige behov og forventninger til systemet.

Her er kommentarerne, i den rækkefølge de kom:

 • Mulighed for at foreslå nye kompetencer/professioner, men modereret af admin, som måske kan sammenlægge et antal næsten enslydende kompetencer til noget der kan søges på.

 • Mulighed for at trække fx en arbejdsgruppe ud og lægge offentligt på alternativet.dk

 • Evt mulighed for at kunne lave en mailingliste til en gruppe

 • Skal mine email skabeloner laves forfra for at sende mails til lokalkredsene fra dialog? Ja, men der er mindre arbejde i det (dette handler om en foreslået funktion til at sende mails til grupper og lokalkredse gennem Dialog-systemet).

 • Ønske om at kunne sende mails til specifikke medlemmer

 • Fedt kun at skulle indtaste data et sted, men risiko for at komme til at hænge på et system, der ikke er fleksibelt nok

 • Vigtigt at medlemmer nemt kan framelde sig mails

 • Skal være nemt at tilmelde sig mange teams

 • Forslag til data type: "Hvad vil jeg gerne hjælpe med"
  Bidrage med og modtage

 • Det er et værktøj - ikke et mål i sig selv. Skal være et udgangspunkt for gruppedannelse og samarbejde.

 • Skal være muligt at udfylde data (i medlemsprofilen) gradvist, så det bliver mere overskueligt

 • Hvilke behov skal den dække? Ressourcer, kreds/medlemsadministration, sekretariater
  Hjælpetekster, god navigation i systemet

 • Hvordan finde de frivillige - og hvordan fastholde dem?

 • 2-vejskommunikation mellem dem der er frivillige og dem der søger frivillige

 • Der er behov for en prioritering af behov - evt startende m landssekretariatet

 • En team væg: mulighed for at lave markup/tags i teksten, for at hjælpe med søgning i teksten? (mig)

 • Visning af hvilke teams en person er med i eller har været med i
  eller gerne vil være med i - projektlabels efter fx type, tema eller navn

 • Mødregrupper! Systemet kunne foreslå sammensætninger, en slags nudging af nye medlemmer, f.eks sammensat geografisk

 • Personlighedstests som et værktøj til at matche personer

 • Interesser kan også danne baggrund for vidensaloner, evt uddannelser, etc

 • Nogen bruger pt Slack og Trello i deres arbejde

En masse gode tanker - kom endelig med flere!