Hvordan arbejder I rundt om i landet med velkomstmøder?


(Rasmus Bahnsen) #1

I Kbh afholder vi hver uge et introarrangement for interesserede og nye medlemmer. Ofte er deltagerne overraskede over, at Alternativet er mere end et parti; en politisk platform, eller "en international politisk 4. sektor-organisation, herunder et parti’, som vores formålsparagraf siger.

Vi tror på, at et befriende og inspirerende møde er centralt i arbejdet med at fremme bæredygtige fællesskaber. Fællesskaber som vores, der arbejder for at realisere den bæredygtige omstilling.

Samtidig er vi ydmyge overfor, at mennesker overalt på kloden har arbejdet for netop det i mange mange år. Det gibber faktisk stadig i mig, når jeg torsdag efter torsdag siger, at vi ikke er særlige med vores projekt i lille DK, men at vi ‘bare’ er en del af en stadig stærkere global bevægelse og stigende bevidsthed.

På wiki´en - http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Storkreds_KBH:_Velkomstgruppen - har vi beskrevet, hvorfor og hvordan vi laver introarrangementer.

Hvordan arbejder I rundt om i landet med at introducere til vores bredt favnende organisation? Er der noget vi skal vide? Noget, der har virket særlig stærkt på dig, da du første gang mødte Alternativet?

Eksempel på fb-event: https://www.facebook.com/events/778983255569211/