NYT: Politisk Forperson - § 6 Kommuneforeningens opgaver samt § 10

§ 6 stk. 1. tilføjes ”…., samt at involvere medlemmerne i partiets politikudvikling.”
§ 10 stk. 1. ændres forperson og næstforperson til ”……, der iblandt en organisatorisk forperson og en politisk forperson samt….”

Motivation for udkastet:
Et involverende parti vil betyde, at de 10.000 medlemmer i sig selv kan blive en politisk faktor ude i hverdagen, når det er baseret på et dybere kendskab til de forskellige politikområder og forståelse af årsag/virkning. Det er hensigten, at den Politiske Forperson har en begrænset opgave (eller rettere ansvar). Opgaven er at være koordinator og formidler for den politiske afklaringsproces mellem alle dele af partiet. Personen skal sætte rammerne for en motivationsproces for medlemmernes involvering.

1 Synes om