Arkiv   Landsmøde 2018


Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Landsmøde 2018 1 8. Marts, 2018
Hovedbestyrelsen sammensætning 10 27. December, 2018
Landsmøde hver andet år 2 1. Maj, 2018
Vedtægtsforslag Persondataforordning 19 9. April, 2018
Vedtægtsforslag om POLITISK INHABILITET 14 23. April, 2018
Fysiske lokaler i kredsene 12 17. April, 2018
Forslag Lokalestøtte 15 13. April, 2018
Husk at indsende jeres forslag 4 8. April, 2018
Ændring i vedtægter omkring kandidater til EU valg 6 6. April, 2018
Dialog om vedtægtsændringsforslag til Landsmødet 23 6. April, 2018
Forslag til en anden fortolkning af paragraf i minimumsvedtægter 15 5. April, 2018
Involver medlemmerne 6 5. April, 2018
DONATIONER som vejen frem 14 4. April, 2018
Forslag til Landsmødet fælles handlekraft og mere retning 6 2. April, 2018
Vedtægtsforslag Urafsteming 2 2. April, 2018
Forslag til vedtægtsændring 12 31. Marts, 2018
NYT: Politisk Forperson - § 6 Kommuneforeningens opgaver samt § 10 1 27. Marts, 2018
Vedtægtsændring Navne- og formålsændring for Konfliktmæglingsrådet 1 25. Marts, 2018
Vedtægtsforslag Selvsupplering til Konfliktmæglingsrådet 1 25. Marts, 2018
Vedtægtsforslag Ombudsrådet 1 25. Marts, 2018
Dialog om øvrige forslag til Landsmødet 1 8. Marts, 2018