Dialog om vedtægtsændringsforslag til Landsmødet


(Nis Benn) #1

Kære Alternativister,

Pønser du på at stille et forslag om vedtægtsændring til Landsmødet? Så skriv det herinde så snart, du føler dig klar.

Så får du feedback og kommer forhåbentlig i dialog med andre, som gerne vil være medstillere, eller som bare vil hjælpe dig med at gøre dit forslag bedre. Eller måske får du endda sat gang i andres gode tanker, så de også ser sig som medudviklere af Alternativet.

God delings- og dialoglyst.

KH

Nis, landssekretariatet


(Alternativet Nordjylland) #2

NY STRUKTUR I HOVEDBESTYRELSEN

Vi har i Nordjylland snakket en del om, hvordan vi kan få hovedbestyrelsen, og dens beslutninger, tættere på de menige aktive medlemmer. Den dag i dag kan man selvfølgelig følge hovedbestyrelsens arbejde, hvis man finder og læser dagsordner, skriver og stiller spørgsmål, og finder og læser referaterne. Men hånden på hjertet, det er de færreste af os frivillige der har tiden, eller bare overskuddet, til dette arbejde. Derfor kan man tit uundgåeligt føle at beslutninger bliver trukket ned over hovedet på en. Hovedbestyrelsen er selvfølgelig nødt til at træffe selvstændige beslutninger, ellers behøvede den ikke at eksistere. Man skal altså leve op til sit ansvar som tillidsvalgt repræsentant, samtidigt med at dem man repræsenterer føler sig hørt mere end en gang om året på Landsmødet. Et klassisk dilemma vi alle kender, og som jo også rammer os selv ude i storkredse og lokalkredse, når vi tager beslutninger på medlemmernes vegne.

Vi mener i Nordjylland at sammenholdet mellem hovedbestyrelsen og baglandet vil blive forstærket, hvis alle storkredse har en repræsentant i Hovedbestyrelsen. Man ville så kunne drøfte næste hovedbestyrelsesmødes dagsorden på et foregående storkredsbestyrelsesmøde, og repræsentanten fra storkredsen kan møde op og reelt repræsentere storkredsen synspunkt. Vi er med på at man kunne lave et lignende system mellem lokalkreds og storkreds. Det bør dog bero på den enkelte storkreds behov. Vi mener at dette er et behov vi har mellem storkreds og hovedbestyrelse. Vi vil gerne høre om I er enige, og vi vedlægger derfor et forslag til vedtægtsændring, som man er velkommen til at kommentere her i tråden eller direkte i dokumentet.

Vi er med på at et lignende forslag før har været fremstillet, men på et tidspunkt hvor alle storkredse endnu ikke havde fungerende bestyrelser. Vi mener tiden er inde til at give forslaget et nyt forsøg. Vi er med på at andre partier har lignende systemer, dog tit fastlåst på fx formands og næstformandposten. Det mener vi ikke er en god ide. Det fjerner fokus fra det lokale arbejde og ledelse indad. Repræsentanten kan være et hvilket som helst medlem i Storkredsen.

Vi ser frem til at høre jeres mening om forslaget, og I er selvfølgelig velkomne til at tilføje jer som forslagsstillere.

Københavns Storkreds har foreslået at kombinere storkredsvalgte med landmødevalgte, hvilket ville give en hovedbestyrelse på 21. Det synes vi er for mange og at der med det system er fare for at et de facto forretningsudvalg dannes og at resten af bestyrelsen dermed mister indflydelse.

Her link til Google Docs, men lad os holde kommentarer herinde i Dialog.

På vegne af Nordjyllands Storkredsbestyrelse

Jens Harder, Forperson


Hovedbestyrelsen sammensætning
(Jan Kristoffersen) #3

Hej Jens,

Jeg syntes det er fornuftigt forslag. Jeg var selv med til at foreslå to medlemmer fra hver storkreds, men er med på udfordringerne med en meget stor bestyrelse.

