Forslag til en anden fortolkning af paragraf i minimumsvedtægter

Alternativet Kolding søger kommentarer og forslag til nedenstående. Endvidere søger stillere til dette forslag.

Forslag til Vedtægtsændringer til Alternativets Landsmøde 2018

På landsmødet i 2017, blev der vedtaget ændring af Landsvedtægterne og derved påvirkede de vedtægter for Lokalforeningerne.

Landsvedtægternes §13 stk 4 siger:
”Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparla-
mentet kan vælges til og være medlem af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalfor-
eninger. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europa-
parlamentet, og er forperson i en bestyrelse, skal vedkommende straks træde tilbage.”

Vedtagelsen af denne § har betydet at minimumsvedtægterne for lokalforeningens vedtægter, omhandlende det samme emne, SKAL ændres.

Fordel
Denne § er udformet for at tilgodese lokalforeninger, med få aktive og som derved vil have svært ved at besætte bestyrelsesposter, hvis det var mere end forpersonen som skulle trække sig ved et valg.

Ulempen
Ulempen er at der kan sidde poster som næstforperson og kassere der er besat at et medlem der sidder i Kommunalbestyrelse/regionsråd/europarlamentet.
For de lokalforeninger hvor det ikke er et problem at erstatte valgte personer i bestyrelsen, er det den ulempe at man ikke har en 100% effektiv bestyrelsessammensætning.

Forslag
Alternativet Kolding vil derfor foreslå at det står lokalforeninger frit at vælge mellem en formulering for hvilke tillidsposter der skal fratrædes når en kandidat opnår valg.
Vi foreslår derfor at § 10 stk 5 i minimumsvedtægterne ændres til en KAN-paragraf, således at den enkelte lokalforening selv kan vælge hvilke posterne der udover forperson, f.eks. som næstforperson og/eller kassere, ved opnået valg til Kommunalbestyrelsen, regionsrådet og Europarlamentet, skal trække sig fra tillidsposten.

4 Synes om

Jeg vil gerne være medstiller til forslaget.

Mvh.
Mads Damgaard Mortensen
Daugård, Hedensted kommune

Jeg støtter dette forslag

John F. Thomsen
Kolding kommune

1 Synes om

Jeg mangler lidt gennemgang af hvordan man praktisk vil gøre det. Jeg går ud fra det er medlemmerne (ikke resten af bestyrelsen eller formand) der skal afgøre om vedkommene skal træde tilbage ved et ekstra ordinert medlems møde? Hvis man holder reglerne, som de er nu vil der max gå et år inden personen i dobbeltrollen skal genvælges/fravælges til bestyrelsen på årsmødet, og der er ingen interessekonflikt.
Det er vel generelt et støre problem at bestyrelsesmedlemmer udebliver fra møder og dermed også skaber et “hul” i bestyrelsen. Den udeblivelse skaber også et demokratisk problem da formandens stemme tæller mere i tilfælde af uafgjort i bestyrelses afstemning. Jeg er ikke som sådan modstander af forslaget vil bare gerne have et mere konkret forslag, så man ved hvordan det skal gøres praktisk. Derefter vil jeg tage stilling.

1 Synes om

På årsmødet 2018 vedtog man at søge ændring af de eksistrende krav til de minimumsvedtægterne der blev vedtaget på Landsmødet i 2017.

Det vort årsmøde 2018 vedtog var:

Minimumsvedtægterne kræver at det er forpersonen der træder tilbage ved valg til folketing, kommunal og EU.
Altenativet siger at dette SKAL der stå, vi beder om at det KAN der stå.
Vi i Kolding og andre steder vil gerne have at der er forperson næstforperson og kassere der trække sig ved et opnået valg.

Dette er så hvad vi søger forelagt Landsmødet 2018.

1 Synes om

Kolding har selv svært ved at finde nok til bestyrelsen (og dermed de nævnte poster). Jeg føler ikke min nævnte kritik i tidligere kommentar er besvaret… Det er vigtigt at få slået fast hvem der skal afgøre det. Jeg mener også at bestyrelsesmedlemmer skal på opstillings-møde hvis de vil være kandidat, og som alle andre vil medlemmerne ikke have de stiller op kan de lade være med at vælge dem.
Du risiker at få endnu svære ved at rekrutter til de nævnte poster, hvis du fratager folk retten til at stille op til valg.

Jeg støtter forslaget.
Rikke Kok Benson
Kolding

1 Synes om

Jeg støtter forslaget
Mvh Lene Klint, Kolding

1 Synes om

Jeg støtter forslaget
mvh. Bjarne Aasø. Kolding

1 Synes om

Jeg kan ikke helt se hvad der er problemet, forpersonen kan jo stadig være menigt medlem af bestyrelsen, der skal bare findes en anden forperson.
Jeg var selv en af dem der var med til at få den paragraf ændret, på den ene side fortryder jeg det, på den anden side havde vi ikke haft en bestyrelse.
Min holdning er stadig at forpersonen skal træde ned fra sin post hvis vedkommende bliver valgt.

Holbæk.
Det eneste vi egentlig vil ændre er at paragraffen bliver gjort til en “KAN”-paragraf, således at det står hver enkelt lokalforening frit for hvilke formulering man ønsker.
Vi er i princippet imod at For -og næstforperson samt kassere bestrider 2 eller flere poster og slet ikke poster i byråd, folketing mm. samtidig med at de har een af disse poster i lokalforeningen.
Visse lokalforeninger har ikke så svært ved at besætte bestyrelsesposter som andre og det burde derfor væremuligt for sådanne foreninger selv at vælge den formulering som passer bedst.
Derfor er vort forslag bare at det bliver ændret fra en SKAL til en KAN-paragraf.
Håber du kan støtte dette ?
MVH
John Thomsen
Forperson Kolding.

1 Synes om

Kolding.
Jeg mener stadig ikke der er en god ide, jeg tænker tilbage på KV17 hvor vi jo var med til at ændre paragraffen, fordi vi ikke kunne stille med nok medlemmer til begge dele. Dengang fik vi et vink med en vognstang, om at vi på det grundlag nok slet ikke var klar til at opstille, det vil jeg i dag give ret i. Vi opstillede som bestyrelse og kandidater til KV17 og det kan jeg absolut ikke anbefale, derefter vil jeg sige at, hvis en forperson med fuldtidsarbejde skal varetage hvervet i kommunalbestyrelsen, regionen og samtidig være forperson, så bliver det ikke en helhjertet indsats, ved Folketing og EU ser jeg det slet ikke som en mulighed. Det kan godt være du har overskud til det, men det har andre måske ikke og så er det farligt at have døren på klem. I dag er vi ikke engang i stand til at stille 5 til bestyrelsen, det skyldes KV17 sammenfaldet.
Jeg er ked af det, men jeg kan ikke støtte forslaget.
Chris.
Forperson
EPV-19 koordinator Sjælland
Medlem af kandidatudvalget Sjælland

Holbæk.
Jeg tror vi taler forbi hinanden. Du ser at det ville være godt at en forperson ikke skal bestrider flere jobs. Vi ser at en forperson, en næstforperson og en kassere ikke skal bestride flere jobs.
Hvorfor er det så du mener at vi ikke skal have retten til at indføre dette, lige så vel som du har retten til at det kun gælder for forpersonen.
Jeg vil give dig muligheden for at organisere jer som I vil,hvorfor vi du så ikke giver os og de der har samme ønsker, til at gøre som de mener det ?
MVH
John

Jeg støtter forslaget

1 Synes om

Min tilgang er, at lokalforeninger skal have så frie rammer så muligt, og der skal være meget tungtvejende argumenter for centraliserede regler. Jeg kan godt støtte forslaget, Kolding.

Vh, Jan K

1 Synes om