Ændring i vedtægter omkring kandidater til EU valg

Jeg vil gerne herigennem opfordre til at vi på Landsmødet får tilføjet i vedtægterne at hver storkreds kan stille med mere end en kandidat til EU valget, idag kander kun stilles en!. Det vil være mere hensigtsmæssigt at vi kan stille med 2, da vi så har mulighed for at stille en af køn.

1 Synes om

Hej Holbæk,

Her er et forslag uden kønskvotering, men selvfølgelig med mulighed for at der kan stilles en af hvert køn.

Forslag:

Ny § 18 i minimumsvedtægter for storkredse.

Storkredsen har ret, men ikke pligt, til at opstille kandidater til Europaparlamentet.

Hvis storkredsen udnytter denne ret kan der opstilles en eller to kandidater.

Bemærkninger:
Formålet med forslaget er at udvide Alternativets kandidatfelt til Europaparlamentet fra de nuværende ti kandidater til potentielt tyve kandidater, som er det maksimale antal kandidater der er tilladt.

Det er begrundet i en formodning om, at et større kandidatfelt vil give større deltagelse fra frivillige i valgkampagnerne i storkredsene.

Ulempen ved flere kandidater være, at økonomiske ressourcer enten skal øges eller spredes på flere kandidater. Forslagstillere er dog overbevist om, at denne ulempe kan afhjælpes via prioritering.

5 Synes om

Jeg vil gerne være medstiller til forslaget.

Mvh.
Mads Damgaard Mortensen
Daugård, Hedensted kommune

1 Synes om

Hej Holbæk,

Hvis I tager teten på forslaget er jeg gerne medstiller.

Bedste hilsner,
Jan K

1 Synes om

Godt forslag. Jeg er gerne medstiller
Glade hilsner Anne Grete

1 Synes om

Forslaget som ønskes stillet.

Personer der kan støtte forslaget, bedes sende navn, kreds navn og medlems nummer til mig på mail chris.wiedbrecht@alternativet.dk inden alt forlænge, det er sidste frist i morgen kl. 10 hvis forslaget skal stilles, send inden midnat.

Storkredsvedtægter
Gammel
§ 18 Opstillings af kandidater til Europaparlamentsvalget
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsforeningen én kandidat til Europaparlamentsvalget.
Stk. 2 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget er en ret ikke en pligt.

Ny
§ 18 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde indstiller Storkredsforeningen kandidataspiranter til Europaparlamentsvalget.
Stk. 2 Opstilling af kandidater til Europaparlamentet er en ret ikke en pligt
Stk. 3 På landsmødet vælges kandidaterne til Europaparlamentet blandt de indstillede kandidataspiranter, således at de 2 kandidataspiranter for hver Storkredsforening der har fået flest stemmer vælges. Der kan kun opstilles 2 kandidater for hver Storkredsforening til Europaparlamentsvalget

Landsvedtægter
Gammel
§14, stk.12
Landsmødet vælger blandt storkredsenes valgte Europarlamentskandidater, hvilken rækkefølge de opstilles i ved Europaparlamentsvalget.
Ny
§14. stk. 12
Landsmødet vælger blandt storkredsenes indstillede kandidataspiranter til Europaparlamentet de kandidater der skal opstilles, således at de 2 kandidataspiranter fra hver storkreds der får flest stemmer vælges, der kan kun vælges 2 kandidater for hver Storkredsforening. Landsmødet vælger herefter hvilken rækkefølge de skal opstilles i ved Europaparlamentsvalget.

3 Synes om