På sigt tror jeg vi skal tænke grundlæggende over, en struktur der ikke er så hierakisk, men tager udgangspunkt i opgaver. Århus er jo i fuld gang med det, og de kan sikkert hjælpe. Jeg giver også gerne input, men indtil videre syntes jeg jeres forslag giver god mening.

Bedste hilsner,
Jan K


Hovedbestyrelsen sammensætning
(Jan Kristoffersen) #4

Til info er der også snak om at udvide kandidatfeltet til Europaparlamentet fra 10-20. Jeg har været med til at drøfte to forslag. Et med en indbygget kønskvotering og et uden.


(Lokalforening Syddjurs) #5

Valg af Kandidatudvalg i en holokratisk lokalforening.

Baggrund
En række lokalforeninger har indført eller er ved at indføre Århus-modellen i lokalarbejdet. (Jeg kender foreløbig til Fanø, Århus og Syddjurs).
Vi gør det som en inspirerende vej hen mod en holokratisk organisering, ja en nødvendig nyorganisering, væk fra den hierarkiske opbygning. Jeg kører som forperson i Syddjurs træt i den gamle form.

Forslaget her er blot et lille hjørne, der skal støtte denne udvikling af vores organisering.

Århus-modellen indebærer at ansvar og arbejdsopgaver lægges ud til arbejdsgrupper, herunder en koordinationsgruppe, og bestyrelsens opgaver begrænses til at træde til i nødsituationer som eksklusionssager, lukning af foreningen og lignende.

Ide
Forslaget handler i forlængelse heraf om vores valg til kandidatudvalget, at muliggøre følgende:
• at lægge opgaven som medlem af kandidatudvalget i storkredsen uden for bestyrelsen.
• at lægge opgaven med at finde medlemmet uden for bestyrelsen
• og at lægge ansvaret fra landsforeningen ud til lokalforeningerne.

Kandidatudvalgene i Storkredsene:
I landsvedtægterne står om valg af medlemmer til kandidatudvalgene i Storkredsene:

§14 stk 4 :
Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening.
Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse.
(……)

Forslaget:

Sætningen :
Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse.

ændres til:

Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse.

Man kan stoppe her - eller man kan tilføje følgende for at sikre at medlemmet skal udpeges:

Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem.

Forslaget vil blive fremsendt i en eller anden udgave til LS inden 7. april.


(Alternativet Nordjylland) #6

Hej Lokalforening Syddjurs

Jeg er meget enig med jeres forslag, dog med det forbehold at den sidste tilføjelse er med. Hvis ikke det er de enkelte kommuneforeninger der udpeger deres eget medlem, kan man rent praktisk ende med et problem på et storkredsårsmøde hvor måske 10 frivillge skal findes. Jeg ved ikke med Østjylland og andre steder, men her i Nordjylland er det bøvlet nok at finde en :slight_smile:

Rigtigt fint at få løsgjort kommuneforeningerne, der tit er små og helst vil koncentrere sig om det lokale. Hvis de kan finde en repræsentant uden for bestyrelsen til at varetage denne opgave, så perfekt. Med andre ord må I gerne putte mig på som medstiller. Jens Harder Larsen (Aalborg kommune).

Med venlig hilsen, Jens, Forperson i Storkreds Nordjylland.


(Lokalforening Syddjurs) #7

Mange tak, Jens, for respons og tilsagn. jeg vender tilbage efter 30. marts, skal lige til udlandet.


(Jan Kristoffersen) #8

Glimrende forslag vedr. kandidatudvalg. Jeg er gerne stiller, hvis der skal bruges.


(Christine Madsen) #9

Sympatisk forslag - og jeg overvejede at være medstiller. Men se lige Tina Brixens også. Måske kan de 2 forslag samarbejdes?


