Referat fra Open Space

Mogens havde medbragt ideen om en webside, der kan effektivisere indsamlingen af relevant viden om at starte og arbejde med socialøkonomisk virksomhed. Denne hjemmeside skulle bl.a. indeholde en blog, hvor kvalificerede fagpersoner skriver indlæg om emnet.

Hans ønske er, at det kan blive en kendt hjemmeside, hvor man både kan få gode råd og en vis supervision, som kan guide iværksættere på dette område. Mogens og Thomas har startet siden sammen, men de vil gerne finde personer der har et drive for at arbejde mere indgående med den.

Efter kort tid fandt gruppen omkring sød.net sammen med gruppen der debatterede Social-X endnu en hjemmeside, som arbejder i samme område, men med en anden tilgang.

Det er muligt at der kan opstå en synergi mellem de to projekter, og nu har de kontakt til hinanden, og kan lære af hinanden.

Se Mogens hjemmeside her: http://www.socialoekonomidebatten.dk

A post was split to a new topic: Referat af Open Space gruppesnak