Arkiv   Landsmøde 2018


Kategoridefinition for Landsmøde 2018 (1)
Hovedbestyrelsen sammensætning (10)
Landsmøde hver andet år (2)
Vedtægtsforslag Persondataforordning (19)
Vedtægtsforslag om POLITISK INHABILITET (14)
Fysiske lokaler i kredsene (12)
Forslag Lokalestøtte (15)
Husk at indsende jeres forslag (4)
Ændring i vedtægter omkring kandidater til EU valg (6)
Dialog om vedtægtsændringsforslag til Landsmødet ( 2 ) (23)
Forslag til en anden fortolkning af paragraf i minimumsvedtægter (15)
Involver medlemmerne (6)
DONATIONER som vejen frem (14)
Forslag til Landsmødet fælles handlekraft og mere retning (6)
Vedtægtsforslag Urafsteming (2)
Forslag til vedtægtsændring (12)
NYT: Politisk Forperson - § 6 Kommuneforeningens opgaver samt § 10 (1)
Vedtægtsændring Navne- og formålsændring for Konfliktmæglingsrådet (1)
Vedtægtsforslag Selvsupplering til Konfliktmæglingsrådet (1)
Vedtægtsforslag Ombudsrådet (1)
Dialog om øvrige forslag til Landsmødet (1)