(Bine Siefert) #10

Hvor er det dejligt at læse, at I stiller forslag om at kandidatudvalget ikke nødvendigvis skal varetages af et lokalbestyrelsesmedlem. I Storkreds Sjælland har vi talt om nøjagtig det samme. Jeg er tilhænger at forslaget i sin fulde form, hvor det specificeres at medlemmet skal være udpeget af lokalbestyrelsen. Dette for at sikre forankringen og et godt samarbejde mellem lokalforeninger og FT-kandidater.

Vil I bekræfte at I med sikkerhed stiller forslaget, for så gør vi ikke mere herfra udover at bakke op - og skulle I have brug for andre stillere står jeg til rådighed.

Vh.

Bine Siefert - Storkreds Sjællands Tovholder i kandidatudvalget.


(Søren Rønhede) #11

Et godt forslag, som ikke behøver at strande på antallet. Man kan indbygge et forretningsudvalg på f.eks. 8 medlemmer i forslaget.


(Mads Damgaard Mortensen) #12

Jeg vil også gerne være medstiller til forslaget.

Mvh.
Mads Damgaard Mortensen
Daugård, Hedensted kommune


#13

Forslagene begynder nu at ligge oven i hinanden uden at der er en oversigt - jeg har derfor placeret 2 forslag - et til vedtægtsændringer og et beslutningsforslag til dagsordenens pkt. 7 - ved at oprette dem som selvstændige tråde
Beklager Nis men det virker ikke overskueligt at det er en lang tråd der køres i


(Lokalforening Syddjurs) #14

Tak Bine, når jeg ikke ved om forslaget skal stilles er det kun fordi det kolliderer lidt med Tina Brixens videregående forslag (det ligger i en selvstændig tråd:Forslag til vedtægtsændring".
Jeg er i dialog i den tråd om at samordne forslagene.
Men du har mit ord på, at dette bliver fulgt op.
mvh Jørgen Finnemann
Forperson Syddjurs


(Tina Brixen) #15

Som @TorbenMariager så fornuftig skriver så er netop denne dialog størm blevet lidt rodet, derfor har jeg nu løfte den del af samtalen der handler om hovedbestyrelsen over i en andet emne.

48
Hvis i klikker på landmøde 2018 teksten øverst på siden, så kan i se den samlde oversigt over forslag, og der ligger den i øjeblikket i toppen og hedder Hovedbestyrelsens sammensætning.

Hvis i gerne vil løfte andre kommentare fra en samtale til en anden, så skal i klikke på kæde ikonet nedeerst i den relevant kommentar
18
Kopiere teksten og sætte den ind, i jeres svar under det nye emne.

kh
tina


(Bine Siefert) #16

Hej Jørgen.

Dejligt at høre at den er i trygge hænder :slight_smile:

Vh.

Bine


(Lokalforening Syddjurs) #17

Jens, Jan, Christine, Bine, Mads: dejligt, hvis I vil være medstillere af forslaget.
Jeg skal i så fald have oplysninger om navn, lokalforening og medlemsnummer.
Det kan lægges herinde eller bedst i mail til syddjurs@alternativet.dk .
I så fald vil I få kopi af det endeligt fremsendte.

Forslaget bliver i sin fulde ordlyd som oprindelig:

Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse.
Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem.

kh
Jørgen


(Alternativet Nordjylland) #18

Du må meget gerne få mit medlemsnummer, hvis nogen kan fortælle mig hvor jeg finder det :slight_smile: Jeg troede det var det nummer der står til sidst i webadresse på ens AlleOs-profil. Det er det så ikke. Nogen der kan hjælpe?

mvh Jens Harder, forperson Storkreds Nordjylland


(Lokalforening Syddjurs) #19

Jens, det står i den mail, du får hver måned som kvittering for betaling af medlemskab.


(Anne Grete Kamilles) #20

Jeg håber ikke, at vi kommer til at benytte os af forretningsudvalg, det hæmmer den demokratiske bevægelse, efter min mening