Opsamling fra Open Space d. 23.01 om Fælles Kommunalpolitisk Platform


(Mille Obel Høier) #1

Tusind tak for en rigtig god dag og nogle gode snakke til vores Open Space i lørdags om udviklingen af en Fælles Kommunalpolitisk Platform. Jeg var tovholder på dagen og her følger som lovet en opsamling fra vores snakke i de mindre grupper, samt en kort rammesætning af temaet.

Tanken med at udvikle en fælles kommunalpolitisk platform er at sikre en rød tråd igennem Alternativets lands- og kommunalpolitik og sikre at Alternativers værdier og manifest er forankret i den førte alternative politik i de enkelte kommuner. Den fælles kommunalpolitiske platform skal give et fælles afsæt på tværs af kommuner over hele landet, som storkerede, lokalafdelinger og de enkelte kandidater kan læne sig op ad i udviklingen af deres lokale forslag og løsninger.

Open Space (OS) dialogen til 1/2 års mødet d. 23 januar var første møde hvor denne dialog blev igangsat på tværs af medlemmer og storkredse. Dialogen bør fortsættes optil og (og efter) kommunalvalget og der bør arbejdes med at inddrage relevante aktører fra alle storkredse til arbejdet.

Vi startede denne OS med at identificere en række temaer og politiske områder, hvor det vil give mening at have en Fælles Kommunalpolitisk Platform at læne sig op ad på tværs af kommunerne.

 • Indkøbspolitik (indenfor beskæftigelse, sundhed og miljø. Lokalproduceret produktion og samarbejde)
 • Kommunens samarbejde med civilsamfundet (0g inddrgaelse af borgere)
 • Socialpolitisk beskæftigelsesindsats
 • Transportområdet (kollektiv trafik, infrastruktur, trafik i centrum)
 • Gennemsigtighed (bør være repræsenteret i alle andre temaer)
 • Børn og Unge (herunder skolepolitik)
 • Byplanlægning og bolig politik (herunder alternative livsstile og boformer)
 • Miljø og teknik (grøn omstilling og co2 neutralitet)
 • Integration
 • Arbejdsmiljø i den offentlige kommunale sektor (mere tillid og mindre kontrol, bureaukrati, ledelse og effektivisering)
 • Kultur og fritid
 • Sundhed og omsorg
 • Iværksætteri
 • Ældrepolitik

Herefter gik vi i fire grupper, der hver arbejdede med ét af ovenstående politiske områder.
Her er referat i bulletform fra de fire gruppers arbejde:

TRANSPORT OG GRØN OMSTILLING

Cykelpolitik:

 • Infrastruktur
 • Sikker cykelvej - også på landet
 • Flere el-cykler

Mere grøn/mindre sort billisme:

 • By-beskyttelsesring / bilfrie zoner
 • Nem adgang til el-ladestationer
 • Bus / el-bil baner
 • Gratis p-pladser til el-biler
 • Gratis p-pladser v. opsamling til offentlig transport
 • Et vejtræ for hver 4 p-plads
 • Gode vilkår for delebiler
 • Fremme af samkørselsordninger, App green drive thinking

Fremme af kollektiv transport:

 • Gratis p-pladser v. stationer i forstæderne
 • Sammentænkning af off. transport og privatbilisme

Grønnere godstransport:

 • Grønne krav fra kommunale indkøbere
 • Bymidte uden tung transport (omlastning til el-biler)
 • Lokal produktion

BØRN OG UNGE:

Miljømæssig bæredygtighed:

 • Skolehaver
 • Økologisk mad i daginstitutioner og skoler
 • Bedre samarbejde med civilsamfundet
 • Kød fri dag
 • Madspild
 • Ressourcefokus (viden, uddannelse og eksperimenter)
 • Cirkulær tænkning

Økonomisk bæredygtighed:

 • Mindre kontrol = frigjorte ressourcer
 • Bedre samarbejde med civilsamfundet
 • Invester nu! (besparelser nu = udgifter senere)
 • Eksperimentalzoner (skolerne skal have mulighed for at søge dispensation og lave forskellige forsøg med nye fag og anderledes strukturering af undervisning)
 • Sæt institutionerne fri (væk fra new public management)

Social Bæredygtighed:

 • Øget fokus på dannelse i skolerne
 • Rum og tid til eksperimenter
 • Flere hænder og mindre steder
 • Mere tillid, mindre kontrol af lærere og pædagoger

Generelt:

 • Brug for flere specialtilbud til inklusionsbørn
 • Mere forberedelsestid pr. undervisningstime
 • Opfordre skoler til forsøg med tolærerordninger
 • POLAér med pædagoger, lærere og ledere
 • Øget fokus på iværksætteri.

INDKØBSPOLITIK:

 • Alternativets tre bundlinjer skal ind i indkøbspolitikken (økonomi, miljø og social)
 • Forbrugs økoaftryk
 • Co2 økoaftryk
 • Opgør med udbudsregler (konkret forslag)
 • Opgør med bestående indkøbsaftaler
 • Støt lokalt / producer lokalt / køb lokalt
 • Brug lovgivning som kulturændring
 • Indkøbspolitik = beskæftigelse, sundhed og lokalinitiativer
 • Sundhedsprofil i institutionsindkøb

Kandidater skal vide mere / undergrupper der mangler mere viden:

 • Cirkulær økonomi i kommunalt arbejde (kandidater skal have mere viden)
 • Kandidaterne skal være bekendt med EU regler og faste indkøbsregler
 • Co2 neutral
 • Affaldssortering
 • Lokalproducenter
 • Social økonomiske institutioner

ARBEJDSMILJØ I DEN OFFENTLIGE SEKTOR:

Den kommunalpolitiske ledelse skal have MOD til at:

 • Ændre forvaltningskulturen - ledere skal være loyale nedad i systemet ikke opad.
 • Lave klare målsætninger for nedbringelse af sygefravær, stress og rapporteringsbyrde og medtage disse i ledelsesarbejdet
 • Tage ejerskab over retningslinjer og arbejdsmetoder og fortolke kravene (minus teorierne) i henhold til kommunernes kultur og formåen.
 • Sige fra når ændringer i arbejdsmetoder kommer for ofte - give klare meldinger om hvad der er muligt og ikke muligt.