Lidt mere om projektet - og Næste skridt - kontakt os


#1

Dette byprojekt har til formål at etablere et eksperimentarium/testby som kan danne grundlag for etableringen af nye byer worldwide.

Mange af de kendte nye klimabyer tager udgangspunkt i, hvordan vi kan reducere energiforbrug mm - og i mindre grad, hvordan det enkelte menneske har det med det, at vi står foran store ukendte forandringer.
Vi har vendt det hele på hovedet og vil istedet skabe rammerne for “det gode liv” trods klimaforandringerne. Dette kræver at vi har fokus på fleksibilitet. Dette gælder såvel i forhold til det at skulle fungere som menneske, men naturligvis også i forhold til de fysiske udfordringer.

Byen er fleksibel - og med boliger mm der kan flyttes rundt med efter behov. Den enkelte bolig er samtidig tilsvarende indrettet efter at kunne anvendes/tilpasses med basis i den enkeltes behov fra fødsel til du afgår fra ‘Perron D’. Ja sågar kan hele by-/boligmassen flyttes et andet sted hen hvis dette er påkrævet jf. de ukendte følgevirkninger af klimaforandringerne. Med andre ord er vores tilgang at kunne minimere ressourceforbruget mest muligt - på en ny måde. Der er derfor her tale om nye typer boliger/bygningsmasse, og om en anden form for infrastruktur som ikke set før. Hverken her i DK eller globalt.

Vi har fokus på alt hvad et menneske møder og har brug for i sin hverdag: beslutninger i form af sociokrati/demokrati ver. 2, ernæring og fødevareproduktion i relation permakultur/LED fødevareproduktion, selvstændig valuta for byområdet, iværksætterkultur, nye former for kulturliv, nye pædagogiske metoder til at arbejde med såvel unge som ældre etc.

På ½ årsmødet oplyste jeg, at vi lige nu befinder sig i det der hedder pre-jektfasen (det der kommer forud for selve pro-jektfasen).

Vi skal nu til at gøre projektet mere konkret så det er muligt for kommende interessenter (virksomheder, sektorinstitutioner, ngo´ere m.fl.) at kunne forholde sig til projektet. Allerede nu ligger der omfattende materiale i form af konceptbeskrivelse, scenariebeskrivelse udarbejdet i samarbejde med en forfatter, og illustrationer udfomet af en kunstner. Alt sammen materiale til inspiration.

Målet er, at dem der deltager kommer til at udgøre det Team, som skal indgå i forbindelse med realiseringen af projektet - honoreret/aflønnet. Men det er selve pro-jektfasen.

Pre-jektfasen udgør det forberedende arbejde, og her har vi brug for at få opbygget dette team. Vi har brug for følgende personer indenfor følgende fagområder som kan brænde for en sådant projekt:
Ingeniører (bygnings/skibs/energiproduktion og affaldshåndtering), arkitekter/byplanlæggere og /eller speciale f.eks. fra DPU (?) om menneskets ageren i byrummet, psykologer, folk der arbejder med og er uddannet indenfor logistik, historiefortællere/grafisk animation, kommunikationsformidlere, uddannnet facilitatorer, kaospilot, biologer, hortonomer, agronomer, gartneriteknikere, ernæringskonsulenter, miljøteknikere, økonom i relation til deleøkonomi, projektøkonomer, fundraisere - og tro mig, vi har sikkert overset et fagområde eller to.

Er du interesseret - eller kender nogen, som du synes bør vide noget om dette projekt - så send en email, hvor du kort fortæller om din baggrund og hvad du mener du kan byde ind med - til: torben.mariager@gmail.com (Pre-jektkoordinator)