Opfordring til din støtte

På foreningens årsmøde 2018, besluttede de fremmødte at forsøge at ændre Landsvedtægterne. Til dette behøver vi din støtte.

I dag er det sådan at hvis et medlem i en bestyrelse er forperson og bliver valgt ind i byråd, folketing eller EU, så skal vedkommende fratræde sin post som forperson.
Er vedkommende næstforperson eller kassere, så kan posten fortsætte.

Kolding vedtog at opfordrer til at det ville være frivilligt for en lokalforening at bestemme hvilke poster der skulle fratrædes hvis man opnår valg til een af de 3 forsamlinger.
Dette fordi vi ikke mener at man kan bestride 3 så vigtige poster i en bestyrelse, samtidig med at være indvalgt i byråd - Folketing eller EU

Vi beder dig derfor om at støtte dette forslag ved at på ind på

og der skrive at du støtter forslaget.
Jeg takker på forhånd for din støtte.

Med venlig hilsen
John F. Thomsen
Forperson Alternativet Kolding