Bud på værdisang


(Jan Ulk) #1

Jeg har lavet et forslag til endnu en værdisang til Alternativet -kan selvfølgelig rettes til!

		              værdisang

				 melodi: Den danske sang		

              Den danske sang er en ung grøn pige,
			der går og nynner i Danmarks hus,
			hun er et barn med værdier rige,
			som myldrer frem i idéernes brus.
			Den danske sang, når den dybest klinger,
			har mod og humor i mange fold.
			Imod os bruser på grønne vinger
			et dybtfølt ønske om sammenhold.			At ydmygheden sig ret skal gælde,
			det er et must, som er blevet vort,
			vi vil os derfor på banen melde
			og spille alternativets kort.
			For tider skifter og sæder mildnes,
			men kunst og kamp kræver stadig mål,
			vort generøse sind skal modnes
			og flamme klarest i øjets stål.

			Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
			thi hjertesproget er vers og sang,
			så åbne kan vi de mange sale
			for flygtningdrøm i vor grønne vang.
			EU beslutning er yderst vigtig
			før krisen endelig er forbi
			det kræver en plan der er gennemsigtig
			et fremtidigt håb om empati.

			En bearbejdning af "Den danske sang......."

Den danske sang er en ung blond pige
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
I mod os bruser på brede vinger
en saga tone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål,
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes
det flammer hedest i Bjarkemål.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergalen,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad,
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad.

Når nu vi har talt så meget om landbrugspakken, kunne man også bruge nogle sange som de fremtræder - blot med en ny titel:

Landmandens sang ( Kom maj du søde milde )

Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.
.

Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom,
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!

Øko-landmandens sang

Se, det summer af sol over engen,
honningbien vil fylde sin kurv,
og der pusles ved bordet og sengen
af den fattigste sisken og spurv:
og der jubles hele dagen,
men mod kvælden bli’r alting så tyst,
våren synger sin sang, det er sagen,
og mit hjerte bli’r voks i mit bryst.

Der er sølvklang i majbækkens vove,
gyldent skær gennem aftenen lang,
hver en grøft bliver blomstrende skove
langs den kornrige, bølgende vang:
disse bølger, o, de stiger
med min sjæl over solskyens rand,
rundt i verden er dejlige riger,
ingen vår som en maj i vort